Jouw zoekopdracht heeft 582 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1918-01

Filters

Publicatiedatum
1918582

De klok uit België = La cloche de Belgique

le è\LAD Zonoag H.7 Januari 1918 le Jaargang No. 44 De Klok uit België RE0ACTIE EN ADIMINISTRATIE: WtLLEKS il-STRAAT 56 - TILBURG TELEPH. 744 - POSTBUS 23 M UN NAAR» IS ROELAND ALS IK KLEP, IS T STORWI ALS IK LUID IS T ZEGE ABONNEMENT: Voor HOLLAND FI. 1.00 per Kwartaal Voor BUITENLAND FI. 1.25 ,, PRIJS PER NUMMER: 5 CENT Een prachtig ...

Het Vlaamsche nieuws

Maaod&g 7 Januari kç?ï8 - 4de jaar&. W 6 Prijs S Ceotiem voar België AlONIÏBB'BNTfPRIJZIR1 [•= Voor Mn niMad s - î Voor 3 maand ■ Voor fi maand Voor ééo jaar B-daktle, Be"» " ^«^kondIfilnger, 1 n, roodestraat, tt antwbrpsn HET VLAAMSCHE NIEUWS VERSCHUNT 7 MAAL iN DE WEEK De ojrcteiraad : Ral VERHULST, Dr. Aug. BOKMS, ...

Belgisch dagblad

3de »»«*$£; iwiuuim^amho* ZATERDAG 5 en ZONDAG 6 JANUARI 191©. No. 04. BELGISCH DAGBLAD abonnementen. S Pev S œaanden voor Nederland §| I 2.60 franco per posfc. Losse nummers. Voor Nederland5 cent, 'voor BuiUnland 7'/i cent. t Den Haag, Prinsegracht 126. Telefoon Red. en Admin. 7433. ïerschîjnend te ^-Slraveiiiia^ elfcen wsrkdag te 12 ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Vierde jaargang Nr 10. Prijs 6 centiemen. Zondag 20 Januari 1918. HOOFDREDACTIE : VROUWENSECRET ARIAAT met medewerking van het Algemeen SECRETARIAAT v en het werk der VOLKSBIBLIOTHEKEM^S « DE STRAAL ». • v«fc\ ffit- U, * ALLEBLEI Behber : PEPERSTRAAT, 17. —«o»— ABONNEMENTEN: ER JAAR . . 3,25 ES M A AN D ET^r,; 1,60 |R1J MAAND^i^^i ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

yierde jaargang — Hummer 973 Prijs : 5 centiemen Ocnderdag 24 J&nuari 1918 ONS VADERLAND Administrât!» i A. TSiHPk: S. Drukksr«U!!tg«YSr, !?t fus tS» Vie, CAL&Ï3 Belgisch dagblad verschijnende op al de dagen der week Ks^setle''i J. EAECKELANDT I 7, ru* Mtortet, OALAIiJ AïîOWKTSKMlSÎWrEW Pes° i»a»ïs»t Kelgrie i.' f» ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

♦ Belgisch dagbkd verschijnende op al de dagen der week * : " f"c ABOWNSMuasrsrpsw Por ojaauii Bcïgle i."*5 PranfcrtjbS.25 Bn^elaitd>Bollmd 3<50 Pei* trlxtMSitfbc&Jt* *î< &.©HS '■*■ 0.Ë.0 & h0»00 aSen rc-Sss-tJve i « On» Vadcirlaiid » fi5?» rue «Se V5«, CsiSseîis | Kgcht émr9 vrij en vramk wmr ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Samedi 26 Janvier 1918 —IBBKWJW AlrtmHlm i'UMPM IWt Le numéro 10 centimes Soixantième Anné< - No 18.129 UlKtXIlUlN a ivljjav, i iur» : 14 RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS ABONNEMENTS : S'adresser au bureau du journal, rue Vleminckx, 14, à Anvers. LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

I Nr [£ Naaezien door de Kriiqsoverheid 27-12-17 (Nr 27.413) 15 Januari 1918 De Poperingsche Keikop. € ■ rj\)ax^yrs ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : 1 00 fr. Burgers 2.00 fr. Verschijnt 2 maal te maande BEHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. D 65 I H. G. Herpelinck, brank. D 195 H. A. Baert, Noordstr., 13, ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

The Newspaper for Belgians LA METROPOLE ONE PENIVV 7R0NT : CINQ CENTIMES HOLLANDE: VIJF CENT lONTINENT: DIX CENTIMES PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Cha&cery Lane, W.C.2 — Téléphoné : Holborn 212. ABONNEMENT ; 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 sh. 25™ ANNEE JEUDI 10 JANVIER 1918 No. 10 LA GRANDE GUERRE La situation en Russie LA ...

Les nouvelles: journal belge quotidien publié à Maestricht par un groupe...

Les Nouvelles Journal belge fondé à Maestricht en août 1914 "f>/'H abonnements: Bureaux à La Haye : I Bureaux à Maestricht : annonces: J Holiand© î 1 florin par mois H La ligne : 1y 2,50 fi, par 3 mois Prinsegracht, 16 - Téléphone 2787 | Wilhelminasingel 27 Réclames pormanentesrtërfa» La bonne Samaritaine. a'nos lecteurs A tous ...

De stem uit België

De Stem uit Belgie. Abonnement : 2sh _ yo°r 3 maanden. Subscription : 2sh. for 3 montlis. Voor de Vereenîgde Staten : 50 cts Voor H lland : ^1 fl, Voor Frankrijk. 2o0 fr. Voor de soldaten : lsh. of 1.50 fr. Bureel : 21. RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. VOOR GOD EN VADERLAND. t Téléphona: Muséum 267. 4de Jaarg;lllg, Nr. 19. (Bfe. 1791-1802.) ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

4£me Annee 117 z k* cents Mardi s | envier 101® L'ECHO BELGE L'Uniait fait la Force. Journal Quotidien «Su matin paraissant en Hollarasîe Belge est notre nom de Famille. Tomies les lettres doivent être adressées «au Ibureau die ï*écSactioini : I%I. Z. VOORBIJHGWAL 234-24O, AMSTERDAiU. Téléphones: 2797 et 1775. Rédacteur eai CheS: ...

Pagina's