Jouw zoekopdracht heeft 461 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-10

Filters

Publicatiedatum
1916461

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

28 October 1916 Nr 44 39e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezïnd weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen ï ' ~ i — IXHCimiJVIiVGHI'IUJB Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE ONE PENNY PRONT : CINQ CENTIMES HOLLANDE : VIJF CENT CONTINENT : DIX CENTIMES , • PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Chancery Lanc, W.C.—Téléphone: Holborn 212. ABONNEMENTS : 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 sh. Etranger : 1 mois, 4 sh. ; 3 mois, 12 sh. 2 3 me ANNEE DIMANCHE 8 ET LUNDI 9 OCTOBRE 1916 Nos. 281-282 LA ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DEGENTENAAR-DELANDWACHT ai. lie fipasve. flent. KntAlvoct. 1( DE I2X.SI3STJEÎ PATRIOT Vri|dag aîB Okiober 1918. sa m m s Nukî, sis Duitsche berichten uutist/tic uni iviiwii van het Groot floefdkwartier. BERLIJN, 11 Oktobsr. ^esiel^jk krligsîaoaeel. In enhtle stkiors van iiet leger vun generaal-veldmaarscholk hertog Albrecht von Wiirttembei-g, ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Gtffe Musaabe (A) Pcefs 10 pfennig 3XxaEseF2s^rvB9mmaKiÊÊimmtÊÊÊaÊmÊimÊiÊÊiÊÊÊÊimBaÊti> Belgilcher Kurier ^puffctei^ £a$e&3ettun$ •et 25 * 5 3 i j dj c Sfîtîi«r crf<Çei«t î« Stûfîei iiigliif) (autf> SonntagS) stoeimaï au&et 3R»#taa Sotmiiieg, $ic Srfte Çtnggabe (A) etfdjcin'i jeben 3ïa<firaitteg. ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

2&ttte IV», 718 ^ 3 cents , Mercreai si oetg>ib>asé i©j© L'ECHO BELGE L'Union fait la Force, Journal quotidien du matin paraissant en Hollande Belge est noire nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées att bureau de rédaction: N. Z. VOORBUBGWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. ttmm—i——w—i—— - ...

Het tooneel

Het Tooneel 2e Jaargang Nr 5 — 14 October 1916 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 10 Gentiem IÇoninklijke J\ederlandsche Schouwburg. Kleine Menschen Mevr. JSoterman Kleine Menschen....- Zoo noemt Albert van Waasdijk — de schrijver van het' stuk — de feme-lende huichelaars,die den kerkeraad van een kleine Hollandsche gemeen-te ...

De Goedendag

DE GOEDENDAG 7 het de heer Van Vlaenderen zijn eigen wens is, dat zijn proef zou herwerkt worden naar een te Antwerpen te ontdekken ar~ chief. Al komt van die ,ontdekking niets in huis, we kunnen in de Bijdrage wel een kleine onenigheid in de gegevens beslech-ten en deze laatste volledigen. Overigens diende bij deze gele-genheid een geschiedenis ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS. Lundi 2 Octobre 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année - N° 17.729 DIRECTION & REDACTION : 14. RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 ABONNEMENTS : Les abonnements pour la ville et les faubourgs sont acceptés au bureau du journal, 14, rue Vleminckx.— Pour l'intérieur et l'étranger on peut s'adresser à la ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

y 2821 - Gesetz- und Verordnungsblatt 1 -for die oRkuuierten Gebiete Belmens. Wet- en Ycrordcningsblad voor de bezette streken van Bclgtë. ullelin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. ; : i SU Uitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en ...

L'indépendance belge

87ème année. No 258 L'INDÉPENDANCE ROYAU!V?E-UNl : ONE PENNY HOT #*17 £# Jt£ JLi ^SF JEis» CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : 5 CENTS) I ADMINISTRATION ET REDACTION : rUDOK HQTTSE, TTJDOR ST., LONDON. E.C. TELEPHONE: CITY 3960. BUREAU A PARIS : 11 PLACE DE LA BOURSE. TE""H-'|aâà-"7 5. et MARDI 31 OCTOBRE 1916. En vente à ...

Het Vlaamsche nieuws

Leflsd&g 25 Oktober 1916. Tweede Jaarg. Nr 296 F . ir T-nnnr-«jy^T^sy^^ yy-gmslr^"wit»rrffi?rif''riiiH rw-mirr-nrrr Pry» : 6 Centiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschijct 7 maaj per week ABONNEMENTSPRIJZEN t Pei maaad 17» Per S maandea S.— Per S maandea ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 71. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. l. 21? Oktober 1916 Levensleer. s^isP» Wie op zijn schouders den zwaren last voelt wegen van een langdurende krijgsgevangenschap, moet in stonden van stille mijinering, menige gevolgtrekking hebben gemaakt die hem aïs levensleer kan dienen. Wanneer ik spreek van een ...

Pagina's