Jouw zoekopdracht heeft 413 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-08

Filters

Publicatiedatum
1916413

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

jbïHEER EN OPSTELRAAD 1 13, PAK H UISL A AN, 13 ~ BRUSSEI. ~ ABONNEMENTSPRIJS : PER JAAR. . FR. 6.50 ( Verteruiitiçskosten nict mbegrtptn) PRIJS : 15 CENTIEMEN VLAAMSCH LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd weekblad INHOUD Een Duitsche patroelje in hinderlaag in een bosch vôôr Dunaburg (Rusland) plaat 521 Hoe staat het met den Oorlog ? Ons ...

Vrij België

VRIJ BELGIE ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE J*. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1 — ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en BELGIË 2.50 fr. ALLE STUKKCN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN: GEVERS ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

ZATERDAG 5 Augustus 1916 zde JAARGANG nr 10 SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie c 1er vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID _____ ___ Redaktie en Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen POLITIEK in de STEUNRECELINC Door wat komt de ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 64. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 19? Augusti 1916 De ekonomische ontmikkeling in DLAANDEREN. % Na eeuwen lang gegolden te hebben als de schoonste en rijkste streek van den aardbol, bezegelde in 1585 de val der vesting Antwerpen den ekonomischen ondergang der Zuidelijke Nederlanden. Ten gevolge van het ...

L'indépendance belge

S7ème année. No 194 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE: 6 CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION : l 'ÏÏDOR HOUSE TIJDOR ST.. LONDON. E.C. TELEPHONE : CITY 3980. BUREAU A PARIS : 11 PLACE DE LA BOURSE. TPI CDU • f 3 11 1 / ©t TELEPH.. j 238 75 JEUDI 17 AOUT 1318. En vente à Londres à 3 h. le ...

Pagina's