Jouw zoekopdracht heeft 413 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-08

Filters

Publicatiedatum
1916413

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES ONE PENNY FRONT: CINQ CENTIME» HOLLANDE: VIJF CENT CONTINENT: DIX CENTIMES Bureaux: 43, Chancery Lane, W.C.—Téléphoné: Holborn 212. ABONNEMENTS : 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 sh. Etranger : 1 mois. 4 sh. : 3 mois. 12 sh Buvez le THË.UPT0N Si vous désirez le meilleur thé adressez-vous à la ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT IS< Saar. Uitgsver G. Oe ttraeve» ueaï, Kelelvesi, i«. 2DS BZLHIlSrJES PATkIOÏ Dînsdag s Augustus 1319. Nam. 1S9 Quitsche berïcMen T^sn het Groot llocfdkwarttWn Wastelljk krljgstaaneel. 9e gisteren geoaekis gevechtea ten Noorden def Somme OTcr eea breeder front en tegen sterke iSugelsehe steqdkrackten geleverd ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

25e ANNI E — Série nouvelle.—N° 659 Lundi 28 Août 1916 RÉDACTION & ADMINISTRATIOÎ $tar. F28 dj la 3oupsa — LE HAVRE TÉLÉPHONE :n'64 BELGE BUREAUX A PARIS • 33, tue %laan-Jacquos-Roussaau, 3i l)0<t LONDON OFFICE 21. PANTON STREET Leicester Square, S. Ht. Directeur : rliÂSD KORAT IVWWWWWI tO cent, le N° LE XXE ...

Ons Vlaanderen

Tweede Jaar. — Nr 24 EDITION HEBDOMADAIRE Zondag 6 Augustus 1916. ONS VAADEREN Uoar Eendracht Sterk VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG > ' • . ' À t Liever ûood dan Ouitsch! Inschriivingsprijs : Vooî Frankrijk : per jaar 4.00 fr. per zes maand 2.25 » Buiten Frankrijk : per jaar 6.00 » I _ " ' . Bureelen der Redactie : te Gent : 24, ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

: Rédacteur en Chef : Maro de SAIvM Rédaction, Administration, Publicité, Vente : BRUXELLES, 45, RUE HENRI MAUS ABONNEMENT POSTAL, ÉD. J| Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des Abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les 1 Janv. 1 Avril 1 ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

...

Het Vlaamsche nieuws

■Vïfaensd&g 9 Augustus iqi6 Tweerïe J&arg. Nr 219 Pr lis t 6 Centiemea door geheei Beïg*ië Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelichfc eo meest verspreid Nieuwsblad van België, » Verscfaijnt 7 emal per week ÀBONNEMENTSPRIJZEN i P«f auicd Î.75 Per 6 ni4aad«ii il.— Psr i *aa*B<kji S.— Peî ja*r 18.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN ...

L'indépendance belge

fi7ème année. No 200 EINDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : 5 CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAU A PARIS : flJDOR HOUSE TUDOR ST.. LONDON, E.C. 11 • PLACE DE LA BOURSE. TELEPHONE : CITY 3960. TELEPH.: j 238-75 ** JEUDI 24 AOUT 1916. En vente à Londres à 3 h. le mercredi 23 août. f 3 MOIS. 9 ...

De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en...

DE DRUKPERS Oîiicieei argaag lier ShdaiijKe Federatie van de Bobk- en DruknijverDeid van Seul - VerscMjm vsorloopjg 01 ne iwee maandan ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : jj Ailes Wat Redactie en Adminislratie betrejt te zenden : j AANkONDIGINGEN : 0 VAN AKENSTRAAT, 8. — GENT. 0 Volgens overeen^mst en voor°P Buitenland 2,50 jjj j betaalbaar. Strijdt ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

y ! ' fcfty'g*. Csrffe 3IttsgaBe (*t|§ - • —*_ . ,■ ■-'. '.;.frr/riana?, * «- $tei0 10 pfennig Belgifcher Kurier ^riiffeïe^ 2cï 8 eïg i:; d)î 3ît»îe! stfdjeiat in Srûfïcl iîglicf) <oadj SoaatûgS) jiDciœtti aafecr ÎRoitiag ioiœittaa. Sic S : ft e 2 a 5 g a b e (A) crf<f)etBt jcbctt Jlaâimitiag. Sic S ti> c t i e a ...

De legerbode

DELEGERRODE den Dlnsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Oe lazaaj van de Bondgenooten in do Vsresnîgde Staten De Amerikaansche dagbladen wijden Iieel ei-genaardige artikelen aan den Bazaar ...

Belgisch dagblad

1© Jaargfâug; DONDEm>AG X7 AUG0STtJ!S 10107 — - ABONNEMENTEN. fer 3 maanden voor Nederland 60 franco per post. Losse nummers: Yoor Nederland 5 cent foor Buitenland Vit cent. |)en Haag, Prinsegrewiit 39 Telefoon Red. en Admln. 7433. BELGISCH DAGBLAD DAstnimilaiis . Dn TCDUIAnMCT PU UCDDICT BUREAUX OPEN VAN fl TOT 12 IIRF FN VAN 2 TOT d ...

Pagina's