Jouw zoekopdracht heeft 571 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1917-10

Filters

Publicatiedatum
1917571

Le trait d'union: bulletin de guerre des anciens du collège Notre-Dame...

LE TRAIT D'UNION BULLETIN DE GUERRE des Anciens du Collège Notre-Dame de la Paix Adresser toutes les communications à R. VAN BENEDEN, D. 206 U *3 •p 1 S / S fv s § à u « A 00 1 <1 1916 - 1917 Le Trait d'Union entre dans sa deuxième année. 11 s'est efforcé, pendant les douze mois écoulés, de remplir le programme qu'il s'était tracé ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr.120. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 27? Oktober 1917 De Week van Jong-Vlaanderen 27 Oktober 1914. 27 Oktober 1917. Een historiseh-plechtige week voor Vlaanderen ! 17 Oktober 1914, een paar weken na den val ran Antwerpen, gaat te Gent de eerste aktivistische item op tegen het tragische : la Belgique sera atine ...

Amon nos autes: nosse gazette veut l'djoû totes les samainnes

AMON nos AUTES Nosse Gazette veut l'djoû totes les samainnes comité de rédaction: WILMAET, J., rédacteur en chef. — E. LAMBRECHT. directeur-fondateur: E. LAMBRECHT. secrétaire de la eédaction: Maurice BERNARD, Schimmelpenninckstraat, 2. les manuscrits engagent la responsabilité de leurs auteurs et ne sont pas rendus. adresser la ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

3de JAARÛANG, ! Nr 713? T9iAANBAC, 22 OCTOBER 1917. 4 HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kostelocs. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Ëcus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het iramraer ; 5 centiera (Front en Frankrijk). 10 centiem ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DEGENTENAAR-DELANDWACHT tins?. 2S5 59e |aar. S.D« Sraere,&eteIvesMf DE XLSIMS PATSÎOT Vrifiag 9® Oktabar I91T. Prlfs 3 eeatiemen DUITSCHE BERICHTEN 0 W * âl W » '«1 M «jr ^ W — — — — vata ÎJ©t Groaê floafikwas tl®r Eersta Baltasi bsriebt. BERLIJN. 21 Oktober. Wesîalîîk krlfgstsoneel. Legerfront van a.ltimaursahfilk ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VERORDENING ' batreffende het gebruikan des tabakoogst van dit jaar in 't gsbiec! van het 4de Isger Door de verordening van 22 Juni 1917 (V. Bl. 4de léger Dlz. 291 n. 995 en V. Bl. V. h. Ktappcngebied blz. 704 1). 3i4) werd de tabakoogsi van dit jaar in De-&las genomen. Betreftende het gebruiken wordt voor geheel het legergebicd bestemd àls ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer Weekblad voop Landbouwers ultgegsven onder medewerklnQ van het Diiitscli Generaal Gouvernement in België* Batgliafta bladan mogan uit t De Lnndboumcr > nl«tt overnemen, xortdar tolkana de bron ta varmaldan. Nr 33. Opstelraad en verzenclin g ; Keizerl. Duitsch Bestuur, afdeel. VII, Naiaenstraat, 1< Di^uhherij : Sf a-.tsd ...

Meenen boven

Oktobsp 1917 WILLEN IS KUNNEN MEENEN BOVEN fiummer 4 KUNNEN IS DOEN ffîeenen. gedu?ende de eepste tijden de* ovemeldiging Reeds meer dan achtdagen zijn wij aan de vreem-de dwingelandij onderworpen. Ot'fchoon wij niet te veel mogen k'agen ovor de hatelijke tegenwoor-digheid van den mei-ster der uur,toch hlijft iedereen teruggetrokken.SIeclils zeer ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

Lis BRUXELLOIS matin du 13 octobre un feu routent des plus violente aux allures do bataille s? déclaneba depuis Mercbem jusqu'à Zandvoordo, mais ne fut point suivi jusqu'ic^de nouvelles attaques 'd'infauterie. Eu Artois ci au front de l'Aisne, le feu ea-inemi a été animé durant fouie la journée. Le soir du 12 octobre,après une brève ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

3* ANNÉE SAMEDI 27 OCTOBRE 1917 N" 140 Revue Hebdomadaire, Documentaire, Artistique et Littéraire. j Prix provisoire de guerre : 40 centimes le numéro de 16 pages. J Un obus a atteint une des chapelles latérales de la Cathédrale ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

srôNPâ*» M*mi« < ONS VADERLAND aelrlAttalKltir»|« « a. TKMrKKg —... lknr>UI((>»¥«r, 17, rsw <« «ta, «AI .Awt Belgisch d&gfclad ¥0rschiiïi6^dB al de daap.n rl ai* utoa! L 4. Miomuw»^ »gc DJ twn<ll attomiairahtarmmxhh » ««"S1* »-*® S'raafcrUk S.M ■»gataM|a»t«uaa« MA v cran {«-flanMtar • 4.M • ...

Vooruit: socialistisch dagblad

[ir vote ni u M-'/issfflta m ii Fmkiijt lit Dùitsche bro&. Westclyîs jvechtsterrein : BERL1JN, 9 Oktober. — Officieel : Fixmt en. veldm. kroonprins Rupprecht van eieren : De artilleriestrijd in Vlaanderen as niettegenstaande het storm- en regen-chtig weer hevig tusschen bet Houthuls-jrwoud en Zandvoorde. 's Avonds trok de ijand zijn ...

Pagina's