Jouw zoekopdracht heeft 463 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-12

Filters

Publicatiedatum
1916463

De Belgische standaard

>• misEinnini «S ftmr *•-. I m*nt i ■ mata cl 3-30 fmwit - 3"7S MM • » <s -'s lassé I mwœi î. Ï-7S | DUC 't. 3-gO S œuc.t 1 3-8S BuH*x H la** l auKâ L s-ge ■ naaafc) 2*ss UIS^Ë OPSTEL es BEHEER î rw* *Mv i'eçvitte» ZseéjiK DS FAHES co Klein* atîS?eedî. fiagea 0,15 f, de rsgaL Raclmea i Toi-fesa evsraea* ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR . DE LANDWACHT 33e jaar Nii m. 292 G. De Graeve» ICeîelvesi, 18 rt?7 KI PSWF PATïtlflT 7 Baasmlîep 1913 Prîis 3 centlemea Officiëele Duitsche barichten 268 tWEEDE UITVOER1NGSVOORSCHRIFT tôt de verordening be reffende de monstering der vourhanden runderen ea zwijnen. Aaiileiding tôt monstering van het in 't Etappen- gebiedwan ...

Het Vlaamsche nieuws

IDonderdag 28 December 1916. Tweede Jaargang Nr. 356 A Prijs . © Centiem voor geheel België Het Vlaamsche Nieuws I Verschijnt 7 m*al in de week Mi 2SS IABONNEMENTSPRIJZBN: D , , . n. „ M xMbnnA,Mnaein. DE OPSTELIUAD: AANKONDIGINGEN : Rcd^ktiê) Bchcfir ôn Aîiiikoiiûi^in|jôii > Elkc iucdcwcrkGr ia nsrsootiliik ver- Voor één maand 1.76 ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

I 10 pfennig Jftiretfe tftacgett'Viisgafce (B.) 10 ^fetinig ^T773?ïîU25SB31BlE8BB$!88HW85É8ro*fl* Belgifcher Rurier »rtiffeiets Ses Scïs i<Jje Soties ctidjriat ta StSIfcE lûciïcfj feui) Souatagê) jtocttnci aafccï SRoatoa trowstfag. 2>tf G - tt c a » ê g a 6 0 (A) erfdjeittt ;«ien XadiMiltcg. $ie gtoeîto S u ê g a 5 s (B) ...

De waarheid: socialistisch weekblad

...

De waarheid: socialistisch weekblad

9e Jaargang. Nr 37. ■bu m ii1 iBaaaHBBBMBBSgnaaiMMWBa^^ Prijs : 7 Centiemen. Zondag 10 December 1916 DE WAARHIED Orgaan van den " Vrtjen Sociaïistenbond „ " -j- Slechts hij die de vrijheid van anderen lief heeft is die zelf waardig. "i ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR: P. D© Wiftss ¥®p©pf enstpaat, 10*, G©ssst ...

De waarheid: socialistisch weekblad

9e Jaargang. Nr 36. Prijs : 7 Gentlemen. Zondag 3 Dccember 1916 DE WAARHEID Slechts hij die de vrijheid van andereti lief heeft is dis zelf waardig. Orgaan van den " Vrijen SociaUstenbond „ ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR : P. De Wiifieg VerspyeMstraat, 10, Genft V©pao.twoordleliJj - © Oita;©v«r ABONNEMENTSPRIJS : Voor 3 maanden, ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE ONE PENNY 7R0HT : CINQ CENTIMES HOLLANDE: VIJF CENT CONTINENT: DIX CENTIMES PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Chancery Lame, W.C.—Téléphone : Holborn 212. ABONNEMENT^ : 1 mois, 3 sh ; 3 mois, w tranger : 1 mois, 4 sh. • 8 s.; v. 12 »> Buvô7 ie THÉ LIPTOK 5i vous désirez le meilleur ché adressez-vous à la ...

Het tooneel

Het Tooneel 2e Jaargang Nr 16 — 30 December 1916 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 10 Centiem Koninklijke JSederlandsche Scbcuwburg■ De Meester der Smeltovens Er zijn verschillende categorieën van schouwburgbezoekers. De eerste catégorie omvat de getrouwen die regelmatig naar het theater gaan — onverschillig er goede of minder ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÈTROPOLE [ONE PEIMNY I LiMlIT- CINQ CENTIMES I înu» «DE' VIJ F CENT I iomSENT': DIX CENTIME» PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Chancery Lane, W.C. —Téléphoné : Holborn 212 ABONNEMENTS : 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 sh. Etranger : 1 mois, 4 sh. ; 8 mois, 12 ah. 23m ANNEE VENDREDI 15 DECEMBRE 1916 No. 349 LA GRANDE GUERRE I ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Ctffe W BMs 1® Bfenitlj Belgifcher kurier £5vïïffelets <£a$e&$eïtung $« Sclgifti* 8 ut 1er erfdieiut in Sriiflel lâfllicij (auS) ©onntngS) 3U>eiî»al aujjet SHontcg tootmiitag. 2>ic Erfte S! u S g e 6 c (A) etfcfjeint jcSctt Sîadjinittog. ï>ic 8 H> e H e SI n 3 s a 6 e (B) crfrîjcint ntotgenS. Csin f cnï> ungen ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE: 6 CENTS) I administration et redaction : tudop ho'jse, tudor st., london, e.c. TELEPHONE: CITY 3960. bureau a paris : lt. place de la bourse. TELEPH.:j3^;S7 et MARD! 19 DECEMBRE 1916. En vente à Londres à 3 h. le lundi 18 dec. (3 MOIS. 9 SHILLINGS.) „ _ - ...

Pagina's