Jouw zoekopdracht heeft 503 resultaten opgeleverd

  • 1918-04

Filters

Publicatiedatum
1918503

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

pgraw ■ PRIX DES ABONNEMENTS 3 mois (arril, raii, luin), tx. 11.4.0; Jmois (avril, niai), Ir. 7.60 ; 1 mois (avril), Ir. 3.80. I» demarides d abonnement som reçues caclust-irnienl var tes bureaux et les facteurs des ,,ostes. — les "■Carnations concernant les abonnements doivent lire id> es,Ms exdunvemml aux bureaux de posu. ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

fi«r«fs jjaargang — Numntr 1047 PRIJS: 10 CENTIEMEN Masnd*g 15 April 19i8 ONS VADERLAND ■îlûHTEBS : J. Bisckflsndt «e A. T#mp«i s Belgisefi d&gbimd TersckîfBeiidle cm ni de Mgm dsp week 3sn7«l • 4. ■ 17, r«# fflortet, CAL&1S """ ' ' ---" " ->n— 1 1 "" m ' 3 ABomanffiiiîÈK'S'ÉSM fer ...

Onze toekomst: christen-sociaal weekblad

ONZE TOEKBMST DRIE WAANDEN Fr. 1.ISB5 CHRISTEN-SOCIAAL WEEKBLAD VERSCKUNT ELKEH ZOWDAG ~ ■- - wwsœmvirjtir- b—^ita—B————■— | PER NU M MER 1 IQ Ctm. 7 APR1L 1918 BUREELEN : 1, Avenue des UrsuJines - LE HAVRE 1e Jaargang - N° 5 Hoog de larten ! Ons aller oogen en harten zijn tkans gerickt op onze dappere soldaten die, door ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD BsjMad van a VOOKOTT „ ZOSDAO 28 APRÏL iSiS Derde Jaargang H' 53 PrI js : 5 eentlsmsn Bernardus Op de voorste bank van de middelste rij zat Bernardus. Als de anderen verplaatst werden, bleef Bernardus ©r zitten. Eerst had de onderwijzeres gehoopt, dat hij, z6ô vlalc vooraan, beter mee zou komen, later bleef hij er, om-dat het nu ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

GazeLt van Brussel T "a^NNEMENTSPR.JS : , , =n j &-'a'oWoPs4egie>il's Pe Ciereq AANKONDIQïNQEN worden aangenomen : Blnnenland (Etapegebied uitgezonderd), tt. 4.50 0Pnem!ng enkei UEHEER EN REDAKTIE : j Eike medewerte. 75, Anspachlaan (Beurs). - 52, Warmoesberg. (ALLE KOSTEN (NBEGREHEN) !erUÊ|oSj°genpo2it« « bel I Ruysdaôlstraat, 9, ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

Le Bruxel H@!s JOXJjœiSJ-JVXv QUOTIDIEN INDEPENDANT PWWWPCTBWZB—iwwg^l.WU^Mi«&kJtJ^IUray5gK-g'gaMW.JMUMfeJMUBUL'Hyggf'JH-WjUPIRMPJ'.'gJfe'.^MPg^^graEa'.wJBiL.'. ULV& -y-, ;<wIft-AH*1*^NfeirB<Hafe>K'*!IBWW&Vy*I, j11 11mil I 1W,limBT!WBM»p;f ABONNEMENT Bruxe!!&* - Province - Etranger* Les abonnements sont reçus o vol u ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

MVI AAMnKRf N-I.S (VKTT7TT FTl'i OUI) (iFTTOTTGZS Nr. 140. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. et A^l 1Û1Q DE GEEST AAN T FRONT Wie vreemde landen bezoekt, krijgt een ruimeren en minder bevooroordeelden blik op de toestanden en instellingen van zijn eigen land. Het nationaal bewust-zijn wordt gelouterd door internationale ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

I JAARCANO, Nr 943. Z.ONDAC, Ï4 APR1L 15i8. HET VADERLAND Heine aankwudigingen : î le. per regel Groote 'd- b'.î overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorioopig te Parijs, 3, Place des Deux-Ëcus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nommer : 5 centiem (Front en Frankrijk 10 centiem (andere landen). ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

ABONNEMENT Bruxelles - Province - Etranger Les abonnements sont reçus exclusivement par tous les BUREAUX DE POSTES. Les réclamations concernant les abonnements doivent être adressées exclusivement au bnreau de poste qui a délivré l'abonnement, PRIX DES ABONNEMENTS t 3 mois : 2 mois : 1 mois : Fr. 9.00 Fr. 6.00 Fr. 3.00 Tirage ' 125,000 par ...

Les nouvelles: journal belge quotidien publié à Maestricht par un groupe...

née N.238. Directeur-f ondateur r François OlyïT. Samedi 20 Avril 1818 Les Nouvelles abonnements l Hollande : 1 florin par mois 2.50 fl. par 3 mois Journal belge fondé à Maestricht en août 1914 Administration et Rédaction : Bureaux à Maestricht : La Haye - Prinsegracht, 16 - Téiéph. 2787 Wilhelminasingel 27 annonces: La ligne : 15 cents ...

L'indépendance belge

89e annés L'INDÉPENDANCE CONSERVATION PAR LE PROGRÈS BELGE ROYAUME-UNI: 1 PENNY LE NUMERO continent. . 15 centsmes , hollande .5 cents ADMINISTRATION ET REDACTION: BUREAU A PARIS: SAMEDI 27 ÀVRÏL 1918 S' « TUDOlt HOUSfi; TUDOR ST., E.C. 4. U, PLACE DE LA BOURSE. , , ABONNEMENTS -! 6 MOIS, 17 SHILLINGS TÉLÉPHONE: CITY 3960 TEL.! 311-57 (t ...

Het Vlaamsche nieuws

j ABONNEMENTSPRUZE» ! I ** .• IJ5 1 1 VMT 3 B— à | g sa&aîid • • ' « ^9«— ?■ I y«tf iaar I8~~ P i i - i I Refiaktfa, B»be«r en Aa»Ueud!ginjj#n : | | ' 73, ST-JAKOBMARKT, 73 | antwerpen ZM<âag 14 âpril ifi'S « 4ds J&arg.ftï 101 BMMKaWBMaBeiM»a5e»«BW>WaMWWK3aPaagWBMBgaBMMflMBBaBBBBIIBIIIII BIII'II'T I I ...

Pagina's