Jouw zoekopdracht heeft 640 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1914-04

Filters

Publicatiedatum
1914640

De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken

Dertiende Jaar. — Nr 17. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zaterdag, 25 April 1914. Bij ditcummer behoort een bij voegsel WETGEVENDE KIEZINGEN van 24 Mei. Katholieke kandidalen Arrondissement Aalst. TITELVOERENDE KANDIDATEN : M. WOESTE, staatsminister, uittredend volksvertegenwoordiger, Brussel. M. MOYERSOEN ïî., uittredend ...

Anvers-bourse: journal financier paraissant tous les jours de bourse...

Mercredi 8 avril 1914 No 82 Vingt-sixième année ABONNEMENTS: un an un seme. un trime. francs francs francs ANVERS . . 15-00 8.00 4.50 INTÉRIEUR . 18.00 9.50 5.25 EXTÉRIEUR . 30.00 15.50 8.00 On s'abonne à Anvers au bureau du journal, et dans tous les bureaux de poste de Belgique et de l'étranger. — Les abonnements partent le 1er de chaque ...

t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

DE GOEDE WEEK. , Aan hen aie lijden. Met ziju zware kruis op de schouders, blijft ! Jezus, laags dën lijdensweg vaa Calvsrie, hst bteld van 't ellsndigs menschdom, dat sedert 1 Adam's val oader 'i lijden gaat gsbukt. < Lijden is een geœeene zaak want niemand i die 't niet doet op de wareld, en krankheid en ] ziekte, vernederiag en droefheid, ...

La Flandre libérale

40'innée — Dimancbe 5 Avril 1914 OUOïIDISH- - 10 CENE. ». 95 Dimanche 5 Avril 9914 LA FLANDRE LIBÉRALE ABONNEMENTS 1 molt. S mois. I moi». 1 as. BELGIQUE s Fr. 2.00 4.00 8.00 16.00 UNION POSTALE : Fr. 3.75 9.00 18.00 36.00 On s'abonna an bureau du Journal et dans tous las bureaux de poste RÉDACTION, ADMINISTRATION ET IMPRIMERIE SAND, l, ...

Pagina's