Jouw zoekopdracht heeft 540 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1917-04

Filters

Publicatiedatum
1917540

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE IONE PENNY CINQ CENTIME» îîrliiDE' VIJF CENT STHENT: DIX CENTIMES PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux : 43, Chancery Lane, W.C.2 — Téléphoné : Kolborn 212, ABONNEMENT 1 mois 3 «h. ; 3 mois, 9 sh. 24«E ANNEE SAMEDI 21 AVRIL 1917 No. 111 La GRANDE GUERRE LA BATAILLE DE REIMS Indices de démoralisation CRISE EN ...

De Belgische standaard

ftlIfllUIUffUili r*�� E SU**4 ff. X.�| � a.fc& *u-. fi 4� S �Mtt�M Ml jjisaim Xi*� j&�ifclsa im ' i l�a>i t % mawd fc. �9g ftscas�dsa g miti�M � ^ iRailtiJi 'S lan� � � nucd fr. 3.3-a m&ad�3 j.so | Ml^i 540 OPSTBL s 3 fiSHBBI VILLA � M* Co�uili� � ZXBDIIK i m PAUWI Kleiac �*afcoft> ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 14 Dimanche 8 Avril 1917 99e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DS L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.00 fr. Par trimestre .... 2.00 fr. Per jaar 6.50 fr. Par an 6.50 fr. Het nummer .... 0.20 fr. Le numéro 0.20 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. par an en plus pour verzenden per ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR- DE LANDWACHT tiijp ■?«— mm mm m . an ®n a m ësh «fc^ wm œwi m?* wiv ^rta va? m m m 19e îaar. Hum* 91 O.DeGraeve.&etelvesMS DE KLEINE PATRIQT Olnsdag 17 April 1917. Prljs 3 eentleme 9v- «aar. Wficiëele Duîtsche barichter t10 SchikkingJ Worden door deze ia beslaggenomen de 1 «je Banken, Bankfirma's en wisselagenten ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE ONE PENNY Ml„, CIIQ CMTIMB» I.ÎtÎIIDII VIJF CMT KSnaSSi dix ci»™.» PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux : 43, Chancery Lane, W.C.2 — Téléphoné : Holkorn 212. ABONNEMENT 1 mol*, 3 ah. ; 8 moli, 9 gfa. 24uv ANNEE MARDI 3 AVRIL 1917 No 93 LA GRANDE GUERRE Devant le fossé Hindenburg QUE DIRA M. WILSON ? Crise ...

Belgisch dagblad

ScÙ? • .::?gang, DINSDAO 17 APRIL 191 "7. TVo. 181. ABONNEMENT EN. Per 8 maanden voor Nederland t 2.50 franco per post. Losse uummere. Voor Nederland 6 cent, voor Buitenland 7'/s cent. !Den Haag. Prinsegracht 39 Telefoon Red. en Admin. 7438. BELGISCH DAGBLAD Vepschijnemi te 's-Gravenhage, eiken werkslag te B2 are middag. BUREAUX OPEN VAN 9 ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

I DERJDE JAARGÀ.NG — Numraer 703 PriiS î 5 Ce»ti£Mfe!l " ^ ZATERDÀG 21 APRIL ...

De Vlaamsche wachter

Den Vaderlant ghetrouwe BlIJF ick tot inden doot. Den vrede om den vrede, den vrede ten allen prijze willen, is laf en goddeloos; wij mogen niet met gelijkmoedige onverschilllgheid aanvaardeh het recht en het onrecht, de waarheid en de leugen ; het onrecht moet gewroken, de wanorde hersteld worden, de waarheid zegevieren! Kardinaal Mercier. MACHT ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

Le Bruxellois Journal Quotidien Indépendant I Rédacteur en Chef : René Armand Rédaction, Administration, Publicité, Vente : BRUXELLES. 45, RUE HENRI MAUS ABONNEMENT POSTAL, ÉO. B Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de p«!e en Belgique et à l'Etranfer n'aoceateat que des «bonnemeats TRIMESTRIELS; ...

L'indépendance belge

ggèmc an3I^e- No 92 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES (HOLLANDE : 5 CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION : 5 PANE STR., H1GH HOLBORN, W.C.l. TELEPHONE : HOLBORN 1773-4 BUREAU A PARIS : 11, PLACE DE LA BOURSE. _ r, rr„ (311-57 et TELEPH,: {238-75. JEUDI 19 AVRIL 1917, En vente à Londres à 3 h. le mercredi 18 ...

Het tooneel

Het Tooneel 2e Jaargang Nr 32 21 April 1917 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 10 Centiem PAL]AS IJ\ " AMVEPS^PALACE ,, Dinsdag 24 April içt7. Paul Scapus als "Canio,, in ''Paljas,,. Georges Villiers die de roi van "Tonio,, vervull. I(oninklijke JVederlandsche Schouwburg Het afgeloopen Tooneelseizoen Verleclen Zondag heeft ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Byblad van " VOORUIT , ZONDAG 8 APRIL 1917 v Tweede Jaargang — NT 50 Prijs : 5 centiemen Pitje=De*Dood ( -- Grrr... Grrr... rpr Moeke? — Ssst... zeg 'k! fluister-suisden moeders lippen... seffes tnokt 'm nog wakker. —• Moe... — Grrr ! Jannekes woorden bleven in zijn keel steken. Angstig gluurde hij naar vader, die, den ...

Pagina's