Jouw zoekopdracht heeft 357 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-05

Filters

Publicatiedatum
1915357

L'indépendance belge

S6ême année. No. 108 L'INDEPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY, BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION : f PUEBAUX A PAKIS : TUDOR ÏÏOUSE. IUDOR ST. LONDON EC PLACE DE LA BOURSE. TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: j fH.fZ et LONDRES, SAMEDI 8 MAI 1915. ' ^ (5 MOIS, 9 SHILtPGS. 1 ABONNEMENTS: . 6 MOIS 17 SmLLlNGS. - CONSERVATION PAR ...

Het volk: christen werkmansblad

Alla briefwîsselingen VT&eht-Vrij te Ben den aan Aug. Va» îseghem, uitgever voor de naaraï. maatsch. « Drukkerij Het Volk», Meerst-eeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-VI aan de ren: Gaston Bossuyt, Reeolletten-etraat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra-fcant en Limburg : Viktor Kuyi, Minderbroederstr., 24, Leuven. HET VOLK Men ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

Vendredi 21 Mai 1915 Cinquante-huitième Année - No 17.313 m& A Rédaction : vt^minckx, 14 hgwwms Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double igae 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes ...

De Belgische standaard

Door Taai en Volk Voor God en Haard en Land < DE BELGioCHE STANDAARO » verschimt 4 maal te wesk. Abonnementsprije voor 50 nummers bij vooruitbetaling. Voor de soldaten : 2,50 fr. Voor de niet-aoïclaten — in 't land 3.50 fr. ; buiten 't land 4.50 fr. Indien meer exemplaren van elk nummer worden gtvraagd, wordt de abonnements-prijs ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

505 Gesetz- und Verordnungsblatt ,fiir die okkupierten Gebiete Belgiens. tJitgegeven door de politieke Mdeeling bij den Generaalgou-terneur in België. Gedrukt in de flrukkerij van het Wet- en Verordeningsblad, Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad Is in Belgiê verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

S ceriïi cio Centimes) Lundi 3 mai I9na L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. Journal Quotidien du matin paraissant à Amsterdam. Belge est notre nom île Famille. Toutes les lettres doivent être adressées bureau de rédaction: N.Z. VOOREURGWAL 234-240 Téléphone: ?797. Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers. 1 Charles Bernard, Charles Herbiei, ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Lundi 17 SVIai 1915 N° 190 Lundi 17 IVIaï 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION 31, Montag-ne-aux-IIer'bes-Potaffères, BJFtXJ^SELLES BUREAUX : DE 10 à 1T HEURES JOS, MORESSËE, DIRECTEUR JOURNAL QUOT5D1EN LE NUMÉRO : 10 CENTIMES ! La petite ligne . g 'ï . . . ? . .fr. 0.40 Réclame avant les annonces .... 1.00 Corps du journal ... . ...

De Belgische standaard

— -—' >rr. w lst* Jaar. — N° 54 Vijf eentiemen àet nummer Vrijdag 7 en Zaterdag 8 Mei 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « ut itusisunt «iMuMnii» varsstitntt 4 mail te weik. Abonnementsprija voor 50 nummera bij vooruitbetaling. Voor de solda ten : 2,50 fr. Voor do niet-soldaten — in 't land ...

Het volk: christen werkmansblad

ïijf-en-Twintigste Jaar. - N. <43 Saflsôlgnst — Huissezin — EigenSom Dinsda» 2 5 M 1915 Aile brïefwisselingen vracht-$rij te zen den aan Aug. Van ïseghem, uitgever voor de naam!. «na-atsch. « Drukkerij Het Volk», iMeersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaan deren: Gaston Bossuyt, Recolletten-Btraat, 14, Kortrijk. Bureel van ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

jere Année N". 19C 6 cents (10 Centimes) Samern i siraai L ECHO BELGE , L'Union fait la Force. Jte&sanrcaî cguoildfieti du matin "sssiRit à Antster<Sa..n Bsfos est mire tus m de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: IN.Z. VOORBUHGWAL 234-240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Ciiei: Gustave ...

Het Vlaamsche nieuws

InoAtîdag io iYiei Ï015 Jaefsta Jaargr. oir no - PIDEIT — Prijs : 5 Centiemen door geheel Relgië Vlaamsche Nieuws rte* e>mi mgMicni en. meesc Ferspreiasimeuwspiaa van - vmcnynt / marn par wee«ig ggaggasawagora»""*1' CTC?ay~c^sfc'wwgsjîjjssisajggss Tjrejgg^.y ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

.^ANVERS, Jeudi 13 et Vendredi 14 Mai 1915 Cinquante-huitième Année - Mo 17.307 ' - r*\ ■:o ,ÔteBCTiœ^!& REDACTION; ity/R^^LEMIN CKX, 14 'ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ign* 1 franc la ligne sur ...

Pagina's