Zoek je beeld en geluid voor in de klas? Neem een kijkje op Het Archief voor Onderwijs >

Veelgestelde vragen

Wat kan ik op Het Archief vinden?

Wat kan ik op Het Archief vinden?

Op Het Archief vind je een inventaris van beeld- en geluidsmateriaal in de vorm van metadata van meer dan een miljoen items. Metadata zijn de beschrijvingen die aan een item - dat kan een video of een audiofragment zijn - vasthangen. De metadata die je op Het Archief vindt, zijn van meer dan 100 organisaties in cultuur, media en overheid waarvoor meemoo, Vlaams instituut voor het archief materiaal digitaliseert en duurzaam bewaart.

Waarom kan ik het beeld en geluid zelf niet online zien en beluisteren?

Veel van het materiaal in ons archiefsysteem is auteursrechtelijk beschermd. We kunnen het dus niet zomaar online tonen. Om jou toch een zicht te geven op die rijkdom aan beeld en geluid, delen we de metadata met je. Dat zijn bijvoorbeeld beschrijvingen, titels en trefwoorden, die je een idee kunnen geven van het materiaal zelf. Wil je het audiovisueel materiaal raadplegen, dan kan je via het aanvraagformulier contact opnemen met de organisatie die het beheert.

Van wie komt het materiaal op Het Archief?

De items met metadata op Het Archief komen uit het meemoo-archiefsysteem, waar beeld- en geluidsmateriaal wordt bewaard van organisaties in cultuur, media en overheid. Die aanbieders noemen wij contentpartners, omdat we hun content - meestal filmpjes en geluidsfragmenten - digitaliseren en duurzaam bewaren. Meer over onze werking voor contentpartners lees je hier.

Ik vind het materiaal van een bepaalde partner van meemoo niet terug. Hoe komt dit?

Meemoo heeft een diverse groep contentpartners. Zij zijn de aanbieders van de metadata die je op Het Archief vindt. Sommige organisaties bewaren slechts een deel van hun materiaal in het meemoo-archiefsysteem of staan nog maar aan de start van het digitaliserings- en bewaringsproces. Van hen vind je nu nog geen materiaal op Het Archief. Zodra hun materiaal in het meemoo-archiefsysteem terechtkomt, vind je de metadata ervan ook hier terug.

Ik heb zelf audiovisueel materiaal. Waar kan ik terecht?

Heeft jouw organisatie een pak beeld en geluid en weet je niet waar je ermee naartoe kan? Lees hier of je in aanmerking komt als contentpartner van meemoo en hoe je ons bereikt. Heb je als particulier audiovisueel materiaal waar je je zorgen over maakt? Op kenjedrager.be helpen wij je om je materiaal te identificeren en geven we je tips voor digitalisering en duurzame bewaring.

Waar kan ik de kranten uit de Eerste Wereldoorlog raadplegen?

In 2015 organiseerde meemoo met zijn partners een massadigitalisering van oorlogskranten in het project Nieuws van de Groote Oorlog. Die oorlogskranten waren raadpleegbaar op hetarchief.be en kan je nog steeds online inkijken. Vanaf nu ga je daarvoor naar nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be.

Wat zijn metadata?

Wat zijn metadata?

Metadata zijn de beschrijvingen die aan een item - dat kan een video of een audiofragment zijn - vasthangen. Dat kan letterlijk een beschrijving zijn, maar ook een titel, een trefwoord of de datum waarop iets gemaakt of uitgezonden werd.

Waarom hebben sommige items veel metadata en andere weinig? En waarom staan sommige beschrijvingen in hoofdletters?

De metadata die bij het beeld en geluid van onze partners horen, zijn niet per se geschreven met een groot publiek voor ogen. Bij sommige organisaties zijn die metadata vrij uitgebreid, zodat de medewerkers van de organisatie er zelf in kunnen gaan zoeken. Bij andere organisaties zijn de beeld- en geluidsfragmenten niet primair bedoeld voor hergebruik en zijn de metadata veel minder uitgebreid. Doordat het dus vaak om interne metadata gaat die in specifieke software ingegeven is, kunnen er bijvoorbeeld ook afkortingen voorkomen of kan alle tekst in hoofdletters staan. Metadata zijn een ‘work in progress’ voor meemoo en onze partners en we onderzoeken samen manieren om deze aan te vullen en te verrijken. Zo zullen we de komende jaren inzetten op het koppelen van bestaande metadata uit andere bronnen en de digitale bestanden in het meemoo-archiefsysteem.

Ik zie niet bij elk item dezelfde metadatavelden. Hoe komt dit?

Metadata zijn een werk in uitvoering. Niet elk item heeft dus evenveel ingevulde metadata. Als een metadataveld leeg is, tonen we het ook niet bij een item. Daarom kan het aantal velden per item verschillen.

Hoe werkt meemoo aan de kwaliteit van de metadata?

Meemoo wil zoveel mogelijk bedreigd en kwetsbaar audiovisueel materiaal bewaren. De metadata van dat materiaal zijn eerst en vooral de verantwoordelijkheid van de organisaties die het materiaal beheren. Meemoo gaat de metadata niet corrigeren, maar in de toekomst gaan we wel meer inzetten om de metadata te verrijken. Dit doen we door projecten op te zetten waarbij we de bestaande metadata van de organisaties gaan koppelen aan de gedigitaliseerde objecten. We gaan ook onderzoeken hoe automatische metadatageneratietechnologieën, zoals speech-to-text, kunnen helpen om deze bestanden doorzoekbaar en bruikbaar te maken.

Wat betekenen de metadatavelden?

In onze handleiding vind je de betekenis van ieder metadataveld terug.

Wat mag ik doen op Het Archief?

Wat mag ik doen als gebruiker met de metadata op Het Archief?

Je kan de metadata op Het Archief doorzoeken en als je dit wil, op basis daarvan een aanvraag over het materiaal naar de aanbieder ervan sturen. Om de metadata zelf te kopiëren en te (her)gebruiken, heb je minstens de toestemming nodig van de aanbieder. Meer daarover lees je in onze gebruiksvoorwaarden.

Wat moet ik doen om het materiaal te kunnen bekijken of te hergebruiken?

Kan ik het materiaal ter plekke bekijken bij de aanbieder?

Meemoo digitaliseert en bewaart materiaal van organisaties in cultuur-, overheid- en mediasector. Dat zijn heel diverse partners die ook verschillende (of geen) publiekswerkingen hebben. Bij sommige organisaties zal je het materiaal ter plaatse in een leeszaal kunnen gaan raadplegen. Andere organisaties beschikken niet over een leeszaal, dus kan je er niet ter plaatse gaan. Bij nog andere organisaties zal je dat misschien wel kunnen als student of onderzoeker, maar niet als particulier. Als je contact opneemt met één van onze partners via het aanvraagformulier, kunnen zij je hierover meer informatie geven.

Is het bekijken van het materiaal gratis?

Dit hangt af van de organisatie die het beeld- of geluidsfragment beheert. Als je contact opneemt met één van onze partners via het aanvraagformulier op de detailpagina van een item, kunnen ze je hierover meer informatie geven.

Hoe zit het met de rechten op het materiaal?

Op heel veel van het materiaal op Het Archief rusten nog auteursrechten. De aanbieder zal je mogelijk kunnen vertellen bij wie de auteursrechten rusten en wat erbij komt kijken wil je het materiaal toch verder kunnen gebruiken (zoals eventuele kosten en procedures). Ook op de metadata zelf kunnen rechten rusten. Je kan deze dus niet zonder toestemming kopiëren en hergebruiken. Hiervoor neem je ook contact op met de aanbieder.

Waarom zijn er verschillende aanvraagformulieren?

We proberen het aanvragen van beeld en geluid zo efficiënt en uniform mogelijk te laten verlopen. Verschillende organisaties hebben eigen processen om aanvragen te verwerken. Daarom kiezen sommige van onze partners (bijvoorbeeld VRT en Universiteit Gent) ervoor om hun eigen aanvraagformulier te gebruiken. Zo krijgen ze zeker de informatie die ze nodig hebben om jou zo vlot mogelijk verder te helpen.

Wat als ik als leerkracht, docent of leerkracht-in-wording een item wil aanvragen voor gebruik in de klas?

Dan verwijzen we je graag door naar ons onderwijsplatform Het Archief voor Onderwijs. Maak of vraag een gratis account aan, bekijk of het item al aanwezig is en vraag het desnoods aan via de feedbackknop. Meer over Het Archief voor Onderwijs lees je hier.

Kan ik meerdere items tegelijk aanvragen?

Helaas niet. Omdat de items bij verschillende aanbieders bewaard worden, kan je geen gecombineerde aanvragen doen. Omdat iedere aanvraag apart behandeld wordt, moet je voor elk item het aanvraagformulier invullen.

Waarom doet meemoo dit?

Waarom doet meemoo dit?

Meemoo zet zich dagelijks in om de schat aan audiovisueel materiaal in Vlaanderen te digitaliseren, duurzaam te bewaren en toegankelijk te maken. Wij doen dit niet alleen voor toekomstige generaties, ook vandaag kan dit materiaal al veel voor ons betekenen. In opdracht van de Vlaamse Regering delen wij ons beeld- en geluidsarchief via verschillende platformen. Vandaag ligt de focus hoofdzakelijk op onderwijs, maar we willen zowel leerkrachten, wetenschappers als het brede publiek toegang geven tot het Vlaamse archief. Dit materiaal ontsluiten we steeds in samenspraak met de aanbieders en met respect voor de auteursrechten. Zo vind je de metadata van het materiaal in ons archiefsysteem nu op Het Archief.