Jouw zoekopdracht heeft 582 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1918-01

Filters

Publicatiedatum
1918582

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BEL.GISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. .ht Belgisch Eolonîaal Etnlnudig EesticKt TE CANNES Op S April 1917, huldigde minister Renkin het Belgisch holoniaal geneeskundig gesticht te ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

BORGERHOUT, 19 JANUARI 1918 lO Centiemen Nr 3, 41® Jaai HET VLAAMSCH HEELAL Weekblad voor \laamsclie en Algemeéne Belangen Stemrecht en Ambten In vele landen, — ook in België, — ; zal na den oorlog een nieuw stemrecht ingevoerd worden. In België zal het meervoudig stemrecht hoogst waarschijn-lijk verdwijnen om plaats te maken voor het ...

Het volk: christen werkmansblad

Afle brfefw'eseîingen vracht. *r*f te Benden âan Aug. V#n fcegbem, uitgeyer TOor de naftml. «aa*tecL. «Brukkerjj Het Vofk», l%rsteeg, n* 16, Ge&t. Kureel voor West-VJaan deren » fiastôn Bossuyt, Reeôlîetten-ttf&àt.U. Korfriîk. I HET VOLK Mon schrljtt la t Opalle postkantorenaan I0fr< per jaar. Zes maanden fr. 5.00» Drie ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

Publication autorisée par l'Autorité militaire Deuxième année. — N° 2. — Janvier 1918. ENTRE NOUS. ONDER ONS. Bulletin des anciens Elèves du Collège N.-D. d'Anvers. Oorlogsblad der oud-leerlingen van het O.L.V. College, Antwerpen, Directeur : François De RAEDEMAEKER. Brancardier D. 225 6e Cie. Maria Mater gratiae Tu nos ab hoste ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Jeudi 24 Janvier 1918 Le numéro 10 centimes Soixantième Année No 18.127 DIRECTION & REDACTION : 14 RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS ABONNEMENTS : S'adresser au bureau du journal, rue Vleminckx, 14, à Anvers. LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 ...

Het tooneel

Het Tooneel 3e Jaargang N' 20 - 26 Januari 1918 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 15 Centiem HEER HUBERT MELIS, schrijver van «Koning Hagen». Kon. Ned. Schouwburg "John Gabriel Borkman " Met veel belangstelling, wij mogen zelfs zeg-gen met angstige spanmng, werd de eerste opvoering verwacht van het voorlaatste werk var den ...

Bulletin des gens de lettres et artistes belges du front

Grandes Figures Belges h L'ARMÉE Le Roi est le chef suprême de l'armée. Si, dominant la nation, les races, les génies de l'Univers, le Roi Albert surgit de la guerre comme soldat, comme héros, comme martyr du Droit, comme exilé de sa Patrie, s'il s'élève d'un seul jet dans la tempête, comme la pensée parfaite, du sein de la nation belge, ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT Ntsm. 4. 4®3$aar. €.DaOraeve,Ssie!vest>S S dE SClSIMS PÂTRIOT Zaaâag ® en Maandaj ?" JanuapI 1918 Pplfs S ceatle^eci .. . . JWVWBefiOmMSWaSWMBÎ*»»*»»* S V&&&Baâtaae)aSamim*mtm*l>amamm^*mB*iXXBat&esmB*3*!eemm^,- - -v.,-., ^.CMMHHtMWMV'. - . — EÏÏITSC22 IlSÎSEÏâH vass h®t Grsot ...

Bulletin des gens de lettres et artistes belges du front

Grandes Figures Belges i LE ROI Je veux sous cette évocation qu'avait jadis définie un maître incontesté, le comte Yerspeyen, estamper les grandes qualités belges qui illuminent de splendeur, de gloire, de beauté historiques la jeune et vigoureuse nation, dont la renommée devint tout à coup géante. Cette universalité à bon droit nous ...

De Belgische standaard

I ■ -y® | P si- * 4*tCË j ..«a.si fesﻫij Ki.Srfiia 4 p „ |flS4A»i»fi S4!| -« ♦ 7Zt CU éSto? jfeMetaa , fc ':* '3 2s*£ î 1 assàSiS !r» x.JS £ *<&■',B.d«>s J.,g3 g Jf JÈrffes *t Jsaci Î S ssstâtsd Si'- jUjÇ «! »*»&» s as ..Y-r O F S T B L i b» [; BSHIIK ftLLA «i M* Oof milla SSIBIJE PS FASUSS - •j ...

De Belgische standaard

Nr 31 2Me 3dc Jaar - Dinsdag 22 Januari 1918 j»* m fir. ïjafi Ws&3w «.g» îjKsEaaîaé S4f M3XJSW m» $*làatom < As 'i lâKd t m*èA$ îr. x.7S S >ViS<i&SS J.JO wuxët® f.sl #sï-?®3 't lant i s «Kasd fïcï^o 5 ^sasfea g.89 wJm 94s DE BELGISCHE STANDAARD OFSTIL m B1HBII WLLA a Ma CoqwlD* SfàBBIJK V8P Asm» h , Kl«ln« ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMMER 4. TOEGELATEN DOOR DE MII.11AIKE OVERHEII). J7VNUARI 1917. De Diestenaar MAANDBLAD DER SOLDATEN VAN H ET KANTON DIEST Voor al wat « De Diestexaar » aangaat wende m en zich tôt den Aalmoezenier C. Van Nerom, D. 264, B. L. Nen gelukkige » van KorneS en Bettie » Goede Vrienden, Terwijl ik, Kornel, met mijn vriend Bettie op ons gemak een ...

Pagina's