Jouw zoekopdracht c:bnc:6674 heeft 16 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels

  Filters

  Door arbeid en volharding ter zege - Duffel

  ...

  Door arbeid en volharding ter zege - Duffel

  w n f» n p a u u v> t jîi y iit/oi ,tp h (& W v n ri!iY!l>lu 1 Ji> un V PDIil!& TER ZËClE-PUf lLL 7752- — — ■_ - - Ooâ'stïiUTîBser t° 29 Do or de Krijgsoverheid toegelaten publicatie. (400 Exempl, ) Ni e v'.vvs u:lt Duffel., Op 27 Mei 1918 is Zuster Agnes, in het gasthuis overleden, in den ouderdom van 73 jaren, ~i a ...

  Door arbeid en volharding ter zege - Duffel

  ...

  Door arbeid en volharding ter zege - Duffel

  ...

  Door arbeid en volharding ter zege - Duffel

  ...

  Door arbeid en volharding ter zege - Duffel

  -\ > ir2 r?. .£> m ;r\ ?>/\\ // fl?N Ajï ^ .0 £">' ^' -V: '•oi.Qj tëdbj V'-^) êo vJ * V ^ tfe'B ££•£>£. ! • ÛÛfCÊL - ...... ... ^-:^SE%r' VuvMT •vurî.aas ^ j o si ~;9 ( 400 iix«.^plu:s>^) miF&nm nmMsn TOEGELAIEF D00R -XÊS SRI JGSOVEEZEII) I1T• JiSHOraAJ J.B, VA1T CAH? (VERVOLG) Ean vriand is cns ...

  Door arbeid en volharding ter zege - Duffel

  'à & %0 & B II'0 WJ l* s f!4 f © S Ëê'TÊ fk*%&6 l<dJ . ___— -j-a:£=5*E3Cai»K=— - \ -twu „_',,V -U-HJJ , / Oc Lobeî1 n'Aromor Tc^golaton do02 do lùrygtttsv^rhaid ^ u * t y 3 i i G s F ,pr» Ifaitidûyk la alvaox dccr gosplûod nlitt^go&staonda «an wcrkcm van 3 maan-daVi^U hat 3doo.i is vnggodrovon. A31 o Zondagon ...

  Door arbeid en volharding ter zege - Duffel

  ...

  Door arbeid en volharding ter zege - Duffel

  .£ E S ïï D U i ï E L Xwmmâ Verplaatsen wy on s ;«et onze ver'oeelaing in Bel^ie, te lurfel, tè huis, De lieye meizon brengt neel ae natuur, en nienselien en aieren in vrooiyice stemming: Aixes ment en icweel.t. ®n toon is net ae ifatutir a 11. e en niet, aie aen me n son op~ vroojyid'., \z is een verevener, dleper, ziéls&enotryicer ...

  Door arbeid en volharding ter zege - Duffel

  ...

  Door arbeid en volharding ter zege - Duffel

  I® Û â 4 fn S ÏÏ dû) 0 iM1* y/$li [%]i 1$F> & if/y s, o 7t £/$ « ii g q, g <> &'Mfflflt IL yj-^ a «»— — IHaartjAprïl,Mei,Juni en Juli Nos 24,25,26 27,28 (400 Exernpl.) Door de Krijgsoverheid toegelaten publicatie. Hue is 't met on s Puf felaart.i e ? Ons "Duffelaartje" is een tijdje ziek gewesst ; de dagen ...

  Door arbeid en volharding ter zege - Duffel

  ...

  Pagina's

  • 1
  • 2