Jouw zoekopdracht heeft 410 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-04

Filters

Publicatiedatum
1916410

Vooruit: socialistisch dagblad

32° §332" "" ^ ?nis oei nommer : voor België 35 oentiemen, voor den Vroomde 5 centiemen Telafoom > EftodgaotÈ® 247 » Adjroiniistfratiie 2$4S Wo®»?s«faq 19 APRIL 1916 IOrttk»tei,-Uitg«eîcte» ^a; Maatschappij H ET UCY*T fcestuurder> p, DE VISCH. Ledeberg-Geaî ,. REDACT5E . . ADMINISTRATÎE BOOGPOORT. 29. ...

De Belgische standaard

Krrr«rraTrrrrimm —r iamm -mmumiLsmauL-mji-mmaimmm — > iimmhi iiiHIIIIIII i1 I I II m '~n '■■ 11 ~"ÎTT 1 Abonnementsprijs : Voor soldaten : Voor i ma and fr. 1,35 — Yoor a »aanden fr. 2,5° — Voor 3 rosanden fr. 3,75 Niet soldaten in 't land : Voor I rcsand fr. 1,75 — Voor 2 maanden fr. 3,50 — \°or 3 Basanden fr. 5,35 ...

De waarheid: socialistisch weekblad

9e Jaargang \Tr 2 Prijs : 5 Centiemen. Zondag 16 April 1916 DE WAARHEID Orgaan van den " Vrijert Socialistenbond „ Slechts hij die de vrijheid van andereti lief heeft is die zelf waardig. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR: P. De Witte, Verspyanstraat, 10, Gent Verantwoordelijlce Uitcever ABONNEMENTSPRIJS : Voor 3 maanden, fr. J-00. Voor 6 ...

L' illustration

l-r Avril 1916 L'ILLUSTRATION fj-o 3313 — 31g La route conduisant au fort de Vaux : au fond, le profil du fort. Les photographies illustrant cet article ont été prises le 11 mars, quand la garnison française eut reçu la nouvelle du communiqué allemand mensonger du 9 mars. Section photographique de l'Armée. AU FORT DE VAUX On se souvient ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

St&dte'bibliotlieo&ris Antwerpen. De Landbouwer Weekblad voop Landbouwera uitgegeven onder medewerking van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. Balgische bladen *nogen uit i Do Landbouwer > niet» overnemen, zonder telkens de bron te vermalden. N'5. Opstelraad en ctrzendinç Keiserl. Duitsch Bestuur, afdeel. VII, Nameastraat, ...

Vooruit: socialistisch dagblad

?nis per nnmmer : voor Belgie 3 contienien, voot den V reemde ti centiani T®5«foon ï ««dacfciB 247 - Adminlistratie 2845 Zondan 16 afril 1918 DfflSote'-Ultgeetrt»» |$*n: Maâtschappij H ET LICHT twituirdtf * I{ De VISCH. L«Sebcrg-Oent ,. redactie . . administratie ■lyOûPOORT. 29. GENT VOORUIT a8cnnementsprsjs belgie •rie maanden. , . ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

2ôme Année N°. 541 S cënis CIO Centime») Dimaneiie i© avril iç:6 L'ECHO BELGE L'Union fait la Forcer «Journal Quotidien du matin paraissant en Hollande Belge est noire nom rte Famille. Toutes les lettres doivent être adressas «a bureau de rédaction: IV. Z. VOORBURGWAL, 234-340, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: ' Gustave ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

INHOUDSTAFEL VAN HET WET- EÎIST VERORDENINGSBLAD voor het tijdperk van i April lot 3o Juni 1916. N1S 195 tôt en met 228. A Aangeving aan het paskantoor van al wie in het land komt (Bekendmaking van 7. 4. 16), 1917. Antwerpen. Verbod van de vogelvangst in het Antwerpsch vestings-gebied (Verordening van 1.4. 16), 1910. — Scbeidsgerecht der ...

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

APRIL 1916 DE GOEDENDAG 22"* JAARGANG 1915 -1916 Nr 6 MAANDSCHRIFT voor VLAAMSE STUDENTEN > - DITQEGEVBN DOOR JONG ...

De stem uit België

IRefiitcred at the General Post Office as a Newspaper. Telephoon: Muséum 267. tW 12 BÊadx. Goi en v*de .JL. 'V De Stem uit Belgie Bureel: 21, Russell Square, W.C. Abonnement: îs, 6d, voor drie maanden. Subscription : is, 6d, for three months. 2de Jaargang.—Nr. 30. VRIJDAG, APRIL 14, 1916. Abonnement vo»r de Vereenifde Staten, 40 eu.; ■* j ...

De waarheid: socialistisch weekblad

9e Jaargang. Nr 2. Prijs : 5 Geiitiemen. Zondag 9 April 1916 DE IBHFin Orgaan van den " Vrijen Socialistenbond „ Slechts hij die de vrijheid van anderen lief heeft is die zelf waardig. ALLE BRIEFWISSELINGEN "E ZENDEN NAAR : P* De Wât^eg Vepspye*istpaat, ÏOg Gesit Verantwoorclelijite IJitgever ÂBONNEMEIMTSPRIJS : Voor 3 maanden, fr. ...

La libre Belgique: bulletin de propagande patriotique

J'ai foi dans nos destinées ; ttft se défend eliapcéeAa rfcspîcî FONDÉE J-aviar* iss perscoaes q«i doaaénenc par la force militaire oefré de tous : ce pays fie périt paA ! Jstcn ter* avec noue ësa* cette censé awtas bw égard» que corassLandç i intérêt généraJ. Respectera Ici juste. A LBBftT. Roi Des Bslgsç la. août zoz4)- _ ...

Pagina's