Jouw zoekopdracht heeft 461 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-10

Filters

Publicatiedatum
1916461

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS. Samedi 7 et Dimanche 8 Octobre 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année ■ ■ No 17.734 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 ABONNEMENTS : Les abonnements pour la ville et les faubourgs sont acceptés au bureau du journal, 14, rue Vleminckx.— Pour l'intérieur et l'étranger on peut ...

De waarheid: socialistisch weekblad

9e laareans. Nr 29. Prijs : 7 Gentlemen. Zondag 15 October 1916 DE WAARHEID Orgaan van den " VrIJen Soclalistenbond „ Slechts hij die de vrijheid van anderen lief heeft is die zelf waardig. \ ={=—I IM--Sg>g><g*!.'J-- ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR: P. De ¥litt@g tfepsftfmsttps&t, W3 û@nf VeTant-woordeHJlKe ...

Het Vlaamsche nieuws

Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maal per week CABONNPMFVTSPRIJ7FN ! * AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTEL^AAJD"^^-™ * i Rtl VERHULST Dr AuC BORMS Alb VAN DFN RPAKHP AANKONDIGINGEN: !-•*— ïïS™ Vi u"®" * i m - "3 •"**" ' ' '• B»»EELRN, ROODESTRAAT. ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE ONE PENNY FRONT: CINQ CENTIMES HOLLANDE: VIJF CENT CONTINENT: DIX CENTIMES PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Chancery Lane, W.C.—Téléphoné: Holborn 212. ABONNEMENTS : 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 sh. ranger : 1 mois, 4 sh. ; 3 mois, 12 sh. 23me ANNEE MERCREDI 25 OCTOBRE 1916 No 298 LA GRANDE GUERRE Mackensen capture ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

14 October 1916 Nr 42 39e Jaargang Vrii en Onafhankeliik Katholiek volksqezind weekblad voor Vlaamsche en Alaemeene Belanaen IHI8CHRIJVIMGSPRIJ8 Yoor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1-50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt den Zaturdag ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

28 October 1916 Nr 44 39e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezïnd weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen ï ' ~ i — IXHCimiJVIiVGHI'IUJB Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit ...

Het Vlaamsche nieuws

■iderdftg 5 URtoDer 1910, îweeae jaarg . Nr 276 Prijs : 6 Centiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best laflrelicht sa mec&t w&rmmiû Nietsweblad me Balgië. - Verschiint *7 maal ©nr wmmk ABONNEMENTSPRIJZEN j Per maïad 1.75 Per 6 mAaud*ai .. 18.— Par 2 maiiideo S.— Pex jaar .... 1S.— jiilniniWBBifffïrrrnn ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS. Mercredi 11 Octobre 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année - N° 17.737 DIRECTION & REDACTION : g 14.RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 ABONNEMENTS : > Les abonnements pour la ville et les faubourgs sont acceptés au bureau du journal, 14, rue Vleminckx. Pour l'intérieur et l'étranger on peut s adresser à ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 71. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. l. 21? Oktober 1916 Levensleer. s^isP» Wie op zijn schouders den zwaren last voelt wegen van een langdurende krijgsgevangenschap, moet in stonden van stille mijinering, menige gevolgtrekking hebben gemaakt die hem aïs levensleer kan dienen. Wanneer ik spreek van een ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS. Vendredi 20 Octobre 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année - N° 17.745 DIRECTION & REDACTION : 14. RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 ABONNEMENTS : Les abonnements pour la ville et les faubourgs sont acceptés au bureau du journal, 14, rue VIeminckx. Pour l'intérieur et l'étranger on peut s adresser à la ...

De Belgische standaard

AMUMBU i rm mtârf— ■' > I auti f> Ml 4 mtodw «-ja 5 «uriai S-7S WM MOlJai** Ut 'tlond I tntaad i. 1-75 smunta J-J» | wu4M J-iJ iudtt* 'i Uutd IBUWl LHO «muta froa MtuUta HP SKDACTIB en isiuisrsiiis i Villa «/tf« CoquilU» Zeedijk DR PAKSB Slcias aaakondi. gingen 0,33 f, de regel. Keciaiasa : vol-gsas ovsrsta* kernel. Sfaste ...

Pagina's