Jouw zoekopdracht heeft 559 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1917-03

Filters

Publicatiedatum
1917559

Onze Iseghemnaar

...

Informations belges

N° 278 17 Mars 1917 INFORMATIONS BELGES Observation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude de ...

Het Vlaamsche nieuws

ûSKEtf?KT,PRlîZEI* I ' , 1,75 ! P* ' " 5,— • «"■? ' ,.... io,— ! k3 " i8,— M jedsSlie çn Bêiuiî HET VLAANSCHE NIEUWS 3* 1ÂAR6ÂN8J4 78 Maandag 19 Maart 191 ;J F RUS 8 CENTiEi À/fcJîKONIHÛINQBH T~eede hlad .... » Wfi Deïd» î ' 1»— Vicrds f -, Doodsberioht-sa y,.-> 5;— ASûtoadiglngea ■ ii, ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

i. -T- ~_.-r g.»....,.. &iwfelkmi»-list$tt»tt»' • fc« Tfc'lËPEJtfci-KbYLEr SwÏK-kfir&ss^weS; •£, USE FftftKg iBteigieji ïf»»*!*# « I3FP *•«« rte Vies GAi.ft;$ SFSTëL 9 J. BM&ttELJIKttT» rw» fewiNct, il, CALJM& ;-• f. rl'i-Tf-nrrft-i -ii" .s . n-v- — ■■ - ■ - ■ 1 RECHT DOOR. VRW EN VRANK ■* ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE |0N£ PENNY CI,Q CENTIME* m" ,, VUF CENT ■J»"', DIX CERTIMIf PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43. Chancery Lane, W.C.2 — Téléphoné: Holborn 212, ABONNEMENT 1 mois, 3 sh. ; 3 moii, 9 sh. jî^siB ANNEE JEUDI 22 MARS 1917 No. 81 LA GRANDE GUERRE li A STRATEGIE DE HINDENBURG lu E P R E P A R E = T=I L ? LA ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudî zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGÈNHEID Redaktie en Administratie '• Plantijnlei West, 66, Antwerpen Den goeden weg op! Als we het bovenstaande toepassen op de handelingen der verschillende komiteiten en gemeentebesturen, dan mag ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

N° 8. i Mars 1917-1 Maart 1917- Entre Nous Onder Ons Anciens élèves du Collège N. D. d'Anvers. Oud-leerlingen van het O. L. V. College Antwerpen. DOOB vaa P. Oscar Erkens S. J. Brankavdier. tDen 3 Februari 1917 overleed de ^E. P. Oscar Erkens S. ]., bj ankar-dier bij 't Ie jagers te v jet. Bij was 's morgens naar een voorpost gegaan ten ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

-t*r «kpoeb — série noareiie — rï* sS> m ■imrnm 1 Lft Nnmépo t O Centîmea Centimes an Kfom> BlMANCUt! « MARS 191? rédaction & administration 13, rue Jtan-Jacques-ftousseau, 33 PA RIS , téléphone : Gutenbarg 139-6$ BUREAUX AU HAVRE. 28,er, tae de la Bourse • LE HAVRE tÉLÉPHONE : n» 64 BELGE LONDON OFFICE î 21, PANION ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

3um gtgebais Det ÎKttfeit engiifdien Kïieflsmileilje. ®er ertfîlifdje Sdjatsfartgler tciltc ant 26. fÇeBruar im Unter* I;aufe mit, baf; btc £eidjituufien auf bte britte ^rtefl&tttleilie 1 000 812 950 Sftr. „tteueë ©eib" erbradjtert. ©etoife ift etrt Se» trag boit 20 2JJiHiatî>en Star! eine gang 'getoaltige Sumttte, unb btc ...

De Belgische standaard

[ Le Jaar — N' 44 & Wiîrlaor 9. Maart 1Q17 1 Bincnvun i L, goldtteo: Cad fr. wS EnWtdfS 1,5° ' Etsd** S*7S gLt tomurn 1 p jn '1 tend : > IpMDd fr- I-7S KnBi)«fi 3*5° ' tondes 5-35 LLiten 'tland : Xund fr. 2-5° jLttnden 5-00 fbundeo] 7*5° DE BELGISCHE STAnDAARD ™ w » ^ ^r-trp R A C H I ■ B A A R T "~7A Xidefons peeter OPSTBL ...

De stem uit België

Burael: ZI, RUSWSLL StUAJUS LONDON, W.©. Téléphoné i Mueeum 267. AboontnisBt ; ïsh. voor 3 maanden. ■ubscrfptlon : 2sh. for 3 months. Voor «Je Vere«!gde Slaten : 50 cts. Voor Hoîland : 1 1!. Voor Frankriik : 2.50 fr. Voor d* *oldaten : Xsh. ot 1.50 fr. 3de Jaarp-ang, Nr. 27. Oplage: 10,500. (Blz. 1371-1382.) VRIJDAG, 23 MAART, 1917. ...

Het volk: christen werkmansblad

Zeven-eii-TwIiîifgsic Jaar. — N. S8. GoMienst — Halsgezin — Elgendom Zaterdag, lOiaart 1917 Aile briefwisselingen vrachl rrij te zen den a-an Aug. Val Iseghem, uitgever voor de naam] tnaatscli. « Drukkerij Het Volki Heereteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen Gaston Bossuyt, Recoltefcten JUaat, 14, Kortrijk. HET VOLK Men ...

Pagina's