Jouw zoekopdracht heeft 413 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-09

Filters

Publicatiedatum
1916413

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

26o2 2) uit of naar liet Operalie- en Etappengebied in het Westen, vvanneer de uit- of invoer door het Kantoor voor In- en Uitvoer (Ëin- uncl Ansfuhrstelle) bij het Grôot Hoofdkwarlier is toegelaten. Aile andere doorvoer wordt aïs in- en uitvoer behandeld. » Brussel, den 13" September 191G. Der Generalgonverneur in Belgien, Freilierr von ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3— Année • N. 695? Ed. B Clffa CEKTIHES Jeudi 7 Septembre 1916 AiOKHEMEÎiT POSTAL, ÉD. || Bruxelles - Province - Etranger 3-roeis : Fr, 4.58. - Mk. SjSO Les bureaux de posté en Belgique et à rEtraqger n'acceptent que des abonnements TR!A¥E5TÏ{iEL5 ; ce.ix-ti prenne»* -crows tes Uanv. 1 Av^il 1-Juillet 1 Octob On "peut s'abonner ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3™* Année N. 711 - Ed. B CIKQ CESITINES Mardi 19 Septembre 1916 ABONNEMENT POSTAL, ÉD. §j Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Aîk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et à i'Etî-jjigcr n'nrcaptent que des ■abonne a -, euts rRIittESTRi CI. S ceux> ci prennent cours les 1 Jakv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob On peut ...

Belgisch dagblad

âe Jaargaiig DINSDAe 26 SEPTBMBER 1916. TVo. ÎO BELGISCH DAGBLAD abonnementen. j Per 3 maanden voor Nederland i 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor Nederland 5 cent voor Buitenland 7'/s cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Bed. en Admin. 7433. Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du GASTILLON. V M ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

16 September 1916 Nr 38 39e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en OnafhankeSijk Katholiek volksgezind weekblad voor Viaamsche en Algemeene Belangen i\scnnijvixG8PiuJ8 Voor een jaar fr. 5.^ Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt ...

Duynenblad

...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

...

L'indépendance belge

87ème année. No 215 L'INDEPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTiNENT: !5 CENTIMES (HOLLANDE: 5 CENTS) Il "Administration et rédaction : bureau a paris : LUNDI 11 SEPTEMBRE 1916. (î mois, 9 shillings.) I îudor hcuse. tudor st., london. b.c. ". place de la boubse.^ m m «r e lamo. abonnements : 6 mois. 17 shillings. conservation ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3"* Année - N. 698 - Ed. B CINQ CENTIMES Mercredi 6 Septembre 1916 ABONNEMENT POSTAL, ÉD. g Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les IJanv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob On peut s'abonner toutefois pour ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Tweede jaargan ig- Nr 44- Prijs 6 centiemen 1 alvtl\all 1 cil i hoo fdredactie : algemeensecretariaat oude houtlei, 34. met de medewerking van het werk der volksbibliotheeken "de straal,, thfcresianenstraat, 13 ALLERLE Weekbiad voor ons ïiaamsche Voli r beheer : ' vrou wensecret ariaai pepersïraat, 17. — «O» — abonnementen : k- per ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

®clï« Mttggèfte (M)" ftteis 10 pfennig Belgifcher kurier ftîrilffefe^ Tâ^eejeituns 9tt ®St§;ï4s »««;«» vit Si Qfieï lâgliî& (asôj SanrtagS) jtoeîmcû so&et ïtojrfttj tipjmittej. 3>ie gîfte 8l3Sgo6e ÇA) oiîti.*raî jtfctn Sîadiœtttag. Si« 3 " ; Ssêgcée (B) ctiAehrf atotgtttS. SîaîeîtSnogen fini a.« ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

•Jf^. Kfttfiî«^^r^nTTT=TTsTT3 PATRIOT Donderdàg «8 September 1916. Nam. 93J Oniîscha herichless fan het Groot Hootdkwarîias^ Berlijn. 26 September. Westîljk krlfgsîoonee!. hegerfront v-in v Idmanrschalk kroonprins Rupprecht van Beieren De Engel'che en Fransche infanterie is gis e-Ten, den vierden dag van den geweldigen ge-fchutstrijd ...

Pagina's