Jouw zoekopdracht c:bnc:6654 heeft 38 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels

  Filters

  De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

  ...

  De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

  ÏÏhÏÎÏÏÎÎ "Herdenlct Edith Cavell " : Rusthuizen voor ver- I Souvenez-vou* d'Edith CavelL Maisons commémo- ■ ..—oleegsters «an hare nagedachteni* gewijd. ' rative* pour le* infirmière*. Ter hcrinnering aan het martelaarschap van Zuster Edith Cavell ls een aantal rusthuizen voor verpleegsters gesticht. Op de foto-grafieën ...

  De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

  5.v~ THE WAR PICTORIAL (Hollandsche Uitgave). VERSCHIJNT ...

  De oorlog in beeld = la guerre illustree = the war pictorial

  THE WAR PICTORIAL {Hollandsche Uitgave). VERSCHIJNT MAANDELIJKS. Illustrated London News and Sketch, Ltd.," Londen, ...

  De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

  HET FALEN DER DUITSCHE DUIKBOOTEN. Hoe de feiten de ongegrondheid van Duitschlands pochen bewezen. DUITSCHLAND beweerde dat zijn onderzeeërs Britannië binnen zes maanden zouden fnuiken. DIT WAS NIET WAAR. Britannië beheerscht de zee nog ; het vervoer van manschappen en materiaal voor zijn legers en van voedsel voor de burgenj gaat voort zonder ...

  De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

  ' '- ^ \0 <yy THE WAR PICTORIAL (Hollandsche Uitgave). VERSCHIJNT ...

  De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

  THE WAR PICTORIAL (Hollandsche Uitgave). VERSCHIJNT MAANDELIJKS. GROOTE BRITSCHE OVERWINNINGEN IN WESTEN EN IN ...

  De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

  DE GDRLOG IN BEELD AUGUSTUS 1917 /LLUSTRATED LONDON NEWS & SKETCHIB LON DEN : E N G ELAN D THE IVAR PICT0R1AL {Hollandsche Uitgave). DEEL //, AFLEVER1NG ...

  De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

  0 77/£ WAR PICTORIAL (Hollandsche Uitgave). VERSCHIJNT MAANDELIJKS. DE OORLOG IN BEELD " lllustrated London News and Sketch, Ltd.," Londen, ...

  De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

  De weg der, overwinning wordt gebaand: (1) De Genie legt een tijdelijke voetbrug over een rivier aan ; (2) Britsche troepen overbruggen een stroom. Le chemin vers la victoire: (1) Royal Engineers construisant un pont provisoire; (2) Troupes britanniques jetant un pont sur un fleuve. 6 DE OORLOG IN ...

  De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

  NUMÉRO DE LA VICTOIRE. 30 ...

  De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

  GUERRE ILLUSTREE 1 <:u DECEMBRE 1916 ...

  Pagina's