Jouw zoekopdracht heeft 571 resultaten opgeleverd

  • 1917-01

Filters

Publicatiedatum
1917571

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

©cite atwgqqeg Hiïm* l® il——-jj.—irrfi^Hin \wn inhi npn » ■< n 11 ' Belgifcher Kurier i33riiffeïeis Xtr. 3)elgijdje £i!sics esfc&cmt tu 93silffcl tâgltcfj (aud) ©ottnfûgë) atocictnï oufecs SKottiag bermittag. 25te <5 s ft % 3 n 3 g a b e (A) esfdjelttt jcbett îftcdjmittGg. Sic 3 h) c i t c a u è g a B c (B) crfdjeint ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

r~ — NUMÉRO 125 JANV. 1917 D0GI PRIX DU NUMERO 20 CENTIMES Abonnement : 9 Franc*. / ADMINISTRATION : RUE SAINT-JEAN N° 48 □ BRUXELLES □ PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES Abonnement i S Franci REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE DES ACTUALITÉS UNIVERSELLES 111 1 1 1 • — -- Travailleurs auxiliaires annamites transportant de la viande pour ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

NUMÉRO 122 JANV. 1917 PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES D0G3 Abonnement : 9 Franc*. ffpf ADMINISTRATION : RUE SAINT-JE AN N' 48 □ BRUXELLES □ PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES Abonnement s 9 France REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE DES ACTUALITÉS UNIVERSELLES AU BORD DU LAC DE GARDE : L'ÉGLISE DE MADONNA DI CASTELLO. L'église du Monastère de Madonna di ...

Het Vlaamsche nieuws

Dinsdag g Januari 1917. Derde Jaargang Nr. 9 Priis . Ceritiem vortr o-phpA] Hel Vlaamsche Nieuws Verschunt ma al in de week,j ABONNEMENTSPRIJZEN : | Voor één maand '-75 t Voor 3 maand 5 — [ Voor 6 maand I0-— I Voor één jaar ,8-— Redaktie, Beheer en Aanfeondigingen : ROODESTRAAT, 44 ANTWERPEN DE OPSTELRAAD : Raî VE1HULST, Dr Aug. BORMS, ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

Derdejaar*ang - M* 622 Frij» : 0#ntiem«i Zondag 14 Januari 1917^ ONS VADERLAND f».wkk«>-Uit«#wttri : A. TÉSPEBE-1UYLE Itaiakarluiteaa, S8, DE P A ES ME <®«i<ïi«) #eer Franki'lih s 17, mi» «• «ie» CSJJM# OCSTCL.i 1. BJIECRCUIHST, ru» Morfii, 17, CALAI», RECHT DOOR, VRU EN VRrNK -e- * ♦ ■»• VOOR QOD EN VOLK EN ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 83. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 13? Januari 1917 Engeland en zijne ligging. De eenheid van de britsche eilanden, die wr Groot-Britannië noeraen, berust in werkelijkheid op hunne scheiding van het vasteland ; want hei is onbetwistbaar dat ieder deel, afzonderlijk geno men, nauwere verwantschap aantoont met ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Brakster-UftgeeîsS®» Ssm: Maaîsciiappij H ET LtCHT bestsuarder» P. ï5£ ViSCH. Ledeber*-0««l . . REDACT1E . c ADMINSSTRAT1E HOÛQPOORT, 29, GENT VOORUIT ùrgaan der Belgisohe W@rkiie€lmp€trtjf~ Vemùkjfm&de aie dagen. ABONNEMr TSPRU3 BELGIC Drie maanden, , , , , fr, 3.2H Zsa cnaanden • . , . fr. 6.59 Een jaar . fr '2.5# Kt;n ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

236 ANNÉE — Série nouvelle - - N° 779 LfeNuméro 1Q C!eritirn^^^^^Batîmeg^u_FVoiig____ Lundi ib? Janvier 1917 RÉDACTION & ADMINISTRATION *3, pua Jsan-Jacques-Rousseau, 33 PARIS Viliphen* : Gut«nb»ffl 139.88 BISEAUX AU HAVRE 3 "r, fia il la ftoarsi — LE HAVRE TÉLÉPHONE :n'64 BEI-OS »o« ■ ■ ■ LONDON OFFICE! SI, CANTON ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

27 Januari 1917 Nr 4 40® Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankeiijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Eertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt don Zaturdag ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

...

Pagina's