Jouw zoekopdracht heeft 375 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-09

Filters

Publicatiedatum
1915375

Vooruit: socialistisch dagblad

Druk3ter-UitgccÏ5ter gam: Maatschappij H ET LICHT bestuurder: p. DE VISCH. Ledeberg-Gent . . REDACT1E . . ADMINISTRATIF KOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT Orgaan der Belgische Werkliedenpartij.—Verschijende alle dagen. ABCNNEMENTSPRIjS BELGÏE DrJc mainden. . . , . fr. 3.25 Zes tnaanden » , . , . fr. 6.50 Een jaar. ...... fr. 12.50 Mtn abonneert zich ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

Ferste >3aieargsang Mo. 209 Woenscsâ^rS Sëptëmbër 11515 <S CSerat DE VLAAmSCHE STEM I r0// volk zal niet vergaanf ÂLQEIVIEEP& BELGISCH DÂÛBLAD Eendracht maakt macht EEOACTIE- EN AOHIINISTRATIEBUREEILEM s KALVERSTRAAT 64, bovenhuis, AMSTERDAM. Telefoon No. 9922 Noord. Onder leiding van RENE DE CLERCQ en Dr. A. JACOB. per nSe4nim ...

L'indépendance belge

86ème année. No. 228 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI î ONE PENNY* BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES. (HOLLANDE : 5 CENTS.) administration et redaction cudok hoùse, tudor st., london, e.c. TELEPHONE: CITY 3960. » bureau a paris : 11, place de la bourse. TELEPH ■ J3t 1-57 et TELEPH.: ( 238-75. ( 3 mots, 9 shilling! LONDRES, LUNDI 27 SEPTEMBRE 3915. ...

Pagina's