Jouw zoekopdracht heeft 466 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-11

Filters

Publicatiedatum
1916466

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 73. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 4? November 1916 RENÉ DE CLERCQ. m. René De Clercq is een Levenswekker : fier draagt hij zijn idealen en deelt ze mee aan talrijke scharen ; krachtig en schoon wil hij zijn volk ontwikkelen naar lijf en ziel en geest ; heerlijk beschaafd en groot wil hij Vlaanderen zijn ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR-DE LAHDWACHT S8 |aar. Uiîflever G»De Graeve. Cent, Ketelvest, i©. PS ZESXj'EXISJ 13 PATBIOT Woensdag S November 1918. Num. 28Ï Duîtsche berichten van het Grooi Hooîdkwartier. Westelîjk krligstooneel. BERLIJN, 6 November. hesrerfront «an oeldmaarschalk kroonprins Rupprecht van Beieren. In den langdurigen s'ag aan de Somme was ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

- 2987 — Gesetz- und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiefe Belgiens. Wet- en Yerordeningsblad voor de bezelle streken van België. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. TJitgegeren door de politieie «fdeelint-' bij den Generaalgou-Terneur in Belgié. Gedruit 111 (le drukkerij van het Wet- en ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

10 Bfettnig gtoetfe Hotgen-îluôflaije (B.) 10 pfennig >L iijUL'BLil l g_l I —I ■ ' ■ Belgifcher Kurier 50rUffcïct« Î5>«t Scïgïf<^c 5lunûeï erfd^crat m Sriiffcî icgli^ (audj Somstagê) jtocimat aufccs SKottiû; tootmiitag. Xic (S s ft c 21 u 3 g a b c (A) ctfdjctttt ieben 3lûcfjœ*ttag. 2>ic 3 to e U c 21 u 3 g a & ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Ctfte Sfosflafce (A) i i i nnwi " MI h il i w■ — ——!■—■—n—ra eds 10 Pfennig Belgifcher Kurier £3vuffelev' ^ae0^eitutiA SJet Ktttîet «[tfieint in Siûfiel tûgtidj (andi Sonniasê) stotimal on&er SRontaa bocKittag. Xic a t {I « H u 8 g o b c (A) ttfâeint je&cn SJcHfcmittag. $ie 3 » t i t e 8 n ê g a 6 e (B) ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

LA BELGIQUE PRIX DES ABONNEMENTS 2 mois (novembre-décembre), fr. 4.60 | 1 mois (novembre), fr. 2.30 L» demandes d'abonnement aont reçue* EXCLUSIVEMENT «us «uleheta de» bureaux da posta. ADMINISTRATION ET RÉDACTION 31, I&ontaffne-aux-Herbes-F'ota.g'ères, BFt TLT^KHJLTjES BUREAUX i DE 9 à 17 HEURES Jos. MORESSEE, Directeur Petites ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3me Année - N. 779 - Ed. fj i i i ■■■ !■■■ iii ■« il i 1 CMQ ClHTIHkiS Lundi 27 Novembre 1916 Le Bruxellois '^SONflEMERT POSTAL, ÉD. g ftâsrrotelîes - Province - Etranger \ lumois : Fr. 4.9$. - Mk. 3.68 borestîx de poste en Belgique *'âsl 6 l'gteiUfs* u*acceptant que des •IfcaaBiBKeeti ISWSESTRELS; ceux-ci aorsniiaat cours ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

3éme Année 1^7 Wt5 _ TJ cetïts Mardi 7 novembre 1916 L'ECHOBELGE L'Union fait la Force «Journal Quotidien du matin paraissant en Hollande. Belge est notre nom de Famiilt. Toutes les lettres doivent être adressées «M bureau de rédaction: f IV. Z. VOORBURGWAL, 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave Jaspaers. __ ( ...

De Belgische standaard

DE BELGISCHE »« dUÊSEIÏIPRlB ' fw toidaie* ' {mit û f. i-as t m»»-~rt'*o 3-5° f 5 masadea J-75 t solfatcn te >t la»d I mas r f• i-?5 % ' "d *-"3° j mu.- -i 5" as iluKià I SK£/,id f. 0-|O | ïê 2" <35 BBH&riû'ss» 3Ï# , Mi STANDAABD >^r-?-Tr p R A C n » BAAR, /^\/\ çTTt^ \ «wcïKçr-ioescuuiMtr : 11 ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

ABONNEMENT POSTAL, ÉD. & Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les 1 Janv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob. On peut s'abonner toutefois pour les deux derniers mois ou même pour le dernier mois de chaque ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Tweede jaargang Nr 51 Prijs 6 centiemen // // <*e»t 5 November 1916 hoofdredactie : algemeen secretariat met de medewerking van het werk der volks bt bliotheken "de straal,, ALLERLEI beheer : vrouwensecretariaat peperstraat, 17. — «O» — abonnemënten : per jaar : fr. 3,25 zes maanden: » 1,60 dri.t maanden: » 1,00 Weeklilad voop ous ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONS VADERLAND . ewi .-TÎ... ... , . . .. ». ■.„> ... i«I ■ ([ • TOkfesV-(fi< : <'».•••• ;v "SB fc Y LE V Sttâsiti«r"' -- *, ^ ")E P'SJMSl Voor Fr«e,,'ç.-'»lSb n V.\ - ^ e-y 14®» f OPSTKL i J. E^EKJSUlff- T, pu? «Reriet, S7( RAL£iS. 1..CH 1 l OOR* v j en m m ■* ■* \ •*• ♦ v OR qod en ; il ...

Pagina's