Jouw zoekopdracht heeft 356 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-03

Filters

Publicatiedatum
1916356

Belgisch dagblad

le Jaargangf» 1TRIJPAO 31 MAAHV 1916. iVo. 168. 1B0KNEMEKTEB. !Per 3 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Los se jiummers: Voor Holland B cent toor Buitenland î'/j cent. Den Haag, Prinsegracht 89, lelef. Red. Adm. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. +îoofdredaoteur : L. DU CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit jblad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadrotf of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Het Ander Front Het ander frontdaar staat de Belgiscl." arbeidersklas. Steeds is zij even prachtig in ht- • weerstand geweest. Op ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

Aan don Heer Sra. De bcm stadtsbiblioth.ecaris De Landbouwer Weekblad voor Landbouwers uitgegeven onder medewerking van het Duitsch Generaal Gouvernement in Belgîë. 19 — I — t _ — A. A M A M ailé r fta 1 •■rfkMtlafAH % I* i«4a nwanMAtMan <« AM ^1* M #1 A U MA M 4a Nr 4 ■r , , „ , Opstelraad en veriendiKg AAWKOKDIGINOE» : ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

3êflie Atinee w°. siv f» cents no centimes) «jeuai 23 mors 1916 L'ECHO BELGE Journal quotidien du iralin paraissant en Hollande L'Union fait la Forcer Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau «le rédaction: N. z. VOORBURGWAL 234 -24S), AMSTERDAM. 1 Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave ...

De Belgische standaard

,C 2 Jaar - Nr 66 3i7) Vij t centiemen net nummer' Woensdag 29 Maart 1916 DE BELGÏSCHE STAnDAARD —-ftTn RACHT BAAKT /v\/\r §Uchtei*-Bestuui»de»» : — ■ ïldefons Peeter Vasfe Opstélsrs: M. E. Bblpairh, L. Dutmrs, V. Vàn Qrambekbn, M T\. If . — n T K7 T«f*fV C<*f fâfM P. Beitrand VAN BBR Schbldbn, 1> VA» DE Perre, D* J. VAI ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Bijblad van " VOORUIT „ ZONDAG 19 MAART 1916 Nr 53 Prijs : 5 centiemen Vijf schetsen van Walcheren IV Zondag 'n Lekkere. frissche Zondagnamiddag, zooals die op een eiland gelijk Walcheren zijn kan. In de eigenaardige, bochtige, leege zijstraatjes van Mid-delburg, — (Middel-burg-steedjen t' halven 't eiland) was eene vreedzame, ...

Het tooneel

10 Centiem HET TOONEEL ls,e Jaargang. Nr 19 Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antwerpen Annopcenbureel open aile werkdagen van 9 lot 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) 25 Maart 1916 Mej. IVf. Van Eysendyck Mej. M. VAN EYSENDYCK aïs Maskotte Mejuffer M. van Eysendyck deed hare stu-iies in het Koninklijk Conservatorium van Brussel. Zij begon ...

Belgisch dagblad

k. ■"*- In .Taarsrandr." ZOHDAe a en MAANBAO 6 MAAHT 1$16. No, 14e. BELGISCH DAGBLAD AB01ÏNEMMTBN. Per «3 maandon voor Holland W 12.60 fraioco per post Losse |nmmwi! Voor Holland 6 cent »oor Buitenland 7'/i cent. Den Haag. Prinsegracht 69, Telef. Red. Adm. 74â8. * , » Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU ...

Het Vlaamsche nieuws

J^aterdag 25 Maart 1916. Tweede jkarg. Mr 85 Priis : 6 Céntief&en door geheel België Het Vlaamsche Nieuws - * -—— ^ - >• w.mz«i '^mtr «wm ^ wmxw "m&m ■*mm*! <m$w « Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maai per week CABONNEMENTSPRIJZEN : Per maand 1.75 . Per 6 œaanden 10.— ...

La Vesdre: bulletin bi-mensuel destiné à tous les soldats de la région...

Soyons unis, Flamands Wallons 6e ne sont là que des prénoms Belge ! est notre nom de famille. Antoine Clesse. LA VESDRE O, por mi, ju sos fir Qwand j'sos à l'étringir D'aveur sutu hossi En ô trô comme à Vervi. Corneil Gomzé. Organe bi-mensuel Envoyé gratuitement a tous les soldats de ia région de Verviers Po ur les civils, prix de ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

^ème Année N°. 525 S cents CIO Centimes) Vendredi 31 mars 1916 L'ECHO BELGE Jowraaï quotidien du iralin paraissant en Hoîlande L'Union tait la Forcer Belqe est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressais au bureau de rédaction: N. 25. VOORBURGWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 3797. iRêdacteur en Chef : Gustave ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

Zondag 5 Maart 1916 IO CIEînF 'PÎKEIMIElSr iMrrnwn—TI 1 ~i—>i ■ ri yi II—MJ—iHWBHEfiKSFmaK Tweede Jaargang Nr 16 QEILLUSTREERDE ZONDAGSGAZET Bureel : HOPLAND 30, Antwerpen, Abonnement : 5.00 fr. het jaar F AMIL M EBLAD Aankondigingan : Laatste bladz.,den regel 0.30 Rubriek OVER ALLES d.reg.1.60 Financieele aaok. » 1.00 ...

Pagina's