Jouw zoekopdracht heeft 466 resultaten opgeleverd

  • 1916-11

Filters

Publicatiedatum
1916466

Het volk: christen werkmansblad

Zes-enTwiïtfigsfe Jaar. — S. 281 Godsâienst — Bnisgezin — Eipndam Wocnsdag, 20 Xoïfâibcr- I9S6 AHe fcriefvrÎBselingen vracht' rrîj te zen den aan -Aug. Van Ifc ghem, uitgever voor don a ami, tn&alsch. «Drukkerij Het Vollrij Mèerrfeeg, n" 16, Gent. Bureel voor West-Vlaandcrenl Gaston Bossuyt. Recolletten» stra&t, 14, ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

Il Nr. 75. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 18? November 191» Wat te doen ? IL 1k zei dus dat wij, krijgsgevangenen, meer gezamentlijk moeten optreden. We kunnen ons opsluiten in onze kamers, ons verdiepen in boeken en doof blijven voor al hetgeen daarbuiten ge-beurt. Dat brengt ons een beetje meer wijsheid, maar hefr ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3me Année - N. 779 - Ed. fj i i i ■■■ !■■■ iii ■« il i 1 CMQ ClHTIHkiS Lundi 27 Novembre 1916 Le Bruxellois '^SONflEMERT POSTAL, ÉD. g ftâsrrotelîes - Province - Etranger \ lumois : Fr. 4.9$. - Mk. 3.68 borestîx de poste en Belgique *'âsl 6 l'gteiUfs* u*acceptant que des •IfcaaBiBKeeti ISWSESTRELS; ceux-ci aorsniiaat cours ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Srffe ttusgalte (A) .j^aaaaeaiMI Bselg 10 yfgnwtg Belgifcher Kurier j»riiffe(etv %$«0}ettuns ,Det 33 <* • ?i j dj « Ssîiês eiïdjcini in ©tfiffC!. iaglirf) (ou# Somtiags) îiucima. sugc): ïKontog bormittag. iÈie g » ft e Si K § g a b e (A) srfdjcin. ieben Jiacïjmiffag. '£it g tp c i : c St u ë g a ô e (B> ytorgettê, ...

Het Vlaamsche nieuws

Isensdâg 8 November 1916, Tweede Jaarg. m 310 Prijsi 6 Ceatiemen door geheel België Hel Vlaamsche Nieuws Het best iagelicht eo meest verspreid IMieuwsbiad vaa België. - Verschijot 7 maai per week ABONNEMENTSPRIJZEN i per mtâad 175 Per S maandes l-~ Per S tanMidea ........ 18.~ Per j 18»— AFGEVAARDIGDEN VAN DJEN OPSTELRAAD : gsi VERîlULST, ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

gême Année N°. 744 S cents Lundi €3 novembre î®ia L'ECHO BELGE L'Union fait la Forcer Journal quotidien du matin paraissant en Hoiland Belge est notre nom (le Famille. Toutes les lettres doivent être adressée au bureau de rédaction : N. Z- VOORBURGWAL 234-240, AM8TERDAI Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave Jaspaers. ( Charles ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

3èrtl° riP7746 S cents ^eycreai s Movempye !9i6 L'ECHO BELGE «Journal Quotidien du matin paraissant en Hollande L'Union fait la Forcer Reine nnf?>i> nnm rie Famiïh Toutes les lettres doivent être adressées au {bureau de rédaction: N. Z. VOORBURGWAL, 234-240, AMSTERDAM Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave Jaspaers. ( Charles ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer Weakbîad voor Landbouwera ultgegeven onder medewerklng van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. Balgtaoha bladan moaan ult t Os Uandbouwc* > mats ovs^peman, mndar telkons da bron ta varmaldan. Nr 36. Opstelraad en vcrzending : Keizerl. Duitsch Bestuar, afdeel. VII, Namenstraat, 10. Druhherij : Staatsdrakkerij, Leuvensche ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

ABONNEMENT POSTAL, ÉD. J Bruxelles - Province • Etranger 3 mois : Fr. 4.50 - Mk. 3.60 Les bureaux uc poste en Belgique tt à l'Etranger eurent que des tbonneuu-ms'1 fit.MliSl'RIki S: ceux-ci prennent cours les Uahv. 1 Avril IJullet 1 Octob On peut s'abonner toutefois pour les deux derniers mois ou même pour le glernier mois de chaque trimestre ...

De legerbode

den Dlnsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VQOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadroin of batterij onlvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Di Setap ArW en is Déportais IN BELGIE Eenige Weken geleden hebben twee Duitsche joeverneur-generaals, waarvan de eene te Bras-sel en de andere te ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Jeudi 2-Yeadredi 3 Noveinbïe 1516 JOURNAL QUOTIDIEN — Le Numéro : ÎO Centimes Sf° Année. --- s>i6 710 LA BELGIQUE PRÎX DES ABONNEMENTS 8 mois (novembre-décembre), fr. 4.60 ] 1 mois (novembre), fr. 2.30 Lec demandes d'abonnement sont reçueQ EXCLUSIVEMENT ■ux guichets des bureaux de poato* ADMINISTRATION ET RÉDACTION &1, ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ESiPulkfc&r-tJit&ever TI1PIRE-flRUYLE ëuinktpiwluiii C£. DE PANNE (Belgia) Veor Fnokrijk ■ I?» rua Vint CALAIS OPSTEL i 4. BAECKELANDT, rue RoHit, 17, CALAIS. "■ ■ .-mr -im -r-a.i ■ > —— 1 1 m ' — " ■ RECHT DOOR, VRIJ. EN VRANK ■+■ ■* ♦ VOOR G00 EN VOLK EN LAND ABOUXNE&ENTEN Bdgi» Frankrfjk ...

Pagina's