Jouw zoekopdracht heeft 413 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-09

Filters

Publicatiedatum
1916413

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

^ Eerstk Jaargang N' SI * BEHKKK UN OPSTIÎLRAAD : 104, NOORDLAAN, 104 z Brussel ABONNEMENTSPR1JS : Per Jaar. Fr. 6.50 {VertrrviinqtkosUn niet in6#fr#p#n) PRIJS : 15 CENTIEMEN VLAAMSCH LEVEN -Zelfstandig vlaamsch-Geillustreerd Weekblad inhoud Een afgeschoten torpédo wordt uit het water gehaald (plaat) 605 Hoe staat het met den Oorlog? Ons ...

L'indépendance belge

L'INDEPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : 5 CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAU A PARIS ! 8iiB AE3ITV1 p- r^T* y kb r*» g? 4Q4 o ~ /z MO Q Q ^TTTTTTNP^ ^ TUDOR HCUSE TUDOJR ST LONDON EG 11. PLACE DE LA BOURSE. IVIARDl 19 SEPTEJVSBRE 1916. ? MO:S. 9 SHILLINGS.) TC, «un» r r,;; Tel cdu . ( 31 1 -5 7 ...

L'indépendance belge

STème année, No 226 L' INDEPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE*PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE: 5 CENTS) t ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAU A PARIS : IUDOR Hf USE. TUDOR ST., LONDON, E.C. U' PLACE DE LA BOURSE. TELEPHONE : C!TY 3960. TELEPH.î j £J et SAMEDI 23 SEPTEMBRE 1916. En vente à Londres à 3 h. le vendredi 22 sept. MOIS, 9 ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Biîiirer kn Opstelraad : 104, NOORDLAAN, 104 : Brussel ABONNEMENTSPRIJS : Per Jaar. Fr. 6.5c ( Vtr»9nH\nç»kosi$rx met mbtgitpm) PRIJS : 1g CENTIEMEN VLMiSCH LEVEN - Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad inhoud Eene vernielde brug over den Wardar-stroom, in Servië, plaat 581 Hoe staat het met den Oorlog? Ons algemeen Overzicht der ...

De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische...

DE BELGISCHE SOCIALIST Tweetalig Weekblad van den Bond jder Belgisehe Arbeiders in Nederland Abonnementsprijs in Nederland: 75 cent per 3 maanden - Redactie en Administratif : GEDEmPTE SLAAK 120 - ROTTERDAM - Abonnementsprijs voor het Buitenland: f 150 per 3 maanden Franc-Tireurs of Helden? Voor de eerste maal sinds het uitbre-feen van den ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA METROPOLE ONE PENNY „ CINQ CENTIME! fE?fî,inR- VIJF CENT a0!TTÎNENT : DIX CENTIMES PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Ch&ncery Lane, W.C.—Téléphoné: Holborn 212. ABONNEMENTS : 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 sh. Etranger : 1 mois, 4 sh. ; 3 mois, 12 sh 23«e ANNEE DIMANCHE 3 ET LUNDI 4 SEPTEMBRE 1916 Nos. 246-247 LA GRANDE ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE "ONE PENNY CINQ CENTIME! VIJF CENT pfflS*: DIX CENTIME* PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux : 43, Chancery Lanc, W.C.—Téléphone : Holborn 212. ABONNEMENTS : 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 sb. Etranger : 1 mois, 4 sh. ; 3 mois, 12 (h. 23me ANNEI MERCREDI 20 SEPTEMBRE 1916 No. 263 LA GRANDE GUERRE Victoire française sur la ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

2eMeAfl t*eeriv°# i « L'ECHO BELGE L'Union fait la Force, •Journal quotidien du matin paraissant en Hollan Toutes les lettres doivent être eiclress au (bureau de rédaction: N. Z. VOOBBURGWAL 234-240, AMSÏERI Téléphone: 2797. 1 '.- ' X' y.;.'- ■■■-. -■-" Rédacteur en Chef: Gustave Jaspaers. Comité de Rédaction: | Charles ...

L'indépendance belge

87ème année. No 209 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE: 6 CENTS) I ADMINISTRATION ET REDACTION : TtfDOR HOUSE. TUDOR ST., LONDON, E.C. TELEPHONE : CITY 3960. BUREAU A PARIS : 11, PLACE DE LA BOURSE. TELFPH . j 31 1-5 7 et 1 238-75. LUNDI 4 SEPTEMBRE 1316. En vente à Londres à 3 h. le samedi 2 ...

Het tooneel

Het Tooneel 2e Jaargang Nr 3 — 30 September 1916 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 10 Centiem I I I HENRY BATAILLE t Nu het gezelsehap va.m onzen K. X. S. «De naakte Vrouw» heropvoéren gaat eu zich tevens voorstelt «Het Schandaal» te hernemen en «De Dvvaze Maagd» te cre-ëeren, zal het onze lezers welliclit belang-wekkeud ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

Nummer 532 Prijs : £3 Gentiemen Zaterdag 30 Septeiwber 1916. ONS VADERLAND Drukker A. TEMPERE-MUYLE Duinkcrkclsan, 62, DE PANNE (Belgic) Vear Frankrijk ■ 17, ru« d« Vio, CAUIS. OPSTEL EN BEHEER i 73, Rué de Chantilly, CALAIS. RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK * -*-•*• -*- VOOR GOD EM VDL K EN I ANn I ABONNENSENTEN■ Belgie Frankrijk Engeland en ...

Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

„Inter arma caritas" Het Rood Kruis Nr. 35. ♦ 2. Jahrg. ♦ 1916 Das Rote Kreuz La Croix Rouge Offizielle Zeitschrift des Belgischen Roten Kreuzes Officieel Tijdschrift van het Rood Kruis van België de Uitgever — Herausgeber — Éditeur: Prof. Dr. Pannwitz. Redaktion: Dispensaire social Bd. BischoRsheim. I ~ ~ . ... . , I , ^ I I ...

Pagina's