Jouw zoekopdracht heeft 444 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-01

Filters

Publicatiedatum
1916444

La cravache: belges, n'oublions jamais ce qu'ils ont fait

■n <?e y// &n/ Dessin de Raemaeckers C'est ma petite Lucie qu'ils ont fusillé comme franc-tireur ANNÉE 1916 NUMÉRO ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

■tweeds Jaargang. No. 5. Donrîerdag 13 Jamiari 1916 5 Cent. DE VLAAMSCHE STEM men volk zal niet vergaan. m tmn jtmu, m « éwu ^u, ■■un jmrp ALGEMEEN BELGISCH OAGBLAD Eendracht maakt macht. I- ADMINISTRATIE EN REDACTIE: POSTBUS 432, 'S-G R A V E N H AG E. Onder leidirig van: Dr. RENE DE CLERCQ en Dr. A. JACOB. ABOKNt'-MENTSPEIJS (bij ...

De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende...

Nr 20 1916. De Vrije Stem Belgisch orgaan voor de provinoie Antwerpen Verschijnende gedurende de Duitsche Bezetting. Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begijnenstraat, 42. Telegraphisch adres : Kommandantur-Antwerpen-Mechelen Met pratie ende urivilepie. Uw Eer of uw Leven ! LAFAARDS! Uit de Holiandsche bladen hebben wij vernomen, dat ons ...

L'indépendance belge

S7ècne aanëe. No. 2 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE: 5 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION : TUDOR HOUSE, TUDOR ST.. LONÛON, E.C. TELEPHONE; CITY 3960. BUREAU A PARIS : 11, PLACE DE LA BOURSE. TC, roLt t 31 1-57 et TELEPH.: {238.75^ LONDRES, LUNDI 3 JANVIER 1916. . 3 MOIS, 9 SHILLINGS. ) ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

ZATERDAG t JANUARI 1916 1'" JAARGANG nr at SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BÎJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen De Herinrichting van ûm Steun te Antwerpen leder hei zijne ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3* AnnéeT^ N° 475. ïdition B CINQ CENTIMES DIMANCHE 23 JANVIER 19)6 ABONNEMENT POSTAL, ED. B Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les 1 Janv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob. On peut s'abonner toutefois pour ...

La corbeille: journal financier, industriel, maritime et commercial

Journal fondé en 1905 PRIX: 10 CENTIME! 1^ JANVIER 1916 3me BULLETIN DU JOURNAL kg FINANCE - COMMERCE: - ASSURANCE ,03 DEMANDEZ le n. de « La Corbeille » à ANVERS : cher, Forst, place de Meir ; aubette place Teriiers ; aubette place Verte ; aubette Banque Nationale Roelants, rue Saint-Pierre ; Van Tasselt îj^trché-au-Lait ; Daggelinckx, rue ...

L'indicateur - De aanwijzer

41me année. — 23 Janvier 1916, N° 3. 41ste jaargang. — 23 Januari 1916. L'INDICATEUR DE AANWIJZER Téléphone : 261 Bureau î VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. Bureel : OUDE BEURS, 39, Antwerpen Telefoon : 261. Onze ls-areelerL zijn. open van. S tôt 1 n-U-r 3>Tos To-u.reaui.2c sont om^rerts 63 9 àl lieure Tarief der Aankondigingen voor 1916 ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

"LA METROPOLE," the influential Beîgîan newspaper now enjoyïng the Ihospitality of was removed to this country after the destruction by the Germans of its Antwerp offices- Through its appearance in conjunction with this paper thousands of refugees from Antwerp and other parts of Belgium are able to obtain the latest Belgian news in ...

L'écho de Belgique

2 c (Van de verzameling blz. 696) L'ECHO DE BELGIQUE—DE STEM UIT BELGIE Terwijl haar mannen in den oorlog zijn, blijven zij alleen thuis, zijn zij de meesteres van de gemeenschapi Zij ontvangen voor het onderhoud van haar-zelf en haar kin-deren vrij groote uitkeeringen. Toen ik oi.langs in l'rankrijk was, heb ik me zelfs laten' vertellen, dat in ...

Het Vlaamsche nieuws

Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht et! meest verspreid & ieuwsblad van België. » Verschijnt 7 maal pet week ABONNEMENTSPRIJZEN: AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD: AANKONDIGINGEN : Per week 0.35 Per 3 maanden 3.76 Dr Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE Tweede bladz., per regel 2.50 Vierde bladz., per regel.. 0.50 Per maand 1.25 Par 6 ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

' «LA METROPOLE," the influenttal Beigka newspaper rtow cnjoying the h«spitality of Sltt Srrtasïarï, was removed to this couatry after the destruction by the Germans of its Àntwerp oSices- Through its appearance in conjnnctian with this paper thousands of refugees from Aotwerp and other parts of Belgium are able t# «btaio the latest ...

Pagina's