Jouw zoekopdracht heeft 463 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-12

Filters

Publicatiedatum
1916463

De stem uit België

IBureel I 21, RUSSELL SQUARI LONDON, W.C. Téléphoné i Muséum 267. Stem uit Belgie Abonnement : lsh. 9d. voot 3 maanden. Subscription : lsh. 9d. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.25 A fr. Voor de soldaten : lsh. w of 1.50 fr. VOOR GOD EN VADERLAND. 3de Jaargang, Nr. 13. (Riz. ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE 10NE PENNY L. CINQ CENTIMES «il AMDE ' VIJF CENT ErmiEMT : DIX CENTIMES PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Chaneery Lane, W.C.-Téléphoné : Holborn 212 ABONNEMENTS : 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 8 gb. Etranger : 1 mois, 4 sh. ; 3 mois, 12 ^3ME ANNEE MARDI 5 DECEMBRE 1916 Ho 339 E' - 0--R.AW01F1 G-lTT!Tt.mi H Le calme est ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

'DE GENTEHAAR - DE LAHDWACHT I ' sâ jaar. Num.397 G.DeGraeve,KeteIvesM8 DE KLEINB PATRIOT Maaadag »5 en Dinsdag Deesmlier t»16 Prffs S centiaaiaa Olfîcîsel© Duitschô berichtsfs VEROROE^ÏHS tsirefTescls ôa feavoagdhoden van. fis 'Vlaatssslie en Waalsoho AÎSesl'ng vaïx fcet Miaisterî.® vas Weisnachappaa ea Kuiistsa. Art. 1. — la den ...

L'indépendance belge

tTsmc aanfe, No 303 1 L' INDÉPENDANCE ROYAUME-UN! : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE: 6 CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION : HTDOF HO USE. TCDOE ST.. LONDON. B.C. TELEPHONE: CITY 39S0. BUREAU A PARIS : U. PLACE DE LA BOURSE. TELEPH.: 1 211"®Z et ( 238-75. VENDREDI 22 DECEMBRE 1916. en vente à Londres à 3 h. le jeudi 21 ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Derde jaargang Nr 6 Prijs 6 centieinen Gent 24 December 1910 HOOFDREDACTIE : ALGEMeen SECRET ARIAAT „ J MET DE MEDKWERIÇNG VAN HET WERK DER VOLKS BIBLIOTH ÊKEN "DE STRAAL,, ALLERLEI BEHEER : VROUVVENSECRETARIAA PEPERSTRAAT, 17. — «O» — ABONNEMENTEN : PER JAAR : FR. 3,25 zes iwanden: » 1,60 drij maanden: » 1,00 Weskblad voor ores ...

De waarheid: socialistisch weekblad

...

Het Vlaamsche nieuws

■pcmderdsig 21 Decembsi 10^6. fwfe®d« Jaarg. . &f i$2 Frija ô Centièmes* do@r g-efa^ei België Het Vlaamsche Nieu ws Met beat mgelictit en meest ^erspreid Nieuwsblad vas België. - ¥erschijnt 7 maai per week ABONNEMENTSPRIJZEN : Per rnaand 1.76 Per 6 maanden .... 10.— Per 3 maaaden 6.— Per jaar 10.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GEHTEHIUIR - DE LAMDWACHT SSe1aar. N«m.2S8 G.DeGraeve,I£etelvest,ïS DE SL2INS PATRiOT Danderdag *4 December 1918. Prîjs 3 ceatisine# Éet volledige legerorder van dsn Dutochen Keizer. j BERLIJN. 12 December. — Officiëel. — Z. M. î$a Keizer heeft het volgende legerorder uitge-$aardigd : , « Soldâtes ! In het gevoel van de overwmniag ...

Belgisch dagblad

Se Jaargang ^ONDERDA» "7 DEOEMBER 1916. IVo. *7& abonnementen. J?er 3 maanden voor Nederland f 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor Nederland 5 cent voor Buitenland 71/; cent. Den Haagy Prlnsegracht 39 Telefoon lied, en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du CASTILLON. BUREAUX ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONS VADERLAND DpHkknr-Uit««ver : A. TIBrPIRE-kUYLE Ouiafearbalann, •«, DE PMIE (Balai*) «Mr Frmliriik • 11, m* «a VU», (MUI» OmEL i J. BAECKEUUIDT, rue Morlat, 17, CMJUS. RECHT QOOR. VRIJ EN yR^NK -*■ ♦ ♦ VOOR GOD EN VOLK EN LAND I IBalgia 1.50 r. per* maantf 4.00 f p pe» trimciltl1 M en «chrtjft m s 7>, rni U • !... ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

InGriekenland Belgische Metaalbewerker -ffni fura urtnhiiinn ^j| rjuapsjqass der "¥oeiingsnij verheid Landelijk orgaan van de Centrale der ÏVerklieden en Werks^s der Voedingsnijverheid van ISelgië GEEN RECHTEN ZONDER PICHTEN BEHEER EN OPSTELRAAD : ^OLKSHî GEEN PICHTEN ZONDER RECHTEN Jozef - Stevensstraat, brussel | Centrale Vereeniging der ...

Les tablettes

N° 3. — i" année. DECEMBRE 1916 20 centime:» les tablettes SOMMAIRE : Des vérités, Romain Rolland -- Tablettes : La paix. Confiance, Claude Le Maguet — Au lasso, échos — La «libre Angleterre»,/. Niederôst — Tolstoï et Napoléon, Paul Birukoff' — Décembre, René Jubert — La chasse à l'homme -- Le chemin de Damas, Ursus ...

Pagina's