Jouw zoekopdracht heeft 574 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1918-12

Filters

Publicatiedatum
1918574

t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

Kersîgroet aan Wapenbroeders, Op Kerstdag, den grooten werelddag van Vrede, heeft Geiît de hartsterkende eere, een aïdaeling van het Fransch leger ^binnen zijn muren te ontvangen. î Namens geheel de bevolking van Groot-Gent begroeten wij de Fransche wapenbroeders uit ganscher harte. We zijn gelukkig hen te mogen zlen eji toejufchen, hen aan ...

t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

In Syrie est Palestine W<îlk zal nu het lot van die zoo lang or. dcrdrukte landstreken wezen? In 1916, na bijna twee jaar oorlog, hebben Engeland en Frankrijk betrekkelrjk Syrie eeu akkoord gesloten, dat als volgt samen te vatten is : « Frankrijk kriigt de kuststreek van Syrië, het wilayet (provincie) Aelana en «ïik fcwn m*'Vk«ïjfc deel ...

L'étoile belge

iV bCliklIUCO i MISE SOUS PRESSE : 4 HEURES DU MATIN BUREAUX S HUE DES SABLES, Î3 «^maaBummnmÊmBtxsmmafats^ tSËSÊ ilSE SOUS PRESSE : IEURES DU MATIN BUREAUX S RUE DES SABLES, 13 Prix de l'abonnement: Pour toute la Belgique, 24 francs l'an; fr. 12.50 pour 6 mois; fr. 6.50 pour 3 mois. — Pour l'étranger le port en plus :ÉT;R/-A-ïsr gbe, I ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

! 0Î JAARCANC, m 993 " MAANPAC, 16 DE&EMBE^UHg^ HET VADERLAND Klefne aankondigingen : C fr. per regel Groote id. bij overeerikomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch cktgblad, TOcrlocçig is Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, KreetesiP Het nummer ; 10 centiem _ " Per maand (vooruitbetaald) : ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mardi 17 Décembre 1918 Le numéro 10 centimes Soixante-unième Année - No 18,184 PRIX DE L'ABONNEMENT : PAYABLE PAR ANTICIPATION : Intérieur . , , . Frs 11,50 par trimestre. Hollande et Grand; ,,-r Duché de Luxembourg j " 1 Autres pays de l'Union Postale Frs 16,— par trimestre. On s'abonne à tous les bureaux de poste LLOYD ...

Anvers-bourse: journal financier paraissant tous les jours de bourse...

Lundi 16 décembre 1918 No 257 Trentième année ABONNEMENTS : uu an un sem«. un truae. francs francs- francs ANVERS • ■ 20.00 11.00 6.00 INTÉRIEUR ■ 23.00 12.00 7.00 EXTÉRIEUR ■ 35.00 18.00 10 00 On «'abonne à Anvers au bureau du journal, et dans tous les bureaux de poste de Belgique et de l'étranger. — Les abonnements partent le ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

The Newspaper for Belgians LA MÉTROPOLE BELGIQUE : DIX* CENTIMES ANGLETERRE ; ONE PENNY HOLLANDE; VLfF CENT HAUTIUCIIT • niTi nPVTIMPQ PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Directeur; JULES CLAES Bureaux: 43, Chancery Lane, W.C.2 — Téléphoné: Holborn 212. f 3 moi» 9 «h Abonnement* -, é mois iy «fc i l «a «h ANNEE MARDI 3 DECEMBRE ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

JEUDI 5 DÉCEMBRE 1918 L'UNION ÛANS L'ACTION vmtn -QUATRIEME ANNtE «Ï r\ centime* ® ^ le numéro ABONNEMENTS Jusqu'au 31 mars 101î> S francs Directeur : CH TTTCAT LE XXe SIÉCLE tarif des mmm Annoncescommerc., petite ligne le. 0.60 Réclames avant les annonces, la ligne £r. 2.00 Faits divers . : . . . 5.00 et 4.00 Sports fr. 2.00 ...

t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

Aktivisten en Flaminganten. De Aktivisten loopen tegenwoordig met bloedige koppen, ten gevolge der vînnigc slagen die hun, in de pers, links en redits werden toegediend. Deze ruwe behande-ling hebben de meesten niet geslolen; ze boeten terecht voor hun misdadige rnede-werking met de barbaaische overwel-iligers van ons duurbaar vaderland. Dit is ...

L'étoile belge

10 eêr»tîra&3 I® numéro fa 69* année. 1 N* M ftlercretii 11 décembre 1913 MISE SOUS PRESSE ; 4 HEURES DU MATIN L'ÉTOILE BELGE BUREAUX» LUE DES SABLES, 13 Prix de l'abonnement: Pour toute la Belgique,' 24 francs Fan; fr. 22.50 pour 6 mois; fr. 6.50 pour 3 mois. — Pour l'étranger le port en plus ÉTRANGER LA QUESTION DU SU il ...

Het tooneel

Het Tooneel 4e Jaargang Nr 15 — 21 December 1918 Beheer en Redactie : Handelslei, 139, Antwerpen 20 Centien Kinema Zoologie Zondaq 22, te 3 en 7 1/4 uur ; Maandag 23, te 7 1/4 uur; Woensdag 25 (Kerstmis) te 3 en 7 1/4 uur ; Donderdag 26 December, te 7 1/4 uur. BUITENGEWONE VERTOONINGEN voor de eerste maal in België PRO DOMO Voornaamste ...

La métropole: journal quotidien du matin

LA METROPOLE ~ 40 CENTIMES le numéro JOURNAL QUOTIDIEN DU MATIN 54, RbE J\ATIOJ\ALE, 54, ANVERS Vendredi 20 décembre 1918 Journal admis parJajoensure^\ L'AVEU Dans l'article paru & cetto même place le 10 de co mois, nous avons vu comment les virtuoses «lu vol otdu cambriolage officiels à main aa-méo s y prenaient pour "liquider" ...

Pagina's