Jouw zoekopdracht heeft 633 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1914-02

Filters

Publicatiedatum
1914633

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

JOURNAL DE GAND ABONNEMENTSi BELGIQUE : 15 francs pai an; 7-50 francs pour six mois; 4 francs pour trois moi?. Pov.' l'étranger, le port en tu», "— g-— rm REDACTION & ADMINISTRATION : 8, RUE DE FLANDRE, 8, GAND TÉLÉPHONE 666 ANNONCESi Voir le tari! au bas de la dernière page du journal. Le JOURNAL DE GAND commencera demain la ...

t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

"Wekelijksch praatje over den godsdienst Elks week voor'aan, zal « H«t Brugsch Volk » ook over den godsdienst en 't geloof ee en acder bespreken of meerieelen aan ziju leze; en 't is overtuigd dat zoo een kleia woordje gj loofsonderricht, bij alien zal welgskomen zijt dat het in den smaak zal vallen van iedereen Geloofsonderricht immers — ...

Le courrier de Bruxelles

Samedi 7 février 19(4, 5 3* »aai«. S* 7>8. ABONNEMENTS : hih tnaeis tigtsimt BELGIQUE, .il- 10.00 S.00 2.60 HOLLANDE. . .) tg 20 g e0 4.8O LUXEMBOURG UNION POSTALE. 30.00 15.00 7.BO 5 CENTIMES Ltt iiipvliniciiti ne sont nas ml» «»»•!»*• TÉLÉPHONE SABLON 175» LE COURRIER BUBHAtrX s A BRUXELLESt 52, rue de la Montagne A PARIS 1 30, ...

De Vlaamsche strijd: maandschrift van het Algemeen Nederlandsch Verbond,...

DE VLAAMSCHE STRIJD ABONNEMENTSPRIJ8 PER JAAR : 75 GENTIEMEN. Nummers tegen 5 centiemen ter- drukkerij, Ir»ollepelstfaat, 18, Gent. AANKONDIGINGEN : 30 CENTIEMEN PER REGEL. BRIEVEN VOOR ADMINISTRAT^ EN REDACTIE : POLLEPELSTRAAT, 18, GENT. Gelijkheid ! G-elijkheid! Achttiende jaargang.— Nr 2. Febrnari 1914. De Gentsche Hoogeschool moet ...

Le courrier d'Anvers

Douzième Année - N° 6 Le Numéro 10 Centimes Vendredi 6 Février 1914 ËÉDACTION 21, place de la Gare ANVERS Téléphone 4781 POUR LA PUBLICITÉ s'adresser au Bureau Central de Publicité 21, place de la Gare LE COURRIER D'ANVERS PARAISSANT LE VENDREDI ADMINISTRATION 21, place de la Gart ANVERS Téléphone 4781 ABONNEMENTS : Belgique. . . Frs ...

De waarheid: geïllustreerd maandelijksch tijdschrift der geloofsverdediging

Over Godsdienst. De Sint-Pieterspenning. De Paus krijgf jaarlijks van het katholieke vo!k. in vorm van Sinf-Pieterspenning een rond sommeke gelds. De laatste vijftig jaar, verzamelde mcn in België alleen en alleen in bijzondere gelegenheden, buiten de jaarlijk-lijksche inzamelingen gedaan door de katholieke biaden. de niet fe misprijzen som van ...

Ons vaandel: tolk der militianenbonden en kringen

Ons Vaandel Maandblad (3da j c j N° 9 Februari ...

Le travailleur de l'alimentation: organe national de la Centrale des...

LE TRAVAILLEUR de l'Alimentation Organe National de la Centrale des Ouvriers et Ouvrières de l'A limentalion de Belgique PAS DE DROITS SANS DEVOIRS Administration et Rédaction : MAISON du PEUPLE rue Josbph - Stbtens, krttxmt.t.tom PAS DE DEVOIRS SANS DROITS ^ ' -Qgg Union Centrale des Ouvriers et Ouvrières de l'Alimentation ^ DE BELGIQUE Siege ...

Messager de l'Archiconfrérie de Notre-Dame du Sacré-Coeur

MESSAGER DE LflRCMICONFRERIE bl HQ.DU SACRE ...

De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en...

DE DRUKPERS Oilicleel orgaan der siedelijKe Federatle van ne bobk- en DruKQijvertteld van Gent — VersGfiiJnt maandelijKs ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : Ailes wat Redactie en Administratie beireft te zenden : AANKONDIGINGEN : België 1,50 j VAN AKENSTRAAT 8 GENT i Volgens overeenkomst en voorop Buitenland 2,50 rn lîl betaalbaar. Stnjdt Voor een ...

Le courrier de Bruxelles

nimaiH'lip « cl lundi 2 février !3H. 53* annJs. — $ 32-35. LE COURRIER ABONNEMENTS t Pi8M tlIUOI» TROIS BOIS BELGIQUE. . fr- 10.00 5-00 260 HOLLANDE- . ) 19.20 S 60 4.80 LUXEMBOURG \ UNION POSTALE. 30.00 15.00 7.50 5 CENTIMES li##suuoiêments no «ont eas mis en»«nt* TÉLÉPHONE SABLON 1754 BUBEAUXi A BRUXELLESt 32, rue de Sa Montagne A ...

Vooruit: socialistisch dagblad

...

Pagina's