Jouw zoekopdracht heeft 553 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1918-08

Filters

Publicatiedatum
1918553

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

f»de Jaargaiig, ~ SX-', 2^2, r jpj£*3js! : fcs Centiêm 1 ^ondag 1>*4 Augustu® 191)S « N Gazet van Brussel 1 ' —— Beheer en Redaktie : 9, Ruysdaelstraat, 9, Anderlecht. Publiciteit : 75, Anypachlaan (Beurs). OORLOGSBERICHTEN. DUITSCHE LSSEEBERICHiEH BERLIJN, 17 Augustus. — Ambtelijk be-icht van heden.midda.g , Weste'ijk Krijgsveld. ...

t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

Oyci* den cliristen Runslzin vaa Rubens. (Ver.olg m Slot.) Men zegt, dat de kunstgedachte van Rumens hier bectoelde de macht en weelde der Konimgen in tegenstelling te plaatsen met de teederheid, de zwakheid en de armoede van de Moeder en liet Kind. Die staan er wezenlijlt uitgedrukt; maar wij zien er nog veel meer iii t wij zien er de aardsche ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

PRIX DES ABONNEMENTS: S molo août-aoptombre, fr. 7.00* 1 mois (août), fr. Î5.8 0» Les demandes d'abonnement sont reçues exclusivement par les bureaux et les facteurs des postes. -» Le* réclamations concernant les abonnements doivent être adressées exclusivement aux bureaux de poste• ADMINISTRATION ET REDACTION Hontagne ...

Uilenspiegel van Leuven

LEUV EN BEHEER en OPSTELR A AD : 41, CAPUCIENEN VOER. LEUVEN. Elk medewerker is rerantwoordelijk roor zijn opstellen. ;< Uilenspiegel » en de Apotheek van 't Ârmbestuur of « In Vlaanderen. Viaamsch » Abonnementen : Een jaar, 5.00 fr. — Zes maand, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 fr. EERSTE JAÀRGANG NUMMER 29 Prijs : 10 Centiem. ZONDAG 18 ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE CONSERVATION PAR LE PROGRÈS BELGE ROYAUME-UNI: 1 PENNY LE NUMERO CONTINENT . . 15 CENTIMES HOLLANDE 5 CENTS ADMINISTRATION ET-REDACTION : BUREAU A PARIS: S&SV5ED1 17 ÛOUT 1918 f3 MOIS, 9 SHILLING» TUDOR HOUSE, TUDOR ST.. E.C. 4 11. PLACE DE LA BOURSE ABONNEMENTS Jô MOIS, 17 SHILLINGS TELEPHONE: CITY 3960 TELE.: 311-57 et ...

L'indépendance belge

89e année No 201 L'INDÉPENDANCE CONSERVATION PAR LE PROGRÈS BELGE ROYAUME-UNIs 1 PENNY LE NUMERO CONTINENT. . 15 CENTIMES HOLLANDE. 6 OENTS administration et redaction : bureau a paris: MARDI P7 AOUT 1918 » f 3 mois, 9 shillings ïudor house, tudor st.. e.c. 4 11, place de la bourse .^iw abonnements j 6 mois, 17 shillings TÉLÉPHONE; CITY ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgifcher Kurier £»rilffetcts 9(1 9<l|H<tl< Ratio «fdjtlnt (* 8rfln«l tôfllldj (att$ Sonit(aat) jmtimal au&et ÏSottîaa txmittag DU 8» fit 8»H«t< (A) «ridjcinl jtben ?!od>mittafl. Sic Stpcitc Suâgabe (B) exfdieini morgtttg Sfiftn l> u n nen finb nur on bie Siiriflltitung, a I c6 t on einjclne î'ttfontn |o ci$ten ...

Amon nos autes: bulletin liégeois des tranchées

AMON NOS |S AUTES BULLETIN LIÉGEOIS DES T1IANCHÉES Calais. — A. T., 5, Rue de Valenciennes. " mm nos autes - Les Lecteurs d'AMON NOS AUTES sont priés d'envoyer désormais toutes lettres, communications, mandats, etc., en mentionnant clairement qu il s'agit d'AMON NOS AUTES, à 1 adresse suivante : M. Louis LEUSCH, Aumônier Militaire ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

laamsch leven Derde Jaarging 3 4 «OfiST \W | Z- -3 Nr 44 I ZELFSTAND1Q VLAAMSCH QEILLUSTREERD WEEKBLAD Bureelbn : Noordlaan 104 BRUSSEL Bbs itll rdkr en hoofdops l'f.ller i Willem GIJSSELS Prijs : 20 Cektieii fa jswr': fv. T.ôO'zliirr verzeidiigs-koatcn._P»5tab<t»<c«ie»t lr. 2lso'perilîVartaaI. INHOUD : Hoe staat het met den Oorlog ? ...

Belgisch dagblad

3cle ZATBIlDAa ÎO en ZONDAO 11 AUatJST^8T91\ .■■■■■ i - ■ " " i. ■■" ïVo. S73 abonnementen. Per 3 maandea voor Nederlaad | 2.50 franco per post. Losse nummers. Voor NederlandS cent, voor Bnitenlimd 7*/j cent. Den Haag, Prinsegracht 16. Telefooa Red. en Ad min. 7433. BELGISCH DAGBLAD ? ADVERTEN TIEN. Van 1—5 regels f ...

L'indépendance belge

39e année No 196 L'INDÉPENDANCE CONSERVATION PAR LE PROGRÈS BELGE ROYAUME-UNI: 1 PENNY LE NUMERO | CONTINENT. . 15 CENTIMES .HOLLANDE. ..... 6 CENTS ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAU A PARIS : TUDOR HOUSE, TUDOR ST.. E.C. 4 11, PLACE DE LA BOURSE TÉLÉPHONE; CITY 3580 TELE, : 311-57 et 238-75 IVIERCRED! 21 AOUT 1918 En vente .à Londres à ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

laamsch leven Derde Jaarging 3 4 «OfiST \W | Z- -3 Nr 44 I ZELFSTAND1Q VLAAMSCH QEILLUSTREERD WEEKBLAD Bureelbn : Noordlaan 104 BRUSSEL Bbs itll rdkr en hoofdops l'f.ller i Willem GIJSSELS Prijs : 20 Cektieii fa jswr': fv. T.ôO'zliirr verzeidiigs-koatcn._P»5tab<t»<c«ie»t lr. 2lso'perilîVartaaI. INHOUD : Hoe staat het met den Oorlog ? ...

Pagina's