Jouw zoekopdracht heeft 413 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-08

Filters

Publicatiedatum
1916413

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Lundi 14 et Mardi 15 Août 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année - N° 17.688 DIRECTION & REDACTION : 14. RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne ...

De stem uit België

Registered at the General Post Office as a Newspaper. Telephone: Museum 267. BW12 Blat/Mm ■—In1 l>i—lllimil 'HMMWH'iill'1 H ffliWH—il'i l De stem uit Belgie Bureel: 21, Russeli Square, London, W.C. Abonnement: ls. 9d. voor drie maanden. Subscription: ls. 9d. for three months. 2de Jaargang.—Nr. 49. VRIJDAG, AUGUSTUS 25, ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

SYNDIKAAL van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet 1e plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijrilei West, 66, Antwerpen Wat zal het zijn ? leder ernstig mensch denkt terug aan den vorigen winter en vraagt zich dan af, hoe het dezen winter gaan ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Twee Jaar Gevangenschap Generaal Léman Heden, 15 Augustus, is het twee jaar geleden idat luitenaut-generaal Léman als krijgsgevangen fin de ...

De legerbode

8 Augnstiis 1916 Nummer 30: DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschljnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang't tien of vijftiea Fransctie en Nederlandsche exemplaren. De Bazaar van de Bondgsno'oten in de Vereenigde Statea De Amerikaansche dagbladen wijden heel ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GEMTENAAR - DE LAHDWHCHT 18 iaar. Uitgever (hD© Graeve.«©ai, Ketelvest, I®. D3 TTT.^HsT-B PATSIOT Donderdag » * Augusius 191#. Nam. m . imiii mmi-Tin--.- n «v < uwm—ii n i 11" irrrr"m —r nrfr-rT" naill i Bekendmakingen. In den morgen van 26 Mei 1916 stclde een* Ïegpatrcelje op het gebied de r rçetaeentc aiegem \ ast. ...

L'écho de Belgique

Téléphone: Muséum 267» L'Echo de Belgique Bureel : 21, Russell Square, W.C. Abonnement: is. 6d, pour trois mois. Subscription î Xs. 6d, for three months. lre Année. -No. 28. ÏEUDI. AOUT 17. 1916. Pour la France : 2 fr. Pour les Pays-Bas : 1 fl. Prix ld, AVANCE DES ALLIES SUR TOUS LES FRONTS Une mission belge au pays des Boers. Tel est le ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

blheer en opstelraad i 13, PAKHUISLAAN, 13 _ Brossel - ABONNEMENTSPRIJS : Per Jaar. Fr. 6.50 (Verterviinçskosten nict inbegrrp#n) PRIJS : 15 CENTIEMEN VLAAMASCHLEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad inhoud Een veilige Schuilplaats voor de Mitraljeuse, P]aat- 533 Hoe staat het met den Oorlog? Ons algemeen Overzicht der ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DEGENTENAAR-DELANDWACHT Sie iaas». fiKOfciU&iw» BBS «a.7..T. M» aiiBUkiwiti,m «N 1 UiigeverGaOe Graeve, Genî, Ketelvast, 16. x>s iki/bin'b patbiot Yrijaag si Aapstas ï91§. Nam. Officieele Duitsclie berichten 197 VSRORDENING feetrefifende het in beslagaemen, stapeiopae».>aa *a afhalen van spaarmstalea in aisceraeioS- en ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN ILe JOURNAL DES PETITES AFF5CHES parait et est distribue tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient |60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à raison de 40 centimes par ligne. Les ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3mc Année - N. 678 - Ed. B EIHQ CENTIMES Jeudi 17 Août 1916 —mm—■—mm——————mm ABONNEMENT POSTAL, ÉD. 5 Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 v Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les IJakv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob j On ...

L' illustration

Convoi de prisonniers provenant de nos dernières attaques et dirigés vers la gare d'embarquement : avant de se mettre en marche, ils avaient été groupés en carrés, comme on les_voit encore à l'arrière-plan. ÉVACUATION DE PRISONNIERS ALLEMANDS DU FRONT DE LA SOMME. — Des gaillards qui se résignent à leur sort. Section photographique de ...

Pagina's