Jouw zoekopdracht heeft 444 resultaten opgeleverd

  • 1916-01

Filters

Publicatiedatum
1916444

L'indépendance belge

87ème année. No. 10 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES fHOLLAMDE ; K CENTS.^ ADMINISTRATION ET REDACTION: ICDOR HOUSE, TUDOR ST., LONDON, E.C. TELEPHONE: CITY 3960. BUREAU A PARIS: 11. PLACIDE LA BOURSE LONDRES, MERCREDI 12 JANVIER 1916. TELEPH,: 238-75. ,3 MOIS, 9 SHILLINGS. ) ABONNEMENTS: J 6 MOIS. 17 ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

83* IM1, ïfijiag g 8 teaari 1918 R' 24 $1/wltvsx DE GENTENAAR =DE LANDWACHT iPrij» per ausime# S cessliemea. DE ELUES PATRIOT Bupseleniç lîanf isî* 13 Ksteùvsst Men schriift ons : GESNAPT! In het bisd Vooruit, van sb jar.uan, s.aar , er een ellen langen artikeî, getiicid de i 1 De ellenda der werklicden in G root Cent. » Dit artikel is ...

L'indépendance belge

$7ème aimée. No. 1 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UN! ; ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 16 CENTIMES (HOLLANDE : 5 CENTS.) ADjOTSTBATXON ET REDACTION- A PARIS: g TUDOR HOUSE, TCDOR ST., LOXDON*, E.C. U' 1 LACJ!' . , ~t *.+ TELEPHONE: CITY 396C. TELEPH.: {-238-75. LONDRES, SAMEDI 1 JANVIER 1916. » 3 MOIS, 9 SHILLINGS. , ABONNEMENTS: ^6 MOIS, 17 SHILLINGS. - ...

Het Vlaamsche nieuws

Zondag 2 en Maandag 3 Januari 2916. Tweede Jaarg. Mrs 2-3 Prijs: 5 Gentlemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Hei best ingelicht en meest' verspreid Meuwsfolad van België. - Verschijnt 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN Per week. >.35 Per 3 maanden I.7S Per maaad 1.25 Per 8 maanden 7.61 Ser jaar 14.— AFGE VA A RBIGDEN VAN DEN ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dlnsd&g, Donderdag en Zaterdag versetijnende Dit blad is VOOR DE BELGrISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien. Fransche en Nederlandsche exemplaren. BRIEF UIT ITALIE De zware kanonnen op de Alpeu De Belgisehe soldaten kennén zeker de zware Veldkanonnen die op de boorden van ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

SB" ÎAAS taflag 30 en Maasdag SI Jamari 19iè ï 86 DE GENTENAAR=DE LANDWACHT ■PrIJs pss» noBimer $ eentieinexu YVi-n I. .1.1 1*1 M-- . mr .. .11 .1- 1V|IV BP Wt f'ÎWP PâTPÏHf èéesM JÉJsLfcbJ w JÙI te» ébifa J» Jb«î4 ^ ^ #«?:«? '4 Gâstf &v îâ Kaâeîvesi De misdaad ta Malle Wc vememen daarover ds voîgende ...

L'indépendance belge

? âUUWf 4 E INDÉPENDANCE RFI.r.P. ROYAUME-UN! : ONE PENNY CONTINENT: 15 CENTIMES* (HOLLANDE : 5 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION: BUREATJ W T A RÔnRHE ,3 MOIS, 9 SHILLINGS. ) „ Ït-DOR HOUSE, TITDOR ST., LONDON, E.C. "• r£l1 K7et ~ LONDRES, M \RÎ>I 4 JANVIER 1916. ABONNEMENTS: Je MOIS. 17 SHILLINGS f CONSERVATION PAR LE ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

EN PALESTINE (Suite et fin.) A la sortie de la ville ainsi qu'à l'entrée, une foule lamentable et hideuse vous demande l'aumône en vous tendant des mains déformées ; ce sont les lépreux. L'horrible maladie biblique s'est perpétuée à Naplouse, à Jérusalem, dans deux ou trois villes de Palestine. Comme dans l'ancienne loi, ces pauvres ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

NUMÉRO 71 JANV. 1916 c<>a PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES Abonnement : 9 Franc* ADMINISTRATION : RUE SAINT-JEAN N° 48 □ BRUXELLES □ PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES Abonnement : 9 Francs REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE DES ACTUALITÉS UNIVERSELLES SE/NTI/N ELLE ITALIE/N/N E A L'ISO/NZO ...

Vooruit: socialistisch dagblad

32 laar - N. S Prijs per nummer : voor België 3 centiemen, tooi den Vreemde 5 centiemen wesaw^ttK. " ■' i*1 <i^^aweMWWKflHKoaKeaBewg)tai'**T ^ fWMUiawm» ■wM*qfeT^e'i>»ggBt,^aBgw»FflifTO^-rtfiw^taaewKfgg Teiafoon t Redaciie 247 - Administratte 2845 B nsdag 4 JANUARI1816 ^agg^rassffia&sag^ga^^ Dnskstcp-U itf cefsttf Sasn: ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

15do — Gesetz-undVerordnungsblatt l'itgegeven door de politieke afdeeling bij den Oeneiaalgou-verneur in ïvigië. Oedrukt m de druKkerij tan het Wet- en yeror-denin«>blad, Urussel, Leuvehsche straat 40. IJet Wet- en Verordeningsblad is in Uelgie verkrijgbaar i>ij bovengenoemde drukkerij in Duitsi'hland en in liet onzijdige buitenland bij ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Vendredi 14 Janvier 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17,512 direction & rédactii 14, rue vleminckx, 1 anvers Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 15 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Émissions et Annonces ...

Pagina's