Jouw zoekopdracht heeft 466 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-11

Filters

Publicatiedatum
1916466

Het volk: christen werkmansblad

Zesea ÎBiutigsIe Jaar - N. 282 • **6iU GodsSienst — Hilsgszln — E'paâoi Doniierdag, 30 Noïenibcr 1918 V Aile fcrïefwiEEcîîngên *rnçht» vrij te Ecnden aan A vg. Van Iseghem, uitgever voor denaaro^, maatech. « "jDrukkerij Het. Vollt!^ Siïerateeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-VIar.ndcreni Gaston Bossuyt. Recollettea"» ...

De Belgische standaard

f** ,503) Zaterday 4 November liii Ifi^tdiatnT % IDCKBd !■ t-9$ • 0*Mjiclen 3*5® ^Ç;»«r",<'n V75 V--4 s-J- >«!-: .« te* Isaâat ' ? %, 3*iaden > go j 5"aS £*«»* '< lonà, f» a-50 g OilL»ndso S-oo g Kusdtil S"i° DE BELGISCHE STAnDAARD RBDACTIB en AIMIIliTKiïil > ViUm «Ma CoquilU» Zeedijk >-sR pars» ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

. ■■ .... 1111 numéro 114 (Ly / 7 —pT'N. /. (O administration 1 ( 1 f I \ n / L....W \ RUE SAINT-JEAN NOV. 1916 ^HT WqS N048 csOcs H XW'A J )M. □ BRUXELLES p PRIX NUMERO H 20 CENTIMES M/i ML 1 1 PR,X DU NUMÊRO " 20 CENTIMES C=X>C=3 | g Abonnement : B Franc» J , , V Abonnement i 9 Franc» C v J\ _ _J ■ REVUE HEBDOMADAIRE ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

Qrukker-Uïtcever : A. TtfePIRE-lfilYLE dcput %#r*i ■ ' "TT g ABo*ME«BF«TrM ' " «SÏSÏÏSSr:Ht-CHT DOOR, VRIJ, EN VRANK •*■ ♦ I "TSSSST" « - | LS0 p. periwar.nsl 1.80f».^r maeiid 2 ÏO fr. arr niaend CPSTEL i J. B«ÎCKEUSËT, rue Mortet, !ï, CALA». -#■* v/GOR GOD F «M VA! ÏC PN f A S*J H 9 1 **00 fi* ...

De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

Eerste Jaargang , Nr 13 Prijs : 10 centiemen 26 Novamber 1916 DE EENDRACHT Weekblad voor het Vlaamsche Volk ABONNEMENTS PRIJS : Een jaar fr. 5.20 Zes maanden « 2.60 Drie maançlen » 1.30 Geene abonnenten worden aangenomen, die niet op voorhand het bedrag hunner inschrijving laten geworden. BUREELEN: Voor het Generaal Gouvernement . ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT 3SC jaa Num. 274 G. De Graeve, Keîelvest. 13 wwammni—■ n innn ut i; ■ -Trfffr- •- 1 DE KLE2NE PATRÏOT UJilucruay u nuiuiiucr rijs 3 eentieaieif 11 —«jjm-■ Bekendmaking In ilen nacht van 10 tôt 11 Oogst 1916 is een korporaal die zich op smokkelpatroelje bevord, door 2 of 3 man, dieopden weg van Munkzwalra ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS. Vendredi 10 Novembre 1916 ■MgaBMMBWWWBWBBMWBMMWMJBJBUMMiillW HMW'H I .imUMlMIMIU Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année - N° 17,762 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 ABONNEMENTS : Le« abonnements pour la ville et les faubourgs sont acceptés au bureau du journal, 14, rue Vleminckx. ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT 38e {aar. Num.281 G.DeGî«aeve,Keteïvest,16 DE KLEINSPATRIOT Vrltdag 24 November 1918. Prija 3 centiemea' Officiëele Duitsche berichten 257 Verordening Wrefiende de inbeslagneming van oud leder, lederafvallen en lijmleder. 1. Geheel het oude leder en de tôt de vervaar-«Siging van lederwaren niet bruikbare ...

Belgisch dagblad

Se Jaargang- DINSDAG14 KÔVEMBER 1916. 1Sa. && abonnementen. Per 3 maanden voor Nederland < 2.50 franco per post. Lossa nnmmers: Voor Nederland 5 cent voor Buitenland Vjyt&it. Den Haag', Prinsegracht 39 Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders :» Dj:. TERWA6NE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du CASTILLQN. ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

10 Bfennln XmeîM H8.1 10 pfennig Belgifcher kurier £5 ruffeïets ïct 8 sî 3 1 ■ cf) ; Sus'cï eifdjcint in 3rii(ict fânlitfj (audj SontiSogê) stoeimet aufcct Sîoatag Bormittog. $ic {£ r Çt - 2t u S g c b c (A) crfcfjctut jebcit Siadjmittag. $ic $ "m ciic S u s g tt b : (B) etfijeiiit motgcnS. Cinfcnbungen ïittb «ut on bic ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

- mr> Gesetz- und Verordnungsblatt -, for die okkupierten Gebiete Belgiens i- l Wet- en Verordeningsblad voor de bezelte streken van Belgiê. i i Bulletin officiel des Lois el Arrêtés pour le territoire belge occuj 0itgeg«Yen door de polltiet Itdeeling bi| den Generaalgou rerneur in Isel^ié. Gedrukt in d ârukkerij van het Wet- en Veror ...

Ons Vlaanderen

Tweede Jaar. - Nr 40 Prijg : 10 Centiemen het Nummer Zondag 26 November 1916. ONS VLAANDEREN Door Eendracht Sterkl VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG Lisser Dood dan Ouitsch! Inschrijvingsprijs : Voor Frankrijk i per jaar 4.00 fr. per zes maand 2.25 » Buiten Frankrijk ! per jaar 6,00 » Bureelen der Redactie : te Gent : 24, Wellinckstraat. — te Parijs : ...

Pagina's