Jouw zoekopdracht heeft 461 resultaten opgeleverd

  • 1916-10

Filters

Publicatiedatum
1916461

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

■geme AntieC I^°. 71Q S cents r JVtarïlï 3 octobre 19t€ L'ECHO BELGE L'Union fait la Fores Journal quotidien du matin paraissant en Hollande. Belge est notre nom de Famille. Toutes lès lettres doivent être adressées HU hureau de rédaction; N. Z. VOORBURGWAL 234-240, AMSTERDAM.. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave Jaspaerg. t ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT 88e lass». Uitgever G. De Graeve. Gent, Kotelvest, t ô. IDE IOL.BIÎSTHS F.A.TJRXQT Donderdag 5 Oktobsr 1913 Num. 983 Cfficiësla DiUsche bariohîsn 234 Yarordening. ketreffende debehandeling d<s oogstvan erwten, tuinboonea, ajuinen en tabak van dit jaar. 1.Ten einde he' opjagen der prijzen van erwten, Suinboonen, ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

s**** aiw8rw»vyi5 s c éffls Dimancne » octobre i&tG L'ECHO BELGE L'Union fait la Forcer •Journal quotidien du malin paraissant en Hoilande. Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau «Je rédaction: N. Z. VOORBURGWAli 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave Jaspaers. _ ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Œcfîg Mmsabe Çfl) pteïss 10 pfennig Belgifcher Kurier i33rilffetctv Seï Ssî«is?dje Sseïea etfdjeint te Srûfîet S5glt<§ (ceij eotutaj») gtocitttaï auget ïtontag bormUtag. SU £ ï {t e 21 « § 3 a ï> c (A) cïfdjclnt iebtn Sîcdjmittas. lie 3 tt c i t c Sï u S g a 6 c (B) «[djeinê motaccS. (Stnjenbnngcit ftnb ttut an bic ...

Het Vlaamsche nieuws

Cdi 7 Oktobcr 1916. Tweede Jaarg. Nr 278 Prijs : 6 Centiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN i per roiand 1.75 Pe? 6 maandan .. 11.— Pet 3 ma*aden 5.— Per jaar !!•— i i 11 -yT»Vl. Wfgft 1-WBWftTirTTairriTrmi-Trx:.-ir ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

23e ANNEE — Série Nouvelle.- N° 693 Dimanche OctoB^ feîô RÉDACTION & ADMINISTRATION 28ter. rn« ds la Soursa — LE HàTRfc TÉLÉPHONE :n'64BELOB BUREAUX A PARIS : 33, rue Jean-Jacques-Rousseau, 33 LONDON OFFICES îi. PANTON STREET Leicester Square, S. W. testeur fWm RSUHA7 (WWVt/VWtVt sO cent, le PN° LEXXESIÈCLE ABONNEMENTS France 2 ...

De waarheid: socialistisch weekblad

9e Jaargang. Nr 30. Prijs : 7 Centiemen. Zondag 22 October 19K DE WAARHEID Orgaan van den " Vrijen Socialistenbond „ Slechts hij die de vrijheid van anderen lief heeft is die zelf waardig. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR : Se WittVerspyeiislB*aat, 10s Oeuf ■ ABONNEMENTSPRIJS : or 3 maanden, fr. 1-25. Voor 6 maanden îr. 2-50. ior 1 ...

De legerbode

~2£ October 194 0 Nnmmer 334 1 1 ■ -■ 1 - - ■■■'■ den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOL.DATEN besf.emd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Volksliederen in bet bezet Gebied Talrijke folkloristen hebben zieh reeds bezig ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer Weekblad voor Landbouwers ultgegeven onder medewerking van het Duitsch Generaaî Gouvernement in België, A KlaHcil 11U < H m I n nrll^nuiuain « «« w a m m a ma m .m .«.•!>. t.lL... J. Nr 3: I Opstelraad en vcrzending : > Keizerl. Duitsch Bestuur, afdeel. VII, Namaootraat, 1 Druhherij : «*-Staotsdrokkerij, Leuvensche ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

--iinp i ii» «"■■mmni"W',iJ»m—MM" Bureelen : 104, Noordlaan, 104, BRUSSEL Tweede Jaargang - V[r 1 P»j$ : 15 centiem oen octftrfr iqlfi 1 i per jaar : fr* 6-5° O VVI uliuiv lïlIU 1 ^ JL Zonder verzendingskosten Ji A VLAÀMSCB LEVEN - ZELFSTANDIG VLAAMSCH -QEÏLLUSTREERD WEEKBLAD Bestuurder en Hoofdopsteller Willem GIJSSELS ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS. Jeudi 26 Octobre 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année - No 17.750 DIRECTION & REDACTION : 14. RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 ABONNEMENTS : Les abonnements pour la ville et les faubourgs sont acceptés au bureau du journal, 14, rue Vleminckx.— Pour l'intérieur et l'étranger on peut s'adresser à la ...

Het tooneel

Het Tooneel 2e Jaargang Nr 7 ■ - 28 October 1916 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen i « 10 Gentiem mTHVR VJ1N TH1LLO Een nieuweling, die bij zijn eerste op-treden op ons Kon. Vlaamsch Tooneel on-middellijk de aandacht op zich trok. Ook is hij geen onbekende voor ons schouwburgpubliek. Zeventien jaar lang telde de tooneelafdeeling ...

Pagina's