Jouw zoekopdracht heeft 307 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-03

Filters

Publicatiedatum
1915307

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANGERS, Samedi 6 Mars 1915 Cinquante-septième Année - No 17.251 KEX'flON '4) RÉDACT t.4,f$ÉV^MINCKX, 1 NVERS Téléphone : 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligue 1 franc la ligne sur double colonne. Émissions et Annonces financières : Prix à convenir Les annonces sont mesurées au ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

RÉDACTION & ADMINISTRATION iiïitt rue is la Boarse — LE HAVRE Téléphone : Le Havre 11" 14.05 Sirecteur : FEFJMD MUl Toutes tes communications concernant ta rédaction doivent dire adressées a8ttz,ruc de la Bourse, Le Havre. LONDON. OFFICE: 21, Panton Street (Broadmead t-Souse) ABONNEMENTS France 2 fr. 50 par mois. » 7 fr. 50 par ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Dnjkstcr-Uitgceïate* laia: FAaaîschappij H ET LICHT bsstuurder » P. PZ VISCK. Ledeberg-Oen» . . REDACTIE . . ADMINISTRATIVE HOOGPOORT. 29. CENT ABONNEMENTSPRIJ» BELQIE Dfie resanden. . » . . fr. 3.^!. Zea maartden • . . « , fr. 6.5(1 r;cn jaar ....... fr. 12.50 Men abonncert zich op elle postburesle» DEN VREEMDE Drie maanden 'dagelijjt* ...

De week: geïllustreerd blad: geschiedenis, kunst, letterkunde

Te JAARGANC MEERT 1915 iO. 3. Mr 1 ?CEILLUSTREERQ BLAD ABONNEMENT : België : 8 franken het jaar Buitenland : ] 0 franken het jaar GESCHIEDENIS, K.UNST, LETTERKUNDE 12 BLADZIJDEN 15 CENTIEMEN HET NUMMER BEHEER : C. Van Cortenbergh v 11 D .1 Rotsholte dienend tôt slaap en schuilnlaats. De holle weeen die er naar toe leiden ziin zoovele natuurlijke ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

27e JÂÂR Woeus'fag "31 Maart 1915 Nr 76 DE GENTENAAR DE LANDWACHT DE ELEINË PATRIOT tlureeSen te Gent nr 19 Keteîvsst IIIHBHnnPfllIIJ Ulll 1.1 ILWllLB-m Officieele Eerelijsi VAN Belgtéciie ge^neuVelden. Uil het « Staatsblad » doch ons in de onmogelijkheid bevindende on? gezegd blud aan te sc&affen, hebben wy de lijit ©vergenomen ...

De Belgische standaard

l8te Jaar. — N° 31 i-jim HJ.IH.IIIIHH—i mii >ii!■ m—ir«n rnr— — Vijf centiemen het nummer Zondag 28 en Maandag 29 Maart 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Lanc « DE BELGISCHE STANDAARD» vei'schijnl^ 3 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : voor de soldaten ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Nr 18 21 Maart 1915 brieven te zenden a an de redactie van :: " allerlei „ :: antw. sxeenweg, 69, st-amandsjberg, (gent) ALLERLEI vorige nummers van " " allerlei „ îc zijn te verkrljgen bij :: de verkoopers " Nieuws en Lezinq voor het Vlaamsche volk WEEKElUtD, Prijs 5 cesrttamen W etenswaardigheden van tien Oorlog Officieele ...

Het Vlaamsche nieuws

Arijdag 12 Maarfc 1915. Eerste Jaarg Mr 58. Prïm : 5 Ceniiemen door grehee! ^eTgîl HET Vlaamsche Nieuws I Hm jbMjijjé ingeiécha m m*e*t tei»|M€id Nla^w^blad vm*a ■ V«Mctui«t 7 m%sl p*ar &rmmk ABONNEMENTSPRIJZEN s | H, vVçec . . 0.35 | Ptr 3 msaaâet 4.38 ■ maswî 1JW J Pet 6 masade» 1M jjj î?«r ja« . . , , 14,6® BESTUUR ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

Eerste uaarganj l N°. 44 Dinsdag 16 Maart 1915 g Cents DE VLAAMSCHE STEM AI nFJMFRM BELG1SCH DAGBLAD Een volk zaI niet vergaan! Eendracht maakt machtî REDACTIEBUREEL: PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. — TELEFOON No. 0922 Noord. De Vlaamsche Stem verschljnt te Amsterdam elken dag des morgens op vler bladzijden. Abonne.mentsprijs by vooruitbetaling : ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Mardi 9 Mars 1915 __ N° 123 Mardi 9 Mars 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION S, Rue Hontagne-de-8ion, S, EtRUXELLEf Bureaux : de 10 à n heures jos. moressée, directeur. JOURNAL QUOTIDIEN E NUMÉRO Î lO CENTIMES / La petite ligne. ; : 7 . . , ,fr. 0.40 1 Réclame avant les annonces ..... 1 .OQ ANNONCES ( Corps du journal 4.00 j Faits ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

20e ANNÉE. — Série nouvelle. — N° 120 Le numéro : 10 Centimes Jeudi 11 mars 1915 RÉDACTION & ADMINISTRATION 28 in tus Je la Bourse — LE HAVRE Téléphone : Le Havre îr 14,05 Sirsctsur : PESSAFD HECRÂT Toutes les communications concernant la rédaction doivent être adressées a8ïu,ruc de la Bourse, Le Havre. LONDQ8 OFFICE: 21, ...

L'indépendance belge

S6emc année. No. 56. L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY. BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES Administeation et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. TELEPHONE: CITY 3960. LONDRES, SAMEDI 6 MARS 1915. [EEGISTEKED AS a NEWSPAPER.] Conservation par le Progrès. SOMMAIRE. LA SITUATION : Trois sous=marins coulés en une semaine. — Les progrès ...

Pagina's