Jouw zoekopdracht heeft 413 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-08

Filters

Publicatiedatum
1916413

Het volk: christen werkmansblad

ATIt fcrîefwîsselingen vracM» rrij te zen den aan Aug. Van. IsegJiettt, uitge ver voor de naaml. tnanl fch. «Drukkerij Het Volt», Mecreteeg, n ° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaaryleren» Canton Bossuyt, Recollettan-•tiaat, 14, Kortrjjk. HET VOLK Mén schrljft Jrt 5 Opalle postkantoten aan 10ÎR pet jnar. KoS maan rten fr. 6.0(X iDriô ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. AAN ONZE JONGENS ï4 Augustus 1914 - 4 Augustus 1916 Voor immer zullen de 4e, 3e en 6° Augustus 3914 in de geschiedenis van dezen krijg ...

L'indépendance belge

S7ème année* No 182 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNl! ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE: 6 CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAU A PARIS : fUDOR HOUSE TUDOR ST.. LONDON. E.C. U' PLACE DE LA BOURSE. TELEPHONE : CITY 3960. TELEPH.: j 238-75 G JEUDI 3 AOUT 1916. En vente à Londres à 3 h. le mercredi 2 août. C 3 MOIb, 9 ...

Patrie!: journal non censuré paraissant comme, où et quand il peut

PATRIE! Journal non censuré paraissant comme, où et quand il peut. « Ils jurent barbares et menteurs comme toujours. » « Jamais unr"jémme ne m'a parlé sur ce ton », dit le Roi. « C'est, reprit-elle, que vous n'avez jamais parlé à une Liégeoise. » Voir à la 2e et 3° page : Riposte ALLOCUTION DU CARDINAL MERCIER prononcée à ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

jbïHEER EN OPSTELRAAD 1 13, PAK H UISL A AN, 13 ~ BRUSSEI. ~ ABONNEMENTSPRIJS : PER JAAR. . FR. 6.50 ( Verteruiitiçskosten nict mbegrtptn) PRIJS : 15 CENTIEMEN VLAAMSCH LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd weekblad INHOUD Een Duitsche patroelje in hinderlaag in een bosch vôôr Dunaburg (Rusland) plaat 521 Hoe staat het met den Oorlog ? Ons ...

Pagina's