Jouw zoekopdracht heeft 357 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-05

Filters

Publicatiedatum
1915357

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

S ceriïi cio Centimes) Lundi 3 mai I9na L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. Journal Quotidien du matin paraissant à Amsterdam. Belge est notre nom île Famille. Toutes les lettres doivent être adressées bureau de rédaction: N.Z. VOOREURGWAL 234-240 Téléphone: ?797. Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers. 1 Charles Bernard, Charles Herbiei, ...

De Belgische standaard

1«* Jaar. — N° 53 Vîjf centiemen het nummer Donderdag 6 en Vrijdag 7 IVIei 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land < OE BELGiSOHE STIOAAnO » ?ersshipt 4 maai te «8É. Abonnejnentsprijs \ oor 50 nunimers bij vooruitbetaiing. Voor de soldat on : 2,50 fr. Voor de niet--,, n,xi — in 7 land 3.50 fr. ; buiten ...

Het volk: christen werkmansblad

¥fjfea-Twmt.igsle Jaar. — N. 138 ûoâsdlansî — Inispdn — EigenSoia BontaSag, 20 lei SOIS Aile briefwisselingsn vracht-Vïij to zenden aan Aug. Va» Iseghem, uitgover voor de naamî. tnaatseh. « Drulckerij Het Volk», Meersteeg, n° 10, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, Recollettea-«traat, 14, Kortrijk. Bureel van ...

L'indépendance belge

E INDEPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY, CONTINENT I 15 CENTIMES BELGE. ADMINISTRATION ET REDACTION: BUREAUX A PARIS : ("3 M0I3, 9 SHILLINGS. ) CONSERVATION PAR LE PROGRES. TUDOR HOUSE TUDOR ST.. LONDON, E.C. 1 PLAUS DE . LONDRES MERCREDI 19 MAI 1915. ABONNEMENT: -6 MOIS. 17 SHILLINGS. TELEPHONE: CITY 3960, TELEPH.: {238-75. », jibrcrlui huu ti ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY, BELGE. CONTINENT s 15 CENTIMES ^dministbation et redaction: bureaux a paris : • , MnTq q q-riti ttifiq \ tcdor koust. tudob st., london, E.c. u, place de ^ fc ussk LONDRES, LUNDI 31 MAI 1915. abonnements : 16 mois! î? shji lings. . Conservation par le Progrès. TELEPHONE: CITY 3960. TEtEPH.: ...

L'indépendance belge

86ème année. No. 118 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY, BELGE. CONTINENT s 15 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAUX A PARIS : rtJDOR HOUSE TITDOR ST., LONDON, E.C. !1 FI'AtjE DB * 1 IR-T «»-f TELEPHONE: CITY 3960, TELEPH.: ' 238 75 LONDRES, JEUDI 20 MAI 1915. (3 MOIS, 9 SHILLINGS, i ABONNEMENTS: - 6 MOIS, 1? SHILLINGS. ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

...

Het Vlaamsche nieuws

...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

tère Atiriée 5 cents (ÏO Centimes) Vendredi y mai 1915 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. •Journal quotidien du matin paraissant a Amsterdam Belge est notre nom de Famille. Toutes »es lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N.Z. VOORBURCWAL 234-240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers. f Charles ...

Vooruit: socialistisch dagblad

- Sam: Maatschappij H ET LICHT bestunrder » P. DE VtSCH. Ledcbcrs-Ovnt . REDACTIE . . ADMIN1STRATÎE UOOrpOORT. 29. CENT VOORUIT ABONNEAÎENTSPRIJS BELGIE Orie m n an den. . . , , fr 3.24 Zes maanden * , . , . fr. 6.50 Een jaar....... fr. IUO JWca «boanecrt rich op afle postfearceit* DEN VREEMDE Orie maandcn (dagclijkt verzonden). . . , . „ ...

Het Vlaamsche nieuws

I^rijdâg *4 Mai 1915. Eerste J&arg. Nr 120 CTTnnp »o> aaÊrm mmamm vs&a Prijs: g Cectiemen' door geheel Beigië ai—mia*. m >■* Vlaanische Nieuws ? ia mm ^mr im ▼ f Hat bmmt ingalldîl an meest temprëdl NlfflÉWmM&à va** flelglë.g-SVar«ch|îiit 7 miâl per week AB0NNEM1NTSPRIJ2EN! g ■ fM «tl» 0-86 | ¥«■ 8 ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

jjre Année N". 193 S cents ( 10 Centimes) Mardi 4 mai 1915 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam Belge est notre nom île Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N.Z. VOORBUHGWAL 234-240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave Jaspaers. 1 Charles ...

Pagina's