Jouw zoekopdracht heeft 640 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1914-04

Filters

Publicatiedatum
1914640

Ons recht: Vlaamschgezind weekblad

16e jaargane Nummer 14 10 Centiemen Zondag 5 April 1914/ ONS RECHT A.BONNEMENTSPRIJS 5 Fr. voor één jaar. 2,50 Fr. voor 6 maanden 1,25 Fr. voor 3 maanden Uitwisseling van bladen en tijdschriiten wordt volgens overeenkomst geregeld. Voor insc-hrijvingen en briei wisseling wende men zich tôt h;jt bureel : MARKGRAVESTRAAT, 19 ...

L'indépendance belge

IJLO Centimes— EN BELGIQUE ET H. PARIS c: 85' ANNÉE Jeudi 9 avril 1914 ADMINISTRATION ET RÉDACTION 1 yv rue de» Subies, Bruxelles BUREAUX PARISIENS : 11, place de la Bours» ABONNEMENTS : ÉDITION QUOTIDIENNE BELGIQUE. Un an. 20 fr. G mois, 10 fr. 3 oioit. 5 fr. AUXEUBOURGIGr.-D.t » 28 fr i5 if. « Sir. ET3ARGER » 40 fr. » 22 Ir. » S if. ...

Vooruit: socialistisch dagblad

■jaguar ■■ N- —p—f———■——^11 i pWOTBMBB Prijs per nummer : voor België 3 centiemen, voor den tfreemde 5 centiemen Teïefoon r Bedactie 247 - ^dmîinïstratie 2S45 Zondap 12 Apr»i1S14 II DrBWerUH*ceh*e» L Maatsch«ppij H ET LICH1 , besttiurder » LEVISCM. L#d«b*rc«Gent ! REDACTIE . . [ ^OMINISTRATIE HOOGPOORT. 29. ...

Le courrier d'Anvers

Douzième Année — N° 16 Le Numéro 10 Centimes Vendredi 17 Avril 1914 RÉDACTION 21, place de la Gare ANVERS Téléphone 4781 POUR LA PUBLICITÉ s'adresser au linu Cintrai h Publicité 21, place de la Gare LE COURRIER D' ANVERS PARAISSANT LE VENDREDI ADMINISTRATION 21, place de la Gare ANVERS Téléphone 4781 ABONNEMENTS : Belgique. . . Ers 10 ...

Pagina's