Jouw zoekopdracht heeft 551 resultaten opgeleverd

  • 1917-07

Filters

Publicatiedatum
1917551

Belgisch dagblad

tjg&is Jaargàlïgs-, VRIJDAO 13 JÛLI 1915 DVo. 254 ABONNJiME N T E N. per 3 maanden voor Nederland | 2.50 franco per post. Losse auiàmcrs. Voor Nederland 5 cent, voor Buitenland 7l/2 cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Telefoon Red. en Admin.' 7133. —«gir zs&z.-: .^3?K3SBe® BELGISCH DAGBLAD ^fea»schijnen<l te 's-Graveithage, ...

L'indépendance belge

L' INDEPENDANCE BELGE ROYAUME-UNI : ONE PENNY CONTINENT : 15 CENTIMES» (HOLLANDE ; 5 CENTS) administration et redaction: bu!re.au.4 faris: LUNDI 30 JUILLET 1917. v f 3 mois, 9 shillings. ") 5. danb stk., hiqh holbor.n, w.c.l. U* PLACE D(Wl ^7 Pt' r: . ». . „ Z. , A- JL ' • abonnements :\ 6 mois. 17 shillings. \ conservation par le ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE fiEITIRAftR - DE LANDWACHT KSfc). t«a S0« faar. «.y a ypaeve» aetelvesê, 13 lia fiLKlNS fAfK ur VPlidas «5 Juli 1317» Fs-fts S eenÊSeméi* iffieiëele Dusîsohe berichîen Verordeniny 973? bat behandolen sa gebralfean dsa oogit van vroaga âar^anpsloa van ûi» j&&ï. g 1. Gefeocl rie oogst van vroeg® aaraapp»len ■Wordt in ...

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

UIJQEQEV/EM DOQRJOhû WLAAhDERE(H, 23"' 3aat0attô 1916-17 «" 9-10. guKe-Ooget ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Vendredi 6 Juillet 1917 Le numéro 10 centimes Soixantième Année - N° 17.960 DIRECTION & REDACTION : 14. RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS ABONNEMENTS : S'adresser au bureau du journal, rue Vleminckx, 14, à Anvers. LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne, — 50 centimes la double ligne 1 franc !a ligne sur double colonne ...

Het tooneel

" I 2e Jaargang Nr 43 7 Juii 1917 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 10 Centiem Hebben wij Mannen noodig op het Tooneel i door Betsv II. — VERVOLG EN SLOT. Maar het totaal overbodige van mannen op het tooneel wordt'nog het trest bewezen, wanneer ik wijs op een genre van rollen, dat eigenlijk uitsluitend voor den man schijnt ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

ge«w«s AîîllÈe M». 1004 S cents Inarfll fusSSet 1917 L'ECHO BELGE L'Union fait la Forcer / ■ • JotiraaJ quotidien du matin paraissant en Hollande Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées ou bureau de rédaction: N. Z. VOORBIJRGWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphones: 2797 et >775. Rédacteur en Chef: ...

De Belgische standaard

S"F Jaar N a 5 8.(714] iSQMEMEMPfS . fCOT Sold&tsn: jtm&âal f'r- I 25 9B;8.8tl^ÈO 3 5° 3«is4*â£0 3-75 Iflét soldaten in 'tland : jmaàad f> • i 5^ p maanden 3,c0 jinaaadea 45° guiten 't land : j œaand fr. 2.50 >j maatvdçn 500 jmaanden 7-5° (-c- DE BELGISCHE STAnDAARD opstbl BN beheer VILLA « Ma Coguill» » zkboijk ...

De stem uit België

toeeh 21, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. Téléphoné: Muséum 2 8 7, DE Stem VOOR GOD EN VADERLAND. uit Belgie. Abonnement : 2sh. voor 3 maanden. Subscription : 2sh. for 3 months. Voor de Vereenigde Statcn : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Frankrîjk : 2.50 fr. Voor de soldaten : lsh. of 1.50 fr. jdejaargang, Nr. 42. (biz. 1527-1538.) Oplage: ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

3èmo Année N°. 997 S cents m&rm fumet s9ï^ L'ECHO BELGE L'Union fait la Foires, Journal cataotâcîSera «Stt matin p^sraSsssaïrat era Molïancîe. BeSge est notre nom de Famille, Toutes les lettres doivent être adressées au foisreoiLa cîe rédaction: N« >S. VOORBÏJKGWAL 234-240, AMS'TJEKOAiVl. Téléipltoorses: 2707 eî 2775. ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Dimanche T1 iuillel 1917 IIWJMW.I— n M«T1« ' 'r1 . O centimes le ou :é'ro. tifvîie &$îuét • s 197-203 JOURNAL DE GAND w mm §mm amassum ÉCHO 13JB2SI XUSGSI ABONNEMENTS TJW ï'JttûKC VINGT CINQ PAR TSÏMSSTRÏÏ ï'! ' *. ' ' A0\i;N?S Î'H ,--.'T fO;V ; SAtêB ". . L' ■ T -.S S PS, ï -TELEPHONE 665 REVUE «*6 journaux de la ...

Belgisch dagblad

fidc .Taarg-ang, MAANDAG 30 JULI 19Ipyv -N©. ses. «■A BONNEMJENT EN. -i JPer 3 maanden vDra Nederland É2.S0 franco per post. Losse animera. Voor Nederland 5 cent, oor Buitenîand 7'/j cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Telefoon Red. en Admin. 7133. BELGISCH DAGBLAD Verschijnend te 's-Gravenhage, elken werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN ...

Pagina's