Jouw zoekopdracht heeft 363 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-02

Filters

Publicatiedatum
1916363

De Belgische standaard

2: Jaar — Nr ■* 5 (286) Zondag 20 en Maan^ag SIFehruari 191B ■■ m n 1 — ■m ■ 1 H DE BELGISCHE STAnDAARD ^^Tn-R^ACHT B A A R T MÀrù^~- ~ Stichtep-fBesbuupder3 : T'atte, OpiteUers: M E. Bklpaire, L. T^yrers, V. Van GkambirkN, ! 3. Bertrand Van dkr Fchfxden. D* Van de Perre, Dr F. Van de Woestyne Juul Filliaert ■>' I 'H I I ' - ...

Belgisch dagblad

le Jaavgausr. ZATEUDAO 10 FEBRXJARI 1010. TVo. 13a. ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Holland f 2.60 franco per post. Losse Bummers: Voor Holland 5 cent toor Buitenland 7Vj cent. DenHaag. Prinsegracit 39, Telef. Red. Adm. 7483. BELGSCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HER3IET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. AD VER TENUES"? Van 1—5 ...

L'indépendance belge

SJême année. Mo*. 32 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE CONTINENT: 55 CENTIMES (HOLLANDE: 6 CENTS.) ADMIXISTÈAÏIOX ET REDACTION- BUHEAtyVP ARIS : <CCDOB HOUSE. TUDOR ST., LONDOK. E.C. u- PLACE DE I.A t-UUKb-h. TELEPHONE; CITY 3960. TEUEPH.: 238I75 LONDRES, LUNDI 7 FEVRIER 1916. 1à M0Î8, f SHILLINGS. 1 ABONNEMENTS: -.6 MOIS. 17 ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

2eme Annee N*. 474 s 5 cents CIO cennmen Mercredi 9 février S9ï< L'ECHO BELGE L'Union fait la Força, «Journal Quotidien du matin paraissant en Hollande Belae est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N. Z. VOORBURGWAL 234-240, AMSTERDAM Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

V ANNÉE SAMEDI 5 FÉVRIER 1916 M" <;n LÉVÉNEMENT ' \ — ABONNEMENT Belgique : 12 francs pai aD Etranger : i 5 1 " ' REVUE HEBDOMADAIRE, DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE 20 pages : 25 centimes le numéro ADMINISTRATION : C. Van Cortenbergh il i j^r? r> ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

38e JAAR Zaferclag 12 Ffekiiàïi 1918 Nc 37 DE GËNTENAAR DE LANDWACHT frrljs pep aummer » gentlemen. SE KLËINE PATRIOT Bupeeïen te Genfi nr 16 Ketelvest BSKEH2MAKING Pe g meente Lovendegem, op welker groivd-rebied in het begin van Januari 1916, van de telefoongeîeiding der strook Gent-Zomergem, 2240 raeters koperdraad werd atgesneden en ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Tweede Jaargan; Nr 14 5 Centiemen Gent, 20 Februari 1916 ALLERLEI v OPSTEL : ALGEMEEN SECRET ARIAAT OUDE HOUTLEI, 34. WEEKBLAD BEKEE'R : VROUWENSECRETARIA AT PEPER-TRAAT, 17. INHOUD: Bij 't opruimen. — De Leer van Christus XII. — Verschil van nu en toen. — Weet ge 't al? — Mode en gezondheid. — Boven een op-gestuurd gedicht. — Uit de ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

2ôme Année TV0. 493 S cents CIO Centimes) Lundi 2@ février 1916 L'ECHO BELGE L'Union fait la Forcer Journal quotidien du matin paraissant en Hollande. Beige est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: pu. Z. VOORBUItGWAL, 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef : Gustave ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

I" . > — ' . l NUMÉRO 75 — = FÉVR 1916 esOcn PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES c=>0c=i Abonnement : 9 Francs I | ADMINISTRATION : RUE SAINT-JEAN N° 48 □ BRUXELLES □ PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES Abonnement : 9 Franc* REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE DES ACTUALITÉS UNIVERSELLES L wESTEnDE aprEs le bombardement PAR la' flotte angla.se ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mercredi 2 Février 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.528 DIRECTION & RÉDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne Il franc la ligne sur ...

De stem uit België

o nfsn r(o KW 7^^^ DE STEM UIT BELGIE verzaken aan zijn plicht om tegen-stand te bieden aan den wederrechte-lijken indringer en zijn leger " terug te trekken naar Antwerpen." Dat was immers " in 't voordeel van Duitschland ! " En wie zou om het zedelooze Duitschland te believen, niet zelf oneerlijk worden ? Zoodus, ten einde zijn ...

Pagina's