Jouw zoekopdracht heeft 375 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-09

Filters

Publicatiedatum
1915375

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

Orgaan der GROENINGERWAGHTEN van Antwerpen en Omstreken. a ronnembntsPRIJS : Men schrijft in op het Bureei van't Blad, alsook bij de Leden Aai kondjgi* gen .vol gens overeenkomsc Voor Antwerpen en onmiddellijke omgeving fr. 1 25 per jaar der Groeningerwacht, o. a.: Belegstraat, 4&, Antwerpen (Zuid); Bureel en Opstelraad : Ongefe< kende ...

L' illustration

Petit salon où se réunissait l'état-major. Le château de Châtillon-sur-Seine. Chambre du général Joffre. la résidence DU grand quartier général, en septembre 1914, pendant les journées de la marne d'infanterie, ont donné leur vie à la France; trois autres sont grièvement blessés. Le château, resté indivis entre les frères et ...

De legerbode

25 September 1915 Nummer 165 den Dhjsdqg, Donderdag en Zaterdug verschijnende iiiii '■■■'■- "■■ - —■ - _ - ■■ -■■ ■ "• ■'■ ■ --■■•■ •■ ■ - ...... -,.J .. . . „m.i I i-'f- "I . . ..."*» Dit blad is VQOR DE BELG1ISGHE) SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron, of batterij ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEIHE PATRIOT <MIJfllMi HP'flw i" fy l'Hf* Wi* i r,|W umoTirrrrr^' Bekendmaking. Verordenlng batraffeada het ralaverkeer. B. BIJZONDERE BEPALINGEN. (Vervolg). .VII Ook aile sc'nepen behoeven voor de raart in het gebied van het -1= leger eene bijzon-dere toelating. (Vaarttoelatingsbewijs). Deze worden ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

gft-U— —— ANVERS, Vendredi 10 Septembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.407 /fljwREÇTION & RÉDACTION : >4|lf WE VLEMINCKX, 14 s Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drtikster-U stgeeïsîe» ftun: Maatschappij H ET LICH? bestMarder» P. DE VISCH. Ledçberg-Ocnt . . REDACTÏE . . ADMINISTRAT^ KOOGPQORT, 29. GENT Qrgaan det* Bel^ische Werkliedeiïparfij. — Yerschjjtiende aile clayon. ABONNEMENTSPRIJS BELOIE Drle maanden. . . , , fr. 3.21 Zes maanden fr. 6 54 Een jaar. fr. 12.50 Men abonncerî sich op alie ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS. Jeudi 2 Seotembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.400 —Q1RECTI0N & REDACTION /r/MUE VLEMINCKX, 14 rX\ rA ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOlS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes ^Émissions et ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Bijblad van " VOORUIT „ ZONDAG 19 SEPTEMBER 1915 Nr 27 Pri js : 5 centiemen Twee Beesten (Slot) Toen naderde Keukelaere tôt ons : « Eiwel, mijnheer de notaris, wij zullen dat al gauw eens klaar gaan maken, niet waar? » stotterde hij. En onmiddellijk, gebogen voor ons staande, wilde hij ons de voorwaarden van zijn testament ...

Het Vlaamsche nieuws

Haandag 6 Septamber 1915. Eerste Jaarg. Nr. 234 Frijs^ g Centiemen door g*ehee! België Het Vlaamsche Nieuws fltit IjN&ti tngelieht ®f* meest werspmk! NktwmMBjà vasa België * V«p»ch^nl 7 ma&l per wm$fa ABQNNEMEKTSPRIJZEN y«: •»«* 8.35 i Pcr 3 maaudeu '*r aiR*Kd 1.50 Fer 8 maandea ?.W Pcr jaar 14.— AFGEVAA.RDIGDEN VAN DEN ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

ls,e JAAR 16 SEPTEMBER 1915 Nr 32 'tlandbouwleven Orgaau dsr Landbonwafdeeling van 't Provinciaal Voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, sture men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegelaten met vermelding van t blad en den ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 38 Dimanche 19 Septembre 1915 97" année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DS L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22me ANNÉE. SAMEDI 11 SEPTEMBRE 1915. N°- 254. LA GRANDE GUERRE. a victoire russe s'accentue—le ' rappel du greviculteur dumba —grosse sensation aux etats UNIS. la presse allemande, en partie, sembl< t[Ul0ir considérer le départ du grand-du< Vicoias pour le Caucase comme ...

Pagina's