Jouw zoekopdracht heeft 574 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1918-12

Filters

Publicatiedatum
1918574

La gazette de Charleroi

GAZETTE DE CHARLEROI B*ti®56$seia wmasSE** t&ia QUARANTE ET UNIEME ANNEE. - N° 358 BUREAUX : Rédaction : De 10 à 12 et de 2 à 15 henres. Les dimanches et jours fériés légaux : De 3 à 5 heures. Administration : De 8 à 12 et de 2 à 6 heures. Les dimanches et jours fériés légaux : De 8 à 12 heures. JOURNAL QUOTIDIEN - * DIRECTION, ...

Journal de Liège et de la province: feuille politique, commerciale et...

Vendredi 2 Janvier 191 TJN NTTMHHO PTKro rpwfriMw Franco en Belgique Un an : Î8 • » » S mois s 8 * » 3 mois : 4 : Franco en Hollande Un an : 22 : » Union postale » 321 On s'abonne au bureau du Journ et dans tous les bureaux de post ADMINISTRATION TÉLÉPHONE 567 JOURNAL DE LIÉGE FEUILLE POLITIQUE, LITTÉRAIRE ET ùOI^ERCÏÂLE. — ...

Le Belge indépendant

LE NUMERO 1 PENNY No 8 LE BELGE INDÉPENDANT ADMINISTRATION ET REDACTION : TUDOR HOUSE, TUDOR ST.. E.G. 4. TÉLÉPHONE: CITY 3960 __ MERCREDI 4 DECEMBRE 1918 (3 MOIS. 9 SHILLINGS ABONNEMENTS < 6 MOIS. 17 SHILLINGS (.1 AN. 32 SHILLINGS DANS LE BASSIN DE CHARLEROI -car* Les usines saccagées Namur, 30 novembre. On sait que dans le Borinage et la- ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

Belgisch dagblad verschijnende alle dagen der week , , Tâ'ZZ 6 fr 50 RECHT D00R, VRIJ EN VRANK Stichters : J. BAECKELANDT en A. Tempera Voor een termijn van 3 maanden . • ■ o tr. so ' «/ ' * * ' ■ ■ 50 VOOR GOD EN VOLKEN LAND Opstel en Beheer: Huurdochterstraat, 8, Gent > » > > Ifi » « a ■ «*■ OP DE SLftGVELDEN VflN DEN ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

Orgaan van den Antwerpsehen Diamantbewerkers Bond en der Federatie van Vakbonden De redaktie behoudt zich voor, ingezoncien stukkert al o{ niet îe piaatsen Ii«.r .T-I...--»». ... .■■■— ■■ ■»» VERSCHIJNT BU GELEGENHEÎD Redakîie en Administratie ■ Planîijniei West, 66, Aniwerpen Een woord van afscheid Daar dit nummer van ons ...

L'indépendance belge

Vendredi 20 oécemore IS iO renflmc ftQ« an m L'INDÉPENDANCE BELGE TÉLÉPHONÉ• Direction.. »»••«•• A 227S Administration m m m m B 73 Rédaction. .. »• «• « •• B 75 >j uu_.u_ . I INnFBFL.BRUXELLES Fondée en 1829 ADMINISTRATION ET RÉDACTION i RtIF. OF.S SARI.PS. ABONNEMENT • BELGIQUE l Va an, 24 fr. t sfas noti, ...

Ons Vlaanderen

ONS VLAANDEREN ABONNE M KNTSPRUS Voor Belgie en Frakkrijk : Vaii nu tôt 31 M >art J919. 3 00 ~ 3 Juni 1919 ... 5.00 » /♦V ABONNEMENTSPBIJS VOOR DEN VREEMDB Van nu tôt 30 Juni 1919... 8.00 î /W TE GENT : 24, Wellinckstraat. 65, Holstraat. VERSCHIJNT DEN W0E ^SDAG ÉN DEN ZATERDAG TELEFOON : ROQUETTE 56.41 — POSTREKENING : PARIS n- ...

Het tooneel

Het Tooneel 4e Jaargang Nr 15 — 21 December 1918 Beheer en Redactie : Handelslei, 139, Antwerpen 20 Centien Kinema Zoologie Zondaq 22, te 3 en 7 1/4 uur ; Maandag 23, te 7 1/4 uur; Woensdag 25 (Kerstmis) te 3 en 7 1/4 uur ; Donderdag 26 December, te 7 1/4 uur. BUITENGEWONE VERTOONINGEN voor de eerste maal in België PRO DOMO Voornaamste ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Lundi 2.'{ décembre 1918 ce?)limes !e numéro (?'2me année n .m JOURNAL DE GAND ÉCHO OSB FLAKrnREîB ABONNEMEN DEUX FRANCS P f Les Ailemands jugés par Richard Wagner, i. Le germanisme de Wagner n'est pas à discuter. Son œuvre lyrique, ses écrits, sa correspondance, sa vie entière, prouvent combien il exaltait l'âme allemande -- der ...

De volksgazet

jVR!JDAG 27 DECEIRBER (918 ZATERDAG 28 DECEffiBER 1918 JO oentiem11 het nommer Beheer en opstelraad : VCOR ANTWERPEN BARON JOOSTENSSTR., 2. Tel. 4391 VOOR BRUSSEL ZAVELSTRAAT, 35 Talefcon A 113 DE VOLKSGAZET DAQBZAB J)m WjERKLIEVEJS-PARIIJ ESBSTE «MS a* 148 {Voortzetting jaargang 1914) ABONNEHlENTSPRiiS a Drie maanden. . i'r. Zes maanden . . » ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Mercredi 18 décembre HH8 ÎC enlimes le numéro ii''2rne — N ■ ' l JOURNAL DE GAND t ■MWBB ■■ —' ————' ^Kinîwn T^fT.« ^T.AlVriFlES ABONNEMENTS : DEUX FRANCS PAR MOIS REDACTION & ADMINISTRATION : GAND — 3, RUE DE FLANDRE, 3 — GAMD"* Annonces fr. 0.80 la. ligne. Réclames (avant les annontes) 1 fr. la ligne. ...

Le Belge indépendant

LE NUMERO % PENNY No 14 LE BELGE INDÉPENDANT ADMINISTRATION ET REDACTION: TUDOR HOIJSE. TUDOR ST.. E.C. 4. TÉLÉPHONÉ: CITY 39S0 c-1 ■ MERCREDI 11 DECEMBRE 1918 (3 MOIS. 9 SHILLINGS ABONNEMENTS-! 6 MOIS. 17 SHILLINGS (.1 AN. 32 SHILLINGS Témoignages Le correspondant du "Journal de Genève " lui envoie ce témoignage de sympathie ...

Pagina's