Jouw zoekopdracht heeft 939 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1914-01

Filters

Publicatiedatum
1914939

La Flandre libérale

40* Aillée — Mercredi 21 Janvier 1914 QUOTIDIEN — 10 CENT. H. 21 — Mercredi 21 Janvier 1314 LA FLANDRE LIBÉRALE ABONNEMENTS 1 moi». 8 mois. f mol», 1 an. BELGIQUE : Fr. 2.00 4.00 8.00 16.00 UNION POSTALE : Fr. 3.75 9.00 18.00 36.00 " / Oa ('«bottai an bureau du Journal et dans tous les bureaux d« posta RÉDACTION, ADMINISTRATION ET ...

Gazette van Gent

| 247e JAAR. N 16 5 OENTIEMEN DINSDAG, 20 JANUARI 1914 GAZETTE VAN GENT IIÎSCHBÏJVISfiSPEIJS : YOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : r-n i»nr , . . fr. 52-80 E«n jaar , . . . . fr. 15-00 t maanden ! . > 6-50 6 maanden . , 7-75 Kaaaden » s 50 3 maanden > 4-00 Voor Holland : 5 frank per 3 maandon. TTr\f\v nnâprp. landen : fr. 7-50 ner 3 ...

Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

Voor Belgii 5 centiemen, voor Nederiand § cent het auœmer VIJFTIENDE JAAR Nr. 13 Dinsdag1 13 Januari 1914 30, St-Fieterstraat, 30, Brusse! ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand 1 m. Beljll, nrachtorij fr. 1/4,00 7,80 4,00 Nedertand, » i 20,0tl 10,30 S,50 Ândere tanden > 32,00 16,00 8,00 Nen kan inschrijven op aile postkantoren De intchrijvert voor ...

Pagina's