Jouw zoekopdracht heeft 574 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1918-12

Filters

Publicatiedatum
1918574

Het tooneel

4e Jaargang Nr 16 — 28 December 1918 Beheer en Redactie : Handeislei, 139, Antwerpen 20 Ccntiem Juliaan PLATTEAU van het Fronttooneel Juliaan Platteau Voor het- uitbreken van den oorlog was heer Ju= liaan Platteau in onze Antwerpsche tooneelmiddens nceds aloni gunstig gekend. M'eniigmàal verkeerden onze schoonheidsgenieters in de gelegenheid ...

t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

fmrn i, n. Berosp op iist Eelgisch Vol Onder die lioofdîng heeft deBelgis Volkshond het volgen.de manifest -\ spreid : Medeburgers I Na de levenskwestiës voedingszorg en der vrerkhememing, <lc eerste t'allen prijze op to lossen z is het vraagstuk der kieswetshervorm bij dringendheid vooropgestcld en eis csk «p ée basis der gelijkheid De ...

Journal de Liège et de la province: feuille politique, commerciale et...

Dimanche 15 Décembre 19i8 UN NUMERO QUINZE CENTIMES * * Dimanche 15 Décembre 1918 ABONNEMENTS Les prix d'abonnement seront fixés dès qu'il nou# sAm powlbi* d? aerriï rêguliô-rement nos ahûrwiès de (a ville et de l'ox-tériour. JOURNAL DE LIÈGE Annonces la ligne, fr. 0.80 Réclames » {r. 1.G0 Avis mortuaire « fr. 1.80 Ivis île ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR- DE LANDWACHT m» 231. 48* Jaas». «. Do waefs. aeieîvsst, ««. uïs &LE.ÎN& fAi'Kiui vnjaag s» «ss. a»i» * «» «» «***»• — » na"a S. v—v- v^^wieryitatr^eaojw->'^KVV;JM^'^rggTKfc^^wai-ii -ry mii,uwsii'i.m.%JI'U .»«1 * w.im*m■"■ rct-nrpxaaxi^ T., v*tfwggg^ Taegslstsa door ds Cansuisr. Graan ...

Le matin

Dimanche 29 Décembre 191S 251m Année, no 42 ABONNEMENTS: Anvers et Intérieur: ~ en an, 24.00 ; 6 mois, 12.60 ; 3 mois, 6.50 Etranger : Les frais de port en plus. C. de CAUWER, Directeur LE MÂTIN Rédaction et Administration : Vieille Bourse, 39, Anvers Le numéro : Dix centimes Annonces: Demandes d'emplois, Ipettleslignes,1.00, chaque ligne en ...

Vooruit: socialistisch dagblad

— Door» de Perscensuur toegiliton — Levé het Algemeen Stemrectit M. Delacroix, kabinetsoverste, zegde in zijne rede die hij Donderdag voor de Kam«r hield, dat de eenheid van het parlement noodzakelijk is en dat het land die vroeg. Tevens vraagt het land eene noodzakelijke raadpleging, en deze noodwendigheid kan slechtB door net Algemeen ...

La liberté

I MARDI 31 DECEMBRE 1918 •> ' 1 ————MB——Ma DIX CENTIMES LE NUMERO 1*. ANNEE N° 43 Adresser toutes les lettres et communications à M. Joseph De Qeynst Directeur de La Liberté Courte rue Neuve, 28, Anvers PUBLICITÉ « S'adresser : 38, Courte rue Neuve, à Anvers LA A LIBERALE MnK&aa fSS!S^ÊBSSmBB&wa ŒMw&m Journal ...

L'étoile belge

I w - _ _ _ _ — - ~ I w ««W...V. w - _ _ _ _ — - ~ I w ««W...V. w - _ _ _ _ — - ~ I w ««W...V. w - _ _ _ _ — - ~ I w ««W...V. w - _ _ _ _ — - ~ I w ««W...V. w - _ _ _ _ — - ~ I w ««W...V. w - _ _ _ _ — - ~ I w ««W...V. w - _ _ _ _ — - ~ I w ««W...V. w - _ _ _ _ — - ~ I w ««W...V. w - _ _ _ _ — - ~ I w ...

La liberté

MARDI 24 DECEMBRE 1918 - >-^L DIX CENTIMES LE NUMERO 1ère ANNEE N° 36 presser toutes les lettres et communications à M. Joseph De Geynst Directeur de La Liberté Courte rue Neuve, 28, Anvers PUBLICITÉ • S'adresser : 28, Court© rue Neuve, à Anvers LA LIBERTÉ Journal quotidien du soir liunliiiilr».—■ i i» ii ■' ABONNEMBNTS t !Un ...

La liberté

JEUDI 26 DECEMBRE 1918 DIX CENTIMES LE NUMERO 1èr* ANNEE N° 39 Adresser toutes les lettres et communications à iVL Joseph De Geynst Directeur de La Liberté Courte rue Neuve, 28, Anvers PUBL1CSTÉ s S'adresser : 28. Courte rue Neuve, à Anvers LA LIBERTE ABONNEMENTS t ( Un an. « • fr. 12.00 Anvers \ Six mois . • • 6.50 ( Trois mois • ...

Het nieuws van den dag

Vier-en-dertigste jaargang. — Nummer 20 Voorloopig | o centiemsn per nummer Brussel, Maandag 9 en Dînsdag 10 December 19!& HET NIEUWS VAN DEN DAG AANKONDIGINGEN Per kleino regel 1 (r. Tusschen de Nieuwstijdingen, per regel 3 en 4 fr. Sterfgevallen per regel 3 fr. BESTUUR EN OPSTEL: Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD G-esticht door Jan ...

Pagina's