Zoek je beeld en geluid voor in de klas? Neem een kijkje op Het Archief voor Onderwijs >

Cookiebeleid

Wij hechten veel belang aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die wij verwerken. Bovendien willen we duidelijk en transparant zijn over wat er gebeurt met de persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken, in dit geval wanneer we cookies op jouw apparaat plaatsen en die cookies achteraf verzamelen. 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden geplaatst wanneer je onze website bezoekt. Cookies helpen ons bijvoorbeeld om bepaalde functies op onze website mogelijk te maken of om te meten hoe bezoekers zoals jij onze website gebruiken.

1. WAT ALS DIT COOKIEBELEID NIET AL JE VRAGEN BEANTWOORDT?

De wetgeving betreffende verwerking van persoonsgegevens (GDPR/AVG en wet van 30 juli 2018) en de wetgeving betreffende elektronische communicatie (wet van 13 juni 2005) verplichten ons om jou heel wat informatie te verstrekken. Heb je nog vragen over de verwerking van je persoonsgegevens via cookies, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (FG). Dat kan via e-mail: privacy@meemoo.be

2. WIE IS "WIJ"?

"Wij" verwijst in dit cookiebeleid naar meemoo:

Meemoo, Vlaams instituut voor het archief vzw
Kleindokkaai 9A,
9000 Gent
België
Ondernemingsnummer 0644.450.380
Tel.: +32 9 298 05 01

Meemoo is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken (of - zoals de wet het noemt - "verwerken") van jouw persoonsgegevens op de manier uitgelegd in dit cookiebeleid.

Je kan uiteraard met al je vragen, verzoeken of problemen in verband met de verwerking van je persoonsgegevens terecht bij meemoo op privacy@meemoo.be.

3. WELKE COOKIES GEBRUIKEN WE EN WAAROM?

Wanneer je onze website gebruikt, plaatsen wij de volgende cookies:


Essentiële cookies - deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor het gebruik en correct functioneren van de website

Naam

Domein (uitgever)

Omschrijving

Bewaartijd

has_js

hetarchief.be

Houdt bij of javascript is ingeschakeld in de browser.

Sessie

SimpleSAMLSessionID

hetarchief.be

Authenticatie cookie

Sessie

srv_id

hetarchief.be

Load balancing cookie

1 dag


Functionele cookies - deze cookies waarborgen een vlot gebruik van de website.

Naam

Domein (uitgever)

Omschrijving

Bewaartijd

ZD-buid; ZD-suid; ZD-currentTime; ZD-store

hetarchief.be (Zendesk)

Deze cookies maken feedback en ondersteuning mogelijk via de feedback-knop van Zendesk.

Persistent; sessie


Analytische cookies - deze cookies worden gebruikt om het gebruik en de performantie van de website te meten.

Naam

Domein (uitgever)

Omschrijving

Bewaartijd

_ga

hetarchief.be (Google)

Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

2 jaar

_gat

hetarchief.be (Google)

Gebruikt door Google Analytics om het aantal verzoeken te beperken.

24 uur

_gid

hetarchief.be (Google)

Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

24 uur

collect

hetarchief.be (Google Analytics)

Gebruikt door Google Analytics om data over het toestel en het gedrag van de gebruiker te verzenden.

Sessie

vuid

vimeo.com (Vimeo embedded content)

Verzamelt statistische gegevens over het websitebezoek, vb. welke pagina bezocht werd.

2 jaar


Wij dienen de essentiële, functionele en analytische cookies te plaatsen. Je kan niet kiezen of we deze cookies wel of niet gebruiken, omdat deze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website.

Voor de essentiële, functionele en analytische cookies hebben wij jouw voorafgaande toestemming nodig.

Je kan toestemming geven door op de betreffende knop in de cookiebanner te klikken. Je kan je toestemming te allen tijde intrekken door de in je browser opgeslagen cookies te verwijderen. Meer informatie over hoe je dit kan doen, vind je op de websites van de betreffende browserfabrikanten:

  1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  2. Safari:  https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac
  3. Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
  4. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
  5. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

4. MET WIE DELEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij delen jouw persoonsgegevens met niemand anders dan de mensen die voor meemoo werken, evenals onze leveranciers die ons helpen om jouw persoonsgegevens te verwerken. Iedereen die toegang heeft tot jouw persoonsgegevens zal altijd gebonden zijn aan strikte wettelijke of contractuele verplichtingen om jouw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te bewaren. Dit betekent dat alleen de volgende personen jouw persoonsgegevens ontvangen:

1. Jijzelf;
2. De medewerkers en leveranciers van meemoo.

Jouw persoonsgegevens worden door ons in principe niet buiten de Europese Economische Ruimte verzonden (de Europese Economische Ruimte bestaat uit de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Indien we dit wel zouden doen dan zal dit gebeuren op basis van één van de volgende gronden van doorgifte: (1) adequaatheidsbesluit, (2) passende waarborgen of (3) door de GDPR/AVG toegelaten afwijkingen voor specifieke situaties.

5. HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Jouw persoonsgegevens worden alleen verwerkt op het eerste moment van verzameling. Daarna maken we onmiddellijk gebruik van de anonimiseringsfuncties van Google Analytics om ervoor te zorgen dat alle informatie die via cookies wordt verzameld, wordt geanonimiseerd.

Hou er echter rekening mee dat de essentiële, functionele en analytische cookies op je apparaat blijven gedurende de gehele aangegeven levensduur (tenzij je ze handmatig verwijdert). Elke keer je onze website bezoekt, worden deze cookies opnieuw verzameld.

6. WAT DOEN WIJ OM JOUW PERSOONSGEGEVENS VEILIG TE BEWAREN?

Zoals eerder uitgelegd, is de veiligheid en vertrouwelijkheid van alle gegevens die wij verwerken zeer belangrijk voor ons. We hebben ook technische, organisatorische en contractuele maatregelen om ervoor te zorgen dat onze infrastructuur, systemen, toepassingen, gebouwen en processen veilig zijn en blijven.

7. WELKE RECHTEN HEB JE MET BETREKKING TOT JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wanneer wij jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, geniet je het recht op toegang, correctie, wissen, gegevensoverdraagbaarheid en beperking van en verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Merk echter op dat wanneer het persoonsgegevens betreft die via cookies worden verwerkt, wij deze onmiddellijk anonimiseren. Wij verwerken geen persoonsgegevens meer, dus er kunnen geen rechten meer worden verleend.

Indien je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door meemoo, kan je altijd contact met ons opnemen via het hierboven vermelde e-mailadres. Als je niet tevreden bent over ons antwoord, kan je een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, namelijk de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/