Jouw zoekopdracht heeft 363 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-02

Filters

Publicatiedatum
1916363

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

"LA METROPOLE,"" tke inSucatial Belgian newspaper now enjoytng the /^ospitality of 8/bf was rcmoved to this country after thc destruction by the Germans of its Antwerp offices- Through its appearance in conjunction with this paper thousands of refugees from Antwerp and other parts of Belgiara are tble to obtain the latest Belgian news ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Es F0S1IS1&JIT |sijn nog lczers die verklaren ir>t te be-p waarom wij ons formaat mocten ver- 'lerhalen de redenen : e duurte van het papier ; e schaarschbeid. papic da voor den oorlog 23 centie-er kilogram kostte, is geklommen tôt , 47j 5°> 6° ^ 75 centiemen. hebben cr zelfs verphcht gezien over 'en wat papier te koopen aan 80 CEN ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

<IOs TA «t> Donlerdaff /O "felmn 1916 ff 35 DEGENTENAAR-DELANDWACHT BE LANDWACHT !PrIjs >-<i'^î!nieF & CC * a £ * C L5 it tr Sfà» DE ELEIHE PATRIOT Eupoeten îe Gon8 nr 13 Keteivesi — - / Âan onze Lezers. Wij zijn gelukkig onze lezers te kunnen mee âedcn dat, ter •:0m van de rootste eldelijki Opoii -.ringen, Wij er ...

Vooruit: socialistisch dagblad

■ jjg-Taar *■ 65 Priis oer nnmmer : voor Belgio 3 centiemen*, vcoi dtn Vjrw'md# 5 centièmes Tei©S,©on ? Redactie 247 « Aïïn?inistratie 2845 Ifriiiriaw 25 FEBBUAKS Î91tf Orokster-Uitgeeîste? i*L ;Miatschappij H ET LICHT bestiiurder : Ip, OEVISCH. L«!eberg»G*i»t .. redactse . . administratie IS100GPOORT. 29. GENT VOORUIT Qrgaa® der ...

Het volk: christen werkmansblad

HET VOLK Aile briefvwselingen v*acht-vrij te zen den aen Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. rnaatech. « Drukkerij Het Voit», J5e»"**«eg, n* 16, Gent. Bwreel voor West-Vla&ndeïen: Gaston Kossuyt, Recolletten-itraat, 14, Kortrijk. Bnreel van Antwerpen, Bra-baiit en Limburg : Viktoï Kuyl, Vaartehaat, S, Leuven. Men schrljft in t ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mardi 29 Février 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.551 DIRECTION & REDACTIOI* 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LL0YD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne, — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3* Année. N° 501. Edition B CINQ CENTIMES VENDREDI 18 FEVRIER 19)6 ABONNEMENT POSTAL, ÉD. B Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les 1 Janv. 1 Avril 1 Juillet 1 Oct©b. On peut s'abonner toutefois pour ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mercredi 23 Février 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.546 DIRECTION & REDACTION 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Émissions et Annonces ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

2eme Aîttiee IV®. 4S3 S cents flO Centimes} Vendredi is ïevrier l^IC L'ECHO BELGE L'Union fait la Force, Journal Quotidien du matin paraissant en Hollande. Beiue est notre nom de Famille. Toutes le» lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: IV. Z. VOOBBORGWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 3797. Rédacteur en Chef: Gustave ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

geme Aitnee r*i°- 4SI a cents no centimes'» Mercredi le tevrser iQifi L'ECHO BELGE L'Union fait ta Force «Journal Quotidien du matin paraissant en Hollande Bêlas est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N. Z. VOORBURGWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

a""* Annce 1^)°. 47 O t» cents no ccnnme» > «sameai s sevrier 1996 L'ECHO BELGE L'Union fait ta Forcer Journal quotidien du matin paraissant en Hollande Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N. Z. VOORBUH6WAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef : ...

Pagina's