Jouw zoekopdracht heeft 375 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-09

Filters

Publicatiedatum
1915375

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Samedi 11 Septembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.408 . ,3iw:g;ion & rédaction : vleminckx, 14 wnvers \fcgi &?h— \^se;>V o"vCéléphone 3761 LL0YD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ...

L'indépendance belge

L INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES. (HOLLANDE : 5 CENTS.) administration et redaction: ,, h MOTS 9 <mTT T TNOS 1 tudor hol^e.tudor london, e.c. • (311-57 et LONDRES, MERCREDI 22 SEPTEMBRE 1915. abonnements: j 6 mois! 17 shillings! r Conservation par le Progrès. ItLtrHONE: QIT> 3960. TELEPH.: nie -r c 11 ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 28. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 8? Septbr. 1915 Gevangenbrieven. genoeg heeft aan zichzelf om een deeltje maar Bruxelles, 2 Juillet 1915. van 't myne mede te dragen. Morrende schuch- Monsieur et cher compatriote, terheid schaduwde over my. Yau myn tbuis komt (Ik vertaal uit het fransch :) Myn deelken goeds ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drakster-Ultgeefsiftr jssa; Maatschappij HET LIC11T bestuardcr t ». DE VIS CH. Ledeberg-Qent . . REDACTIE . . ADM3N18TRATIE HOOGPOORT. 29, GENT VOORl J 1T W llk, Jlk JiL Orgaan cfer BeSgische WeM'edenpad[f — Verschjjmide aile damn. ABGNNEMENTSPRIJS BELGIE Drle tnaassdea. . . , , fr. 3.23 Zcs maanden . . . , . fr. 6.50 Een jaar ....... fr. 12.53 ...

De werkman

de W erkloozenfonds. Bij deze wordt de Bevolking verwittigd, datde Klach-j§ ten-Kommissie aile Maandagen zal zetelen, om 5 uregj namiddag, in het Oud Hospitaal, Onderwijsstraat. m HETBESTUUR. I HERBOUWEN, HERSTELLEN, dit begint men op veell plaatsen, omrede dat na den Ooriog aile Bouwmaterialeng schrikkelijk zullen opslaan en de Ambachtmans niet ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Mercredi 20 septembre Iî> 1 w> JEs centimes le numéro 39me année — IN0 '27'2 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS BELGIQUE : .S Er. par an ; \ fr. pour six mois ; ;£ fr. pour trois mois Pour l'étranger, le port en sus H EL) ACTION & ADMINISTRATION : CAND — 3, RUÈ DE FLANDRE, 3 — CAND TÉLÉPHONE 665 ANNONCES : Voir le tarif au bas de ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Befaifckr Mûrier Set ÇBelgtfdfje Mûrier erîdjeint in ©rûpl tâglidj nad&ntittagê, alfo 7mal in ber QBocbe. ©rattêBeilagen: ©ienêtagê unb Srettagé „®elgifcf)et Ç8iIber»SîurietM, 6onntagâ „®ie 5?riegêï>Dft*. (Sinîenbungen finb an bie ©djrtftleitung, ni<£t an einaehte 'ïJerlônlicfjfeiten' gu ridjten Sût ...

Het Vlaamsche nieuws

wriidag 17 September 1915 Eerste jaar'g* JNi 245 Prijs : 5 Ceatiemen door geheei Beigië Het Vlaamsche Nieuws Hfll bcutt #n ivmumI v^rMU'eid Nieuwiblâd van BdflUL - Vttldliint î mtal ssesf «HMÉ AÎJONNEMENTSPRIJZEN Per week 0.35 | Per 3 maandeii 4.— Per maand 1.60 | Per 6 maanden 7.50 Per jaar 14.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : Dr ...

L'indépendance belge

•fllilll nnnlf, No. 220 L'INDÉPENDANCE royaume-uni • on! pknnv. BELGE. OONTINBNT I I» OINTIMKO. (hollandk i 0 oint».) M»MI '«IN» u s | |nS Kl HHflAt l 101 fi iiHii Mim/mi, i i imm< m i.u.iiimi, lui» iiLUMMiiNNi «urv iMmi, iHitHMHMlÉiMMMMMMMiMINRMMNtl M • MM ■ i m ■■ -i.» » i .. wm* rtnifti'iwN rÉ.,.y M I OS'IinKH, M MIIH ...

Het Vlaamsche nieuws

Haandag 6 Septamber 1915. Eerste Jaarg. Nr. 234 Frijs^ g Centiemen door g*ehee! België Het Vlaamsche Nieuws fltit IjN&ti tngelieht ®f* meest werspmk! NktwmMBjà vasa België * V«p»ch^nl 7 ma&l per wm$fa ABQNNEMEKTSPRIJZEN y«: •»«* 8.35 i Pcr 3 maaudeu '*r aiR*Kd 1.50 Fer 8 maandea ?.W Pcr jaar 14.— AFGEVAA.RDIGDEN VAN DEN ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

3de jaargan^ , Nummer 10. Prijs : 5 Centiemen. Scntfmhpr-nnmmer TniS ("RV Men zegt dat 't Vlaamsch te ncet zal gaan.... t En zal ! Geen rijker kroon Dan eigen schoon. ANTWERPEN BOVEN Ailes voor Vlaanderen VERSCHIJNT OM DE VEERTIEN DAGEN Orgaan der GROENINGERWAGHTEN van Antwerpen en Omstreken. ABONNEMENTS PRIJS : Voor Antwerpen en onmiddellijke ...

L'indépendance belge

86ème année. No. 226 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY, BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES. (HOLLANDE : 5 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAU A PARIS: rUDOR HOUSE. TUDOR ST.. LONDON. E.C. 1 LACt ,^11 TELEPHONE: CITY 3060. TELEPH.: j 238-75. (3 ] LONDRES, VENDREDI 24 SEPTEMBRE 1915. ABONNEMENTS: 16] 4 i (3 MOIS, 9 SHILLINGS. ) ■ ] 6 ...

Pagina's