Jouw zoekopdracht heeft 363 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-02

Filters

Publicatiedatum
1916363

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 48. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 9.? Febr. 1916 „OpgesmetenK ! Yoor latere huisvaders! Yan al de zonderlinge woorden die wy in ons huis te hooren krygen, neemt zeker wel dit titel-woord zooniet de eerste, dan toch een der byzon-derste plaatsen in. Een fyne, er op gelyken , voet levende vorscher 1 houdt ...

L'écho de Belgique

1" Année.—No. 2. JEUDI, FEVRIER 17, 1916. Prix Id. VAINE OFFENSIVE ALLEMANDE A L'OUEST. Les socialistes belges et l'Internationale. Les socialistes belges se sont divisés à propos de l'Internationale. Les uns dirigés par Camille Huysmans, voudraient renouer dès maintenant des négociations avec les camarades allemands. D'autres se ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag versch/fnende I)it blad is YOOR DE T3ELGISCHE SOLDATSN beslemd ; iedere compagriie, escadron of bat ter Lj ontvang't lien of vijftLea Fraiïsohe eu Nederlaadsche exernplarea. Os Tweed; [asalerie-Oisîsiz geaurenae aea aiiocaî naar aen vser « Als men de bijzonderheden van den aftocht Van Antwerpen naar den Yser ...

L'indépendance belge

...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

Zondag 20 Februari 1916 5 cbntibwbn Tweede Jaargang N' 14 QEILLUSTREERDE , ZONDAGSGAZET A.an.Js:onctxsrixisroii. : Bureel : HOPLAND 30, Antwerpen, . . A —_ __ i i __ « . ■ > 4e bladz den regel 0.30 Iteklaarn onder de ±P .A_ 1VT T L T T±j ~B Xj _A_ X3 Financée «tank. » 1.00 rubriek OVER ALLES i. reg.1.00 Abonnement : 2.50 fr. het jaar ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

NUMÉRO 74 FÉVR 1915 oOa PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES Abonnement : S Franc» ADMINISTRATION : RUE SAINT-JEAN N° 48 □ BRUXELLES □ PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES Abonnement : 9 Franc* REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE DES ACTUALITÉS UNIVERSELLES cx>c3 i=>Cx=i LE 0AI"RE. — "Rue de Touloun. <=>oa ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

I 3 R:'VRn R !9'6 N°50 H ABONNEMfc.NI REVUE HEBDOMADAIRE, ADMINISTRATION : ' \ I Belgique : 12 fr.nc. p« «o DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTERAIRE c V.n Cortenbergh Etranger : 15 20 pages : 25 centimes le numéro 12. rue de l'Empereur. Bruxellti J ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

<IOs TA «t> Donlerdaff /O "felmn 1916 ff 35 DEGENTENAAR-DELANDWACHT BE LANDWACHT !PrIjs >-<i'^î!nieF & CC * a £ * C L5 it tr Sfà» DE ELEIHE PATRIOT Eupoeten îe Gon8 nr 13 Keteivesi — - / Âan onze Lezers. Wij zijn gelukkig onze lezers te kunnen mee âedcn dat, ter •:0m van de rootste eldelijki Opoii -.ringen, Wij er ...

De stem uit België

£)c Stem ËijBelgte Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : xs. 6d, voor drie maanden. Subscription : îs, 6d, for three months. 2de Jaargang.-Nr. 21. VRIJDAG, FEBRUARI 11, 1916. r™': Price ld. BETREKKELIJKE KALMTE OP ALLE FRONTEN Aan onze Medewerkers. KARDINAAL MERCIER'S ZEGENING. Zoohaast er sprake was dat Zijne Eminentie Kardinaal ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaîerdag verschijtiende Dit blad is VOOR DE BELGrlSGHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron, of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransctie en Nederlandsche exempLaren. Tweede Cavalerie-Divisie gedurende dea Aftocht naar den Yser (Slot) In den voormiddag van den 13en October, wa8 de ioestand van ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Mercredi 16 Février 1916 A JOURNAL QUOTIDIEN. . Z,e KTamdra : ÎO Centimes Année N* 456 LA BELGIQUE PRIX DES ABONNEMENTS > Uc rrtOîS (mars) , ....... fr. 2.30 Les demandes d'abonnement sont reçues EXCLUSIVEMENT eux gulohets des bureaux de past adminis Ration et réaction SI. Rtoniaçrne-aux-Herhes-lPotiigères, BRXTXTlTTiïi7tn9 BUREAUX : ...

L'écho de Belgique

L'Echo de • »* et & '■ Belgique Bureau : 55, Russell Square, W.G. Abonnement: îs. 6d, pour trois mois. Subscription : is, 6d, for three months. lre Année.—No. 1. JEUDI, FEVRIER 10, 1916. Prix ld. HOMMAGE AU PRIMAT DE BELGIQUE. Notre Programme. " L'Echo de Belgique " qui publie aujourd'hui son premier numéro, répond à une ...

Pagina's