Jouw zoekopdracht heeft 413 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-08

Filters

Publicatiedatum
1916413

De Belgische standaard

ilBlAËMEMTSPRUSI V^r soldattn t X IBMQd f. I «5 a aaaanden 3-50 % maanden 3-75 Nifl soldattn in 't lattd % X BMAnd f. 1-75 a maanden 3-50 3 maanden 5-35 Batttn 't land % maand f. 3-50 ■ «aanden 5* 00 •Manden 7-50 __ h REDACTIE en ADÏIHHBABI : VUlm «Ma CoquiU*» Zee dijk DE PANNE Kleine aankondi-gingen 0,35 f. | de regel. IReclamen : ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Twpiedu iiiiii'pim»»' \r :îs Priis (» cciif i<iin<>n (*ent 0 Augustus 191 (> hoofdredactie : algemeen secret ariaat oude houtlei, 34. met de medewerk1ng van het werk der volksbibliotheeken "de straal,, theresianenstraat, 13 beheer : vrouwensecretariaat peperstraat, 17. — «O» — abonnementen : per jaar : fr. 3,25 zes ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3me Année - N. 690 - Ed. B £119 C EMIMES MarcS 29 Août 1916 ABONNEMENT POSTAL, ÉD. gj Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4-50. - Mk. 3.80 Les bureaux de poste eu Belgique et à rEtranger n'acceptent que des afeMinemeste TRIMESTRIELS ; ceux-ci prennent cours les 1 JAKV, 1 ÀVVL 1 Juillet 1 OCTOB On peu* s'aVorroer iouîef«is {^ourles ...

De Belgische standaard

%ie Jasr — H' 182 ^ ^aterdag 12 Oogst 1818 IMIâEMïSISPRUSI KfDf soldaten t t mund f. i-aj • maanden 35c 3 maanden 3-7* NMsoldaten in 't land I maand f. 1-7! • maanden 3-51 3 maanden 5-2; B*dte*i 'tland l maand f. 3-5» a maanden 5-o< maanden 7*5< DE BELGISHE STAnDAARD redactib' en ADMUnaBim : I Villm « Ma CoqttiU* » l Zeedijk v} de ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

25e AN-^ÉE.— Série nouvelle.—N* 648 Vendredi 18 Août 1916 RÉDACTION & ADMINISTRATION Il<er, raa ds la Boursa — LE HÂ.YRE TÉLÉPHONE :n'64BELGE BUREAUX A PARIS : 33, tue Jsan-i/acques-fiousseau, 33 nQ« londoisï offices 21. PANTON STBEET L s/ce star Square, S. W. Siretleor : OTASB HEÏÏRiT iwvwwwwr 10 cent, te (%1° LE XXE ...

Het volk: christen werkmansblad

Aile briefwisselingen vracht-vrij te eenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. tnaalsxh. «Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vtaanderem Gaston Bossuyt, Recolletten* etraat, 14, Kortrijk. HET VOLK I Men schrijft In : Op aile postkantoren aan 10 îr< per jp,ar. Zcs maanden fr. 5.00i Drie maanden fr. 2,50. ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3m" Année - N. 692 ■ Ed. 8 C1HQ CEHTIIIES Jeudi 31 Août 1916 — - ^BONNEMENT POSTAL, ÉB. f§ Bruxelles - Province - Etranger 3 mois r Fr. 4.3». - Mk. 3.#0 te» burewir dfr p«ste en Beîffqne & l'Et»iigcr n accej»t*ni une- (tw jilwnnement* TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent o»urs le» ! Jakv. 1 Avjhl 1 Juillet I O.cto* On ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

Il BUREEL 29, Rue Jean-Jacques-Rousseau, 29 PARUS ISi!f8F,EL ïOjir ÎT mmm m 21, Pantonstreet, 21 (broàdmeadhouse) LONDBKT HET VADERLAND IY1AAND-AB0NNEMENT (bij vooruitbetaling) Frankrijk 1 fr. 25 M 'Engkland 2 sh. Holland 1 gld.25 h Andere Landen 1 fr. 25 KLEJNE ÂANKONDIGINGEN 40 centiem per regel ingezonden mededeelixge.n en grootb ...

Belgisch dagblad

le Jaar^ang- ZONDAO S7 en 3lAANDAa 88 AU&CSTUS1910? INo. 293, t|S!y ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Nederland t 2.50 franco per post. Losbo nummers: Voor Nederlaad 5 ceat voor Buitenland 7Va cent. Dea Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur ; l. du ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

gème Année N°. €>64 5 cents VendrecSI is août £916 L'ECHO BELGE L'Union fait la Forcer Journal quotidien du maiin paraissant en HoISande Beige est notre nom de Famille. r les annonces, abonnements et vcnîe Toutes les lettres daisreni être aiïressé«s au bureau de rédaction: JJ, VOORBURGWAL 234-240, AA1STERDAJV1. Téléphone: ...

Het Vlaamsche nieuws

ondag 13 Augustus 191 o, Fweeda Jaarg. Nfr 223 Frijji 1 6 Gentlemen àmr gaheeî België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België, - Verschijnt 7 toaal per week ABONNEMENTSPRIJZEN : Par rrjk&nd 1.71 Per 6 ios&»d*n IS,— Pur i *m«.Tî<J«a S— Ps? i»»r 11.— ^ ^ | Dr Ang. BORMS, Alb. VAN ...

De stem uit België

Registered at the General Post Office as a Newspaper. Telephone: Museum 267. BW12 Blat/Mm ■—In1 l>i—lllimil 'HMMWH'iill'1 H ffliWH—il'i l De stem uit Belgie Bureel: 21, Russeli Square, London, W.C. Abonnement: ls. 9d. voor drie maanden. Subscription: ls. 9d. for three months. 2de Jaargang.—Nr. 49. VRIJDAG, AUGUSTUS 25, ...

Pagina's