Jouw zoekopdracht heeft 363 resultaten opgeleverd

  • 1916-02

Filters

Publicatiedatum
1916363

Het volk: christen werkmansblad

fe-ffi-TïïîntigsieJaa — H. 28 Msdieisst — Halspzîn — lipuds® WaarsjI;*<? 9 Ifohrnar! Ifll Aîîe bîîefwfeselfnge» ttt.c Été zetfîen eau Aug. V hem, iiît'gever voor de Eas; ÎçcIl. « Drokkcrij Het Vc-1 l*«ceg» n* 16, Gent. Bet^el voor WeSt-Vl&uBdf Tî gaeton Bosswyt, RecoBett* &rsat, lé, Kortrijk. Borael van ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Bonderdag en Zaîerdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere coiïipagTiie, escadron of batterij ontvang't tien of vijftien Fransctie en Nederiandsohe exemplaren. De Pupillen van de 5"8 Divisie De omstandigheden doen dikwijïs de zonder-lingste tegenstellipgen ontstaan ; op enkele ...

Vooruit: socialistisch dagblad

32 iaar » N. 34 'riis per nwnmer : voor België 3 c&ntiemen, ?oor dea Vreemda § oentiemen Telofoon s Redasti« 247 » Ae!mt»btra% L84& VrSf dan14 FEBBUÀiîn«1lfe^ 10g Mssttcbippij If ET LIOfT Jto9ta«ré«ri p, DE VISCH. L«iteb^r2-0»!*i .. REDACTJE . . ADMINISTRATIE HOOOPOORT. 29. GENT VOORUIT SELGÎE Dfie maassde». . . . . ft. ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

Zondag 20 Februari 1916 5 CEirsrTiiEiMiEîisr Twfifidfi .Taarei'anff Nr 14 QEILLUSTREERDE ZONDAGSGAZET Bureel : HOPLA"ND 30, Antwerp Abonnement : 2.50 fr. het jaar FAMILIEBLAD —— * » ^©,n.fe;ojad.ig-in.g-©ii : 4= bladz., don regel 0.30 Reklaam onder de Financieele aank. » 1.00 rubriek OVER ALLES d. reg.1.00 RA£rrnfflni*ViArir»Vi+. R ...

Het Vlaamsche nieuws

jiîderdag 17 Februari 191:6. Tweede Jaaig. fer 48 Frljgi 5 Centiemen .geheei Beigiê Het Vlaamsche Nieuws T Het foesfc ingelicht eo meest verspreid & ieuwsblad van België. » Verschijnfc 7 maai per week tABONNEMBNTSPRIJZEN : Fer week 0.35 Fer 3 maaaden 3.75 pgr maand 1.25 Par 6 maaoden ...., 7.50 Per jaar 14.— 3BMEHBHMK9GK&nB0iWttUâ ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

<IOs TA «t> Donlerdaff /O "felmn 1916 ff 35 DEGENTENAAR-DELANDWACHT BE LANDWACHT !PrIjs >-<i'^î!nieF & CC * a £ * C L5 it tr Sfà» DE ELEIHE PATRIOT Eupoeten îe Gon8 nr 13 Keteivesi — - / Âan onze Lezers. Wij zijn gelukkig onze lezers te kunnen mee âedcn dat, ter •:0m van de rootste eldelijki Opoii -.ringen, Wij er ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

jgème Année r^i0. S cents cio CeiMitnes) ILiUîicîi 14 février 1916 L'ECHO BELGE L'Utiion faiî la Force Journal ££aa©ticîi@8î du mâtin paraissant era Hollande Belge es? wofre nom de Famille. Toute s Ses lettres doivent être adressées au bureau cSe rédaction : N. 25. VOORBURGWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédaèteur en ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

38e JAAR Zaferclag 12 Ffekiiàïi 1918 Nc 37 DE GËNTENAAR DE LANDWACHT frrljs pep aummer » gentlemen. SE KLËINE PATRIOT Bupeeïen te Genfi nr 16 Ketelvest BSKEH2MAKING Pe g meente Lovendegem, op welker groivd-rebied in het begin van Januari 1916, van de telefoongeîeiding der strook Gent-Zomergem, 2240 raeters koperdraad werd atgesneden en ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ÂNVERsTjeudi 24 Février 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.547 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYED ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Émissions et Annonces ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

U* 3I ÂB Dwshg 2 9 îeïfuan 1015 E{ 51 DEGENTENAAR DELANDWACHT PKIJS PEU WtfM^ÏSR : a CSjSÏIEHaHT. IDE! KLEIITE PATRIOT Bînai3BïiSir ÏB £sr î« Ge^edsnborsd voor den Vreda. îo De algemeeue Communie zal r aar jewoonte plaats hebben in de mis van 8 uur, Ke ke zal op^edragen woideu tôt het be-koraeii van den viede, de Woeasdag \ ...

Het Vlaamsche nieuws

Lerdag 19 Februari 1916. Tweede Ja&ri M, 50 Prijs j s C©ntieme& door geheei België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid P ieuwsblad van België. » Yerechijot 7 maai per week ABONNEMENTSPiiUZEN : at-utiv aakuitdufijn va« uuin uraiëlkaau; | AANKONDiGINGEN : Per wsek O.SS Ptr 3 maaadeîi 3.76 Dr Aug. BORMS, Ail). ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mardi 22 Février 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.545 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Émissions et Annonces ...

Pagina's