Jouw zoekopdracht heeft 375 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-09

Filters

Publicatiedatum
1915375

L'indépendance belge

S6ème année. *0.211 L' INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI î ONE PENNY* BELGE. ^ -it j' nn.«tr.9> r&p* s, OONTÎNENT* ^ CfcNTfflfiS administration et redaction- bureaux a paris f 3 mois, 9 shillings. ) , tudoe uouse, tudor st.. london. e.c. a- FLACE DE ?°F5SIÎ;«. LONDRES, MARDI 7 SEPTEMBRE 1915, abonnements^ js mois. 17 shillings. \ ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad 1s VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; îedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederiandsohe exemplaren. Staatsminister Louis Huysmans De Legerbode heeft de dood vermeld van den uitstekenden burger, welken het Land heeft ver-loren in den ...

Het Vlaamsche nieuws

lonâag- 5 September 1915. Eerste Jaarg. Nr. 233 Prijs : 5 Centiemen door geheel. België Het Vlaamsche Nieuws Hast best hîgellcht cm m@asl verspreid Nleuwsblad van BelgJë. • V@r®chiJnl 7 ma al per ABONNEMENTSPRIJZEN ï'ti *uk , 0.35 1 Per 3 maanden 4.— Ftr ssaaud 1.50 j Per g maanden Ï.S9 Ter jaar 14.-- ,x ...

Pagina's