Jouw zoekopdracht heeft 461 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-10

Filters

Publicatiedatum
1916461

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

Z.ATERDAG 28 October iq 2de JAARGANG nr xô SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Âlgemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De rcdaktie behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GHLEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijnlei* West, 66, Antwerpen Misbruiken. In ons vorig nummer heb ik, in eenige woorden, ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

Drukker-Uitoever : ft. TEIWPERE-MUYLE PCPUT ROflD \/Di l CTki \/oami/ a a abomnementen Ouîntecrkelann, 82, DE PANNE <B«lgi*> ntUn I UUUh, VHIJ tlM VRANK "T" B«lgl» Frankrijk Engeland en Holland Vaor Frankpiik • 17, rua d* Wio, CALAIS, 1.50 fp. par maand 1.80 I r. per maand 2.70 fp. pep maand OPSTELIi J. BAECRELANDT, rua ...

De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

/4 Eerste jsaj-gang, Mr 5. ï Pi Pï*ijs : 10 centiemen. I October 1916. DE EENDRACHT Weekblad voor het Vlaamsche Volk. JIBOMNEKflEfôTSPRIJS s fr. 5,20 per jaar ; van nr 1 tôt Nieuwjaar fr. 1,75. AANKOftïDIGINGEN : Prijs naar overeenkomst. HANDSCHRIFTEN s Ongeteekende handschriften worden geweigerd ; geene handschriften worden teruggezonden. H ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES {HOLLANDE : fi CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAU A PARIS : IE„m rtr»Trtl»np «««*» ,, „„„ ,-r.a \ ludor house, tudor st london ec 11 place de la bourse. JEUDI 26 OCTOBRE 1916. f3mois. 9 shillings.] . _ tpi ppuomc ,1ïv ,bc» tfl fou .[Jtl-57 et _ . , , . , ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3— Année - N. 749 - Ed. 1 CINQ CENTIMES Vendredi 27 Octobre 1916 ABONNEMENT POSTAL, ÉD. g Brïaxjdtes - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4-50. - Mfc 3,60 Les bureaux ân j*>sie cîi Belgique et à l'Etranger n'acceptent qr.e des jibomue^iciilsi TRÎMESTRiSiLS; ceux-ci prennent coars les 1 Janv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob. On peut s'abonner ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE Xl PENNY CINQ CENTIMES VIJF CENT DIX CENTIMES PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Chancery Lane. W.C.—Téléphoné: Holborn 212. ABONNEMENTS : 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 sh. Etranger : 1 mois, 4 sh. ; 3 mois, 12 sh. jjiffi ANNEE MARDI 17 OCTOBRE 1916 No. '290 LA GRANDE GUERRE La campagne sous=marine aux Etats=Unis E ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

V ANNÉE SAMEDI 28 OCTOBRE 1916 f> N° 88 L'EVENEMENT 7^W 11 ABONNEMENT Belgique : 13 francs pat an ^ Etranger -17 1 ' * —X. REVUE HEBDOMADAIRE, DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTERAIRE 20 pages : 30 centimes le numéro ADMINISTRATION ; ^ C. Van Coitenbergh 12, rue rie l'Empereur. Bruxelles 1 > Pour le Jour des Morts : une visite aux Soldats ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit bleid is VOOR DE BELGISCHE SOTjDATEN besfemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Beelmeesters in dezen Qorlog Te mi dden -van cle talrijke menigte die zich op "het middaguur in de drukke straten verdringt, treft mij een ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

IN DE GOLVEN ROMAN IN TWEE DEELEN D<Ar mies van amstel (Vervolg.) AN had je vergeten dat Rosine acht jaren ouder is, niétwaar IgT kind," klonk het zacht verwijtend. ™ far])*? Zwijgend knikte ze met het hoofd. Ja, ze zag het nu wel &| in, dat ze niet mooi had gehandeld. Veel beter was het geweest, als ze zwijgend toegeluisterd had ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

ZATERDAG 14 October i9t6 2de JAARGANG nr i5 MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudl zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie ; Plaritijnlei West, 66, Antwerpen lets voor de gedeelteSijke werkeloozen Dat er bij ons nog al eens ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONS VADERLAND 1-:- -»-••■ ' ' ' ^ - - " ; ,J T'.... ,1Ï~ -..J- Bsrïu8slï«r'»llït-.- s-«ep : &• E'KHYLE OeïifJfcK»î'^H!'.3»--rJt 06 ^oor Fratt^s'ilk i <?■ puï 8a WitJ» CâLIII8> CFSliLîi J. BAECREUM&T, pm IHortct, 17, CALAIS. RECHT DOOR, VRU EN VRfiNK -*■ •*■ ■*- ■» VQOR GOD EN VOLK EN LAND ! ^ ...

Pagina's