Jouw zoekopdracht heeft 582 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1918-01

Filters

Publicatiedatum
1918582

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

zalio en GeluRhlo Nieuwiaar ! ■Zalig en gelukkig Nieuwjaar ! Wat roervolle herinneringen breng* die wenseh ons niet te bin-nen Wie doet het niet droomen van zijn tehuis ?.„ Was men ooil gelukkiger en zaliger dan daar, in den- familiekring, bij vader en moeder, broeders en zusters, vrouw en kinderen ?;.. En nu, is men verre van huis, hais over ...

Onze Temschenaars

— UITGEVERS : GL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS — a) de soldaten op en achter 't front wenden zich : tôt Octaaf BULTERYS, Sergent, H. M pour Convalescents Belges, Villa St-Jean, Cannes (A.-M.); b) de vluchtelingen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, soldaat, G, I. nr 5, 2* Kie, Kamp van Auvours (Sarthe). (Onze Temschenaars in Holland : tôt AUG. ...

Belgisch dagblad

fîde Jaargang;. JJOI*JL>ISItJL>^€* ÎO JAHFARI1918. No. 93. BELGISCH DAGBLAD ABOHisEMENTEK. I Per 3 maanden voor Nederland •* si 2.50 franco per post. Losse Voor Nederland B cent. Voor Bultenland 7'/j cent. Den Haag, Prinsegracb 126. • Telefoon Red. ea Admic. 7188. Mepschijnend te 's-Qravenhage, eSkeri werkdag 4e 12 aire middag. ...

Bulletin des gens de lettres et artistes belges du front

La correspondance relative à la rédaction doit être adressée au Directeur. Les demandes d'abonnements a l'Administrateur. (Les manuscrits ne sont pas rendus). Membres protecteurs : MmC Emile Verhaeren ; MM. les Ministres de la Guerre et des Sciences et des Arts. Fondateurs : Lieutenant-Général E. Michel ; Baron F. Empain ; Isabel Brault ; ...

Belgisch dagblad

3de Jaarga«gf& MAANDA» 7 JANUARI 1018. JVo. ©S. l I il f i mil — iti ■■ •jft, v ABONNEMENTEK. < JPer 3 maanden voor Nederland , i S.60 franco per post. Losse 1 aummers. Voor Nederland 5 cent. \ Voor Buitenland 71/* cent. Den Haag, Prinsegracht 126. '. Telefoon Red. en Admin. 7483. BELGISCH DAGBLAD Iferschijnend te ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

Cime Aimeem 1170 et 1171 ■ ! s cents Dimanche 6 et lundi 7 Janvier ÏQÎQ L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. I— -J—- le» I rloivetl t Journal quotidien «lu matin paraissant en Hollande Beige est nctrs nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées «n ! >tireau de rédaction: N. Z. VOORBDRGWAL 334-240,, kMfiTERPAM. ...

Pagina's