Jouw zoekopdracht heeft 523 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1918-02

Filters

Publicatiedatum
1918523

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

LE XX SIECLE PARIS 3, Place des Deux-Écus, 3 Téléphone i Central 33-Oâ « • PUBLICITÉ S'adresser à l'Administration - du Journal ~~ MU A a_l V iliJJJL XUiW. ■ ■ —" LE HAVRE 26lcr, Rue de la Bourse, 28Vf Téléphone g 65 Belge ABONNEMENTS . France 2 fr. 50 par mois — 7 fr. 50 par trimestre Angleterre .. 2 sh. 6 d. par mois — ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

VLAÀMSCB LEVEN - ZELFSTANDIQ VLAAMSCH -GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD Bestuurder en Hoofdopsteller Willem QIJSSELS 1NHOUD VAN Nr 20 : Hoe staat het met den Oorlog? (Wekelijk- sche kronijk XX) met 6 platen 305 Twee jonge Antwerpsche schilders : Emiel Maeyens en Alfons Marchant, door George P. M. Roose (met 6 platen) 307 Tooneel'aangelegenheden : Twee ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

I Visrde jaargang - Mummer &92 Prijs : 5 ceatiemee J* <•* *I A «• f • » ï /l & s" «• * X 4" "3 êlA ONS VADERLAND I STiCHTERS : J. Baeckelandî en A. Tempere % Belgiseh dagfalad verçscjiijiiende op al de dagea der week Opsteî en Bfheer : J. E; . C: 17, rus Korîet, CflLSSr, AisoisrrsaMKïï'a'ïC!» Pesp ...

Het tooneel

Het Tooneel 3e Jaarganj N' 22 9 Februari 1918 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 15 Gentiem JAN FABRICIUS, schrijver van «SONNA». Kon. Ned. Schouwburg " Ghetto ,, Zouden we Ibsen clan toch onvoorwaardelijk moeten gelooven, als hij ons kost wat kost wil bewijzen, dat het verleden om vergelding roept, en dat een zwakte, ééns ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

le blad Zondag 10 Februari 1918 le Jaargang No. 46 De Klok uit België REDACTIE EN ADMINISTRATIE: WILLEM ll-STRAAT 56 - TILBURG TELEPH. 744 • POSTBUS 23 MIJN NAAM IS ROELAND ALS IK KLEF, IS 'T STORM ALS IK LUID IS 'T ZEGE ABONNEMENT! Voor HOU.AND FI. 1.00 per Kwariaal Voor BUITENLAND FI. 1.25 „ PRIJS PER NUMMER: 5 CENT Onze ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnend Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compi agnie, escadro» of batterij ontvangl tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exe^ mplaren. De Belgische Vaderlandsliefde tegeoover de Daitscîie Snoodheid Niemand zal, zender ontroering en zonder ge-wettigde fierheid, het nieuws lezen ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

abonnement Bruxelles - Province - Etranger Le* abonnements sont reçus exclusivement par tous les • BUREAUX DE POSTES. Les réclamations concernant les abonnements doivent être a< .^ssées exclusivement au bureau de poste qui % délivré l'abonnement. PRIX DES ABONNEMENTS : 3 mois' . 2 mois Imois: Fr. 9.00 Ff. 6.00 Fr. 3.00 TIRAGE : 125,000 ...

Uilenspiegel van Leuven

LEUV EN BEHEER en OFSTELR A AD : 41, CAPUCIENENVQER. LEUVEN. riester Yandermeuleii op zijn eiland. " O Heer, ik bemin zoo diep mijn Vlaamsche Volk, en otn die lierce zit ik hier 200 aroef... », ! m EERSTE JAARGANG PRIJS : -1 O CEMTîEMÉN. ZONDAG 10 FEBRUARI 1918. bonnemuiten : Een jaar, 5.00 fr. — Zes maand, 2.50 fr. = Drie maand, 1.25 ...

Les nouvelles: journal belge quotidien publié à Maestricht par un groupe...

4e Année N.181, Directeur-Fondateur : François Olyff. Vendredi 22 Févr. 1918 Les Nouvelles Jrmrnal fondé à Maastricht en août 1Q1A ABONNEMENTS s Hollande: 1 florin par moi 2.50 fl. nar 3 mois Administration et Rédaction : L& Hâve - Prinsearachf. 16- Téléoh. 2787 Bureaux à Maastricht ; Wiîhelminasingel 27 ANNONCES: la ligne : 15 ...

Informations belges

N° 602 11 Février 1918 INFORMATIONS BELGES Observation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelle» de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL aVi.A ANîlKKKN IS G ROOT syj» flFNOKflrp Nr. 135. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 2 Maart 1918. Het machinisme in Vlaanderen Terwijl Engeland en Duitschland de typen van statei waren, waar het proletariaat zich op tamelijk gunstig* wijze ontwikkeld had en zich al» georganiseerde wils uitingen een min of meer ...

Informations belges

N° 618 27 Février 1918 INFORMATIONS BELGES Observation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelle#1 de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude ...

Pagina's