Jouw zoekopdracht heeft 307 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-03

Filters

Publicatiedatum
1915307

De week: geïllustreerd blad: geschiedenis, kunst, letterkunde

13,e JAARGAN MEERT 191: Mr A DE WEEK gppBHRW—«cw ^WKSSffltbuA, ■•■ .? "WIA . ^I.L- -■ riirii i ncTcrpun m Ar ABONNEMENT : België : 8 franken het jaar RmtAnlnn^ • 10 franVdn IIPI la; GESCHIEDEN1S, KUNST, LETTERKUNDI 12 BLADZIJDEN 1C rCMTIPMCM UCT NIIMUCD BEHEER : C. Van Cortenbergh EEN GROOTE DIENDER BIJ HET ...

L'indépendance belge

Sfieœafiflitf No. 62 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY- BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C., „.„rn, ., t,„ inic cbegisteekd as a „ LONDRES, SAMEDI 13 MARS 1915. newspapebj Conservation par le Progrès. S O M M A IRE. LA SITUATION : Croiseur auxiliaire anglais coulé; 196 vie* ...

Het Vlaamsche nieuws

«erdâg 13 ^aarc içïgo n,etme ja&rg-, m- 59 Priis : 5 Centlemea door reheeî Beîgië HET ^ Vlaamsche Nieuws H«i Ifn^alkribt «sis wisr^pre&d Niéuw^tadl vwi &*a£gâë* - Varseh^nt 1 maiJ tmr wm&k ABONNEMENTSPRIJZEN s ■jiW week , . . , 9,36 s Per 3 'masadea 4M | Ipj; œaaofl 1.56 g Per g smaandes 1.58 | SËSTUUR BURËELEM: ...

Het Vlaamsche nieuws

...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

I Eerste daargang 56 Zondag 2® Maan 1915 * S Carras DE VLAAMSCHE STEM ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD [en voik zal niet vergaan! Eendracht maakt machti REDACTIEBUREELS PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - TELEFOON No. 9922 Noord. q9 Vlaamsche Stem verschljnt te Amsterdam eiken dag des morgens DP vler bladzijden. Abonnementsprijs bu voonjitbet*ling : Voor ...

De Belgische standaard

lste Jaar. — N° 29 Vijf centiemen het nummer Woensdag 24 en Donderdag 25 PJIaart 1915- De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « OE BÊLQîSCHE STANDAABD » verschijnt 3 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : vosr de soldaten 1.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Voor 't ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

As-m&e N°. S cents CIO Centimes) Vendredi is» nsars 1915 L'ECHO BELGE L'Union fait ia Force. Journal Quotidien du matin paraissant à Amsterdam, Belge est notre nom de Famille. I Toutes les Bettres doivent être adressées au bureau de rédaction : N.z. VOORBURGWAL 234-240 Téléphone : 2797. Rédacteur en Chef: Gustave Jaspaers. ( Charles ...

Pagina's