Jouw zoekopdracht c:bnc:6674 heeft 16 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels

  Filters

  Door arbeid en volharding ter zege - Duffel

  0%i)R 4HB0D hrr o -7 F c,r ? H 1 irrH ." //^w A&Bsià ÏÏU YOLHaSDIWG TER Z2GS i Humuiers à 2j - Januari iL3taxrajaà~l^l£i (400-Exampl* } bcrC-r-'x^j_ZjT7™tt-i cvtrnaol Cw puoli-c-aii e • - lederaen roept vrede, iedareen palet er naar« naar heeft- men reeds met '5 en gerust ver stand nagedacht op de gévolgen van eene ...

  Door arbeid en volharding ter zege - Duffel

  I jsè i ~ ^ivIer:x; ', ,,.. is^wpgob ar.beîd civoltjaft pg^bi m t sr z me-Dm ru ■ Oogstnumner -f N° 29 i Doer de KrijgsoverheidB toegelaten publicatie. N.ieuwo uit Duffel. Op 27 Mei 1918 is Zuster Agnes, in het gafethuis overleden, in den ouderdom van 71 jaren. In Duffel v/erd een dienst gedaan voor Jos. VAN DE V3LDE. Uittrekeels van brieven ...

  Door arbeid en volharding ter zege - Duffel

  'à & %0 & B II'0 WJ l* s f!4 f © S Ëê'TÊ fk*%&6 l<dJ . ___— -j-a:£=5*E3Cai»K=— - \ -twu „_',,V -U-HJJ , / Oc Lobeî1 n'Aromor Tc^golaton do02 do lùrygtttsv^rhaid ^ u * t y 3 i i G s F ,pr» Ifaitidûyk la alvaox dccr gosplûod nlitt^go&staonda «an wcrkcm van 3 maan-daVi^U hat 3doo.i is vnggodrovon. A31 o Zondagon ...

  Door arbeid en volharding ter zege - Duffel

  îftWBdR OïtRrJD Ett VM.MAR.h Iftû TERZE&&!" Dl/rrtX Septomber JDoar de EVri j ~soverhcia to«g«Xe.teu 1Nt» ?>0 (400 lXQ5ïîpl^ ) iDoypniews. Elude 1917 koafrte de thec 70 i'Ws den kilo., Om dan Lhee langer te do en du-ren voegt. men er gedroogde dbeaiebXaderen of moerbladeren bij. Bitter-peëen z:.jn bijna ni e t, meev $3 ...

  Door arbeid en volharding ter zege - Duffel

  ...

  Door arbeid en volharding ter zege - Duffel

  ...

  Door arbeid en volharding ter zege - Duffel

  .£ E S ïï D U i ï E L Xwmmâ Verplaatsen wy on s ;«et onze ver'oeelaing in Bel^ie, te lurfel, tè huis, De lieye meizon brengt neel ae natuur, en nienselien en aieren in vrooiyice stemming: Aixes ment en icweel.t. ®n toon is net ae ifatutir a 11. e en niet, aie aen me n son op~ vroojyid'., \z is een verevener, dleper, ziéls&enotryicer ...

  Door arbeid en volharding ter zege - Duffel

  ...

  Door arbeid en volharding ter zege - Duffel

  ...

  Door arbeid en volharding ter zege - Duffel

  w n f» n p a u u v> t jîi y iit/oi ,tp h (& W v n ri!iY!l>lu 1 Ji> un V PDIil!& TER ZËClE-PUf lLL 7752- — — ■_ - - Ooâ'stïiUTîBser t° 29 Do or de Krijgsoverheid toegelaten publicatie. (400 Exempl, ) Ni e v'.vvs u:lt Duffel., Op 27 Mei 1918 is Zuster Agnes, in het gasthuis overleden, in den ouderdom van 73 jaren, ~i a ...

  Door arbeid en volharding ter zege - Duffel

  -\ > ir2 r?. .£> m ;r\ ?>/\\ // fl?N Ajï ^ .0 £">' ^' -V: '•oi.Qj tëdbj V'-^) êo vJ * V ^ tfe'B ££•£>£. ! • ÛÛfCÊL - ...... ... ^-:^SE%r' VuvMT •vurî.aas ^ j o si ~;9 ( 400 iix«.^plu:s>^) miF&nm nmMsn TOEGELAIEF D00R -XÊS SRI JGSOVEEZEII) I1T• JiSHOraAJ J.B, VA1T CAH? (VERVOLG) Ean vriand is cns ...

  Door arbeid en volharding ter zege - Duffel

  ...

  Pagina's

  • 1
  • 2