Jouw zoekopdracht heeft 582 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1918-01

Filters

Publicatiedatum
1918582

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

de qebtemaii.de lahdwacht Num. 18. 40* jaar. G.De Graeve, Katelvest, ï 8 DE KLEIME PATMQT Danderdaj © & Jaaaarl 1618 Prlfs S cejsfiemeï! DïïITSCHE BSR10HTSK van h s* Grasi ilâefâkwa^tiif Ssrsîc Dalteob barioht BERLTjN, 22 Januari. Westelfjk kp^stoeneel Legerf vont van vildmaarsehalk kroonpnn» Rupprecht vati Bcieren Ten Oosten van ...

L'indépendance belge

59e annei No 17 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES (HOLLANDE : 5 CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION: BUREAU A PARIS: TUDOR HOUSE, TUDOR ST., E.C. 4. U, PLACE DE LA BOURSE. TELEPHONE: CITY 3960 TELE.: 311-57 et 238-75 SAMEDI 19 JANVIER 1918 En vente à Londres à 3 h. le vendredi 18 janvier i 3 MOIS, 9 SHILLINGS. ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Franscïie en Nederlandsche exemplaren. 1Het Sanatorium voor Teringlijdende Soldaten TE MONTPELLIER In het begin van 1915 schonk een achtbaar man, deeerwaat'de lieer de Fombelle, de ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

Vendredi 11 Janvier 1918 DIRECTION ET RÉDACTION : 14, Rue Vleminckx, 14. ANVERS ABONNEMENTS : S'adresser au bureau du journal Le numéro : 10 centimes LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Soixantième Année - No 18.116 ANNONCES: 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschîjnende » rrrn . .m m . , „ - ,, „ immmmmmmm——1 î)it blad is VOOR DE BELGISCHE SOIJDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijflien Fransehe en Nederlandsche exemplaren. lu lis! Sanatorium van Ool de Caire de Caire staat onder de onmiddellijke militaire ...

Het Vlaamsche nieuws

Zaterdag- 5 Januari 1918 - 4de j&arg. Nr 4 Prijs S Cetitiem ^oor f^elgië A»ONKBMBNX*P*»ZBt" ~ Voor tta maand Voor 3 maatld | Voor 6 maaud )g' _ j Voor éta jaw Redai«., » 1—«■#*»' U, ROODESTRAAT, <4 1NTWBRPBW HET VLAAMSCHE NIEUWS VERSCH JNT 7 MAAL IN DU? WEEK B, .,.l«lra.<: «si VEMULST, »r. A»g. BOKMS, n»,jl..r.u ...

Informations belges

N° 586 26 Janvier 1918 INFORMATIONS BELGES Oîaservation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelle* de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude ...

De Belgische standaard

S*5* Jaai - Nf-31: 1*868 nf J „ OA «m lUTnnn/:Ion< O i f O ri 11 C» T*î 1 Û 1 ! —PS. . ««.;«* J*j w 3S-9*»^«S «I e^laMMi ï.: £i*% S+léat* l ta tlmué: saaàad ir. i. a ntutdae S. BStâftfeS 9- Cuit#* 'ê l»s< s eitaed ir. a. I' mutadas p. smeiat g, DE BELGISCHE STANDAARD 0 p a t b l M I BBHBBI mu 1 a Ma Coquille si9bbi]k PB ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Vierde jaargang Nr 10. Prijs 6 centiemen. Zondag 20 Januari 1918. HOOFDREDACTIE : VROUWENSECRETARIAAT met medewerking van het Algemeen SECRETARIAAT en het werk der VOLKSBIBLIOTHEKEN « DE STRAAL ». ÂLLERLEI Beheer : PEPERSTRAAT, 17. —«o»— ABONNEMENTEN: PER JAAR fr." 3,25 ZES MAANDEN . . » 1,60 DR1J MAANDEN . » 1,00 Weekblad voor ons ...

Het tooneel

Het Tooneel 3e Jaargang Nr 18 12 Januari 1918 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 15 Centiem HERMAN HEIJERMANS, schrijver van «Op Hoop van Zegen». Kon. INed. hchouwburg " Zaza " Zaza! Hoogst waarschijnlijk cle verkleinnaam van Eliza. In aile landen en bij aile volkeren be-siaat de gewoonte aan kinderen, meisjes en vrouwen — ...

L'indicateur - De aanwijzer

43ste jaargang. Van 27 Januari tôt 2 Februari 1918. N°4> DE AANWIJZER TeSeîeon ; 261 : 0'U"H>!£ïî S'STJMS, E>0, A-X*.*t"wex*^3en Telefoon : 261 i ieiislreyeliai ier Tram-, fart- se fanop, Fcst- en Telpiverkeer zte 2** bladzijde o Studie van notaris DE KOGK, Goi bloemstraat, 3, (hoek der Ha*d®l*l< te Antworpan. Uit ier ...

t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

îuilsche Medcdeelinges enVerordeuingen, Voorstaande verordenîng wordt voor het fappengebied van liet 4' leger in werking ge-tcld.A. H. Q., den 4 Januari 19X8. Der Oberbefehlshaber, I. V. von S CH RODER, Admirai und Komn'.andierender Admirai des Marinekorps. >9. — VERORDENING betreffende het ver-bod van Iwncngevechten. 1. — in het Opéra ...

Pagina's