Gebruiksvoorwaarden

Rechtenstatus

VIAA wil met Nieuws van de Groote Oorlog, door middel van digitalisering, uniek bronnenmateriaal uit WOI conserveren, toegankelijk maken en verspreiden. Hiervoor werkt VIAA samen met collectiebeherende instellingen.

Het grootste deel van de krantenartikelen en illustraties is niet ondertekend. In België zijn anonieme werken auteursrechtelijk beschermd tot 70 jaar na publicatie. Die termijn is ruim verstreken en zodoende behoort het grootste deel van de collectie inmiddels tot het publieke domein.

In uitzonderlijke gevallen is nog individueel auteursrecht van toepassing. In België kunnen (de erfgenamen van) individuele schrijvers, fotografen en illustratoren tot zeventig jaar na het overlijden van de auteur rechten doen gelden.

VIAA en de collectiebeherende instellingen kunnen dus niet garanderen dat al het bronnenmateriaal op Nieuws van de Groote Oorlog daadwerkelijk vrij is van auteursrechten.

Voor zover personen auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben op de gereproduceerde documenten en artikels op Nieuws van de Groote Oorlog, kunnen zij contact opnemen met VIAA door te mailen naar support@viaa.be.

Hergebruik

Downloaden en verder gebruik van alle materiaal van Nieuws van de Groote Oorlog is toegestaan ten behoeve van persoonlijke en niet-commerciële doeleinden (dus zonder verdere distributie), of in het kader van wetenschappelijk en/of heemkundig onderzoek of formeel onderwijs.

De metadata worden vrijgegeven onder een CC0-licentie. Ze mogen daardoor door iedereen voor alle doeleinden gebruikt worden, en naamsvermelding is daarbij geen verplichting. Doordat de rechtenstatus van de gereproduceerde documenten en artikels niet altijd duidelijk is, valt de OCR-tekst niet onder die CC0-licentie.

Indien de gebruiker de gereproduceerde documenten en artikels zelf voor andere dan persoonlijke en niet-commerciële doeleinden wil gebruiken, moet hij nagaan of dat door bv. het mogelijke bestaan van auteursrechthebbenden wel kan.

De gebruiker wordt verzocht om bij het kopiëren, bewerken, distribueren, vertonen en opvoeren, als blijk van waardering voor hun werk, de namen van VIAA en de betrokken collectiebeherende instelling(en) te vermelden, zoals dat op Nieuws van de Groote Oorlog gebeurt bij de gereproduceerde documenten en artikels. Ook wordt de gebruiker verzocht om.bij het distribueren de zogenaamde derde partijen te wijzen op de onduidelijke rechtenstatus van het materiaal.

De gebruiker van Nieuws van de Groote Oorlog, is steeds als enige verantwoordlijk voor het gebruik dat hij maakt van het materiaal en zal VIAA en de betrokken collectiebeherende instellingen vrijwaren van alle aanspraken van derden gebaseerd op dat gebruik.